asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi

Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi

Hayvan Barınaklarında Çevre Denetimi

91807-vert

1. PSİKROMETRİ

1.1. Giriş
1.2. Kuru ve Nemli Havanın Bileşimi
1.3. Nemli Havanın Psikrometrik Özellikleri
1.3.1. Kuru Termometre Sıcaklığı (tk) (˚C)
1.3.2. Yaş Termometre Sıcaklığı (ty) (˚C)
1.3.3. Çiğ Oluşum Sıcaklığı (tç) (˚C)
1.3.4. Nem Oranı (W) (kg nem/kg kr hv)
1.3.5. Özgül Nem (dm) (kg nem/nemli hv)
1.3.6. Mutlak Nem (dv) (kg nem/m3 nemli hv)
1.3.7. Nemli Havanın Yoğunluğu (r)
(kg nemli hv/m3 nemli hv)
1.3.8. Özgül Hacim (v) (m3 nemli hv/kg kr hv)
1.3.9. Kuru Hava ve Su Buharının
Mol Kesirleri (Xa; Xw)
1.3.10. Doyma Derecesi (m) (%)
1.3.11. Bağıl Nem (j) (%)
1.3.12. Duyulur Isı (Qd) (kJ)
1.3.13. Gizli Isı (Qg) (kJ)
1.3.14. Özgül Entalpi (h) (kJ/kg kr hv)
1.4. İdeal Gaz Eşitliklerinden Yararlanılarak
Nemli Havanın Bazı Özelliklerinin
Hesaplanması
1.5. Nemli Hava İşlemleri
1.5.1. Duyulur Isı Ekleme (Isıtma)
1.5.2. Duyulur Isı Çekme (Soğutma)
1.5.3. Evaporatif Soğutma
(Adiyabatik Doyurma)
1.5.4. Soğutma ve Nem Çekme
1.5.5. Isıtma ve Nemlendirme
1.5.6. Nemli İki Farklı Havanın
Adiyabatik Karışımı
1.6. Psikrometrik Diyagramın Özellikleri
1.6.1. Psikrometrik Diyagramın Kullanımı
ve Bazı Temel Hesaplamalar
1.6.2. İki Özelliği Bilinen Nemli Havanın
Diğer Özelliklerinin Belirlenmesi
1.6.3. Nemli Hava İşlemleri
1.6.3.1. Duyulur Isı Ekleme (Isıtma)
1.6.3.2. Duyulur Isı Çekme (Soğutma)
1.6.3.3. Evaporatif (Adiyabatik) Soğutma
1.6.3.4. Soğutma ve Nem Çekme
1.6.3.5. Isıtma ve Nemlendirme
1.6.3.6. Adiyabatik Karışım
1.6.3.7. Birleştirilmiş işlemler

2. ISI TRANSFERİNDE
TEMEL EŞİTLİKLER

2.1. Giriş
2.2. Isı Transferinde Temel Kavramlar
2.3. Kondüksiyonla Isı Transferi
2.3.1. Sürekli Rejimde Tek Boyutlu
Kondüksiyonla Isı Transferi
2.3.1.1. Düzlem Cisimlerde
Kondüksiyonla Isı Transferi
2.3.1.2. Silindirik Cisimlerde
Kondüksiyonla Isı Transferi
2.3.1.3. Küresel Cisimlerde
Kondüksiyonla Isı Transferi
2.4. Konveksiyonla Isı Transferi
2.4.1. Zorlanmış Konveksiyonla
Isı Transferi
2.4.1.1. Plaka Üzerinde Laminer Akışta
Hız ve Isıl Sınır Tabakaları
2.4.1.2. Plaka Üzerinde Laminer Akışta
Sürtünme ve Isı Transfer Katsayıları
2.4.1.3. Colburn Andırımı
2.4.1.4. Plaka Üzerinde Türbülans Akışta
Sürtünme ve Isı Transfer Katsayıları
2.4.1.5. Daire Kesitli Kanallarda
Tam Gelişmiş Laminer Akışta Hız
ve Isıl Sınır Tabakaları
2.4.1.6. Daire Kesitli Kanallarda
Ortalama Karışım Sıcaklığı ve
Isı Transfer Katsayısı
2.4.1.7. Daire Kesitli Kanallarda Tam Gelişmiş
Türbülans Akışta Isı
Transfer Katsayısı
2.4.2. Doğal Konveksiyonla Isı Transferi
2.4.2.1. Doğal Konveksiyonla Isı Transferi
İçin Ampirik Yaklaşımlar
2.4.2.2. Düşey Düzlem Cisimlerde
Doğal Konveksiyonla Isı Transferi
2.4.2.3. Yatay Düzlem Cisimlerde Doğal
Konveksiyonla Isı Transferi
2.4.2.4. Düşey Silindirik Cisimlerde Doğal
Konveksiyonla Isı Transferi
2.4.2.5. Yatay Silindirik Cisimlerde Doğal
Konveksiyonla Isı Transferi
2.4.3. Doğal Konveksiyonla Isı
Transferinde Diğer Eş-ilişkiler
2.5. Birleşik (Kondüksiyon/Konveksiyon)
Isı Transferi
2.5.1. Aralarında Düzlem Cisim Bulunan
Akışkanlar Arasında Birleşik Isı Transferi
2.5.2. Aralarında Silindirik Cisim Bulunan
Akışkanlar Arasında Birleşik Isı Transferi
2.5.3. Aralarında Küresel Cisim Bulunan
Akışkanlar Arasında Birleşik Isı Transferi

3. HAYVAN-ÇEVRE ETKİLEŞİMİ

3.1. Giriş
3.2. Hayvanlarda Enerji Dengesi
3.3. Hayvanlarda Enerji Metabolizması
3.4. Hayvan-Çevre Arası Isı Transferi
3.4.1. Duyulur Isı Transferi
3.4.1.1. Radyasyonla Duyulur Isı Transferi
3.4.1.2. Konveksiyonla Duyulur Isı Transferi
3.4.1.3. Solunumla Duyulur Isı Transferi
3.4.1.4. Kondüksiyonla Duyulur Isı Transferi
3.4.2. Gizli (Evaporatif) Isı Transferi
3.4.2.1. Pasif Diffizyonla Gizli Isı Transferi
3.4.2.2. Aktif Diffüzyonla Gizli Isı Transferi
3.4.2.3. Solunumla Gizli Isı Transferi
3.5. Çevre Etmenleri ve
Hayvanlar Üzerine Etkileri
3.5.1. Ortam Sıcaklığının
Hayvanlar Üzerine Etkisi
3.5.2. Hava Bağıl Neminin
Hayvanlar Üzerine Etkisi
3.5.3. Hava Hızının (Hareketinin)
Hayvanlar Üzerine Etkisi
3.5.4. Toz ve Gazların Hayvanlar
Üzerine Etkisi
3.5.4.1. Karbondioksit Gazının
Hayvanlar Üzerine Etkisi
3.5.4.2. Metan Gazının Hayvanlar
Üzerine Etkisi
3.5.4.3. Hidrojen Sülfür Gazının
Hayvanlar Üzerine Etkisi
3.5.4.4. Amonyak Gazının
Hayvanlar Üzerine Etkisi
3.5.4.5. Tozun Hayvanlar Üzerine Etkisi

4. HAYVAN BARINAKLARINDA
HAVALANDIRMA

4.1. Giriş
4.2. Doğal Havalandırma
4.2.1. Doğal Havalandırma Debisinin
Belirlenmesi
4.2.1.1. Rüzgâr Etkili Havalandırma Debisinin
Belirlenmesi
4.2.1.2. Sıcaklık Etkili Havalandırma
Debisinin Belirlenmesi
4.2.1.3. Rüzgar/Sıcaklık Farkının Birlikte
Etkisine Bağlı Havalandırma Debisinin
Belirlenmesi
4.3. Yapay (Mekanik) Havalandırma
4.3.1. Yapay Havalandırma Debisinin
Belirlenmesi
4.3.1.1. Duyulur Isı Denge Eşitliğine
Göre Havalandırma
Debisinin Belirlenmesi
4.3.1.2. Madde Denge Eşitliğine Göre
Havalandırma Debisinin
Belirlenmesi

5. HAYVAN BARINAKLARINDA
ISITMA ve SERİNLETME

5.1. Giriş

5.2. Isıtma
5.3. Serinletme
5.3.1. Evaporatif Serinletme Teorisi
5.3.2. Evaporatif Serinletme Sistemleri
5.3.3. Pedli Evaporatif Serinletme
Sistemlerinin Tasarım Özellikleri
5.3.3.1. Ped Materyali
5.3.3.2. Pedlerin Konumlandırılması
5.3.3.3. Ped Yüzey Alanı Ped Kalınlığı
ve Yoğunluğu
5.3.3.4. Hava Hızı
5.3.3.5. Su Akış Debisi
5.3.3.6. Su Deposu
5.3.3.7. Sistemin Bakım ve Çalıştırılması

6. HAYVAN BARINAKLARINDA
AYDINLATMA PLANLAMASI

6.1. Giriş
6.2. Işığın Tanımı
6.3. Aydınlatma İle İlgili Temel Kavramlar
6.4. Elektriksel Işık Kaynakları
6.5. Yansıtaçlar
6.6. Hayvan Barınaklarında
Elektriksel Aydınlatma Hesaplamaları
6.7. Hayvan Barınaklarında
Aydınlatma Uygulamaları
6.7.1. Sığır Yetiştiriciliğinde
Aydınlatma Uygulamaları
6.7.2. Tavuk Yetiştiriciliğinde
Aydınlatma Uygulamaları
6.7.2.1. Yumurta Tavukçuluğunda
Aydınlatma Uygulamaları
6.7.2.2. Et Tavukçuluğunda
Aydınlatma Uygulamaları

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon