asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Topraksız Tarım

Topraksız Tarım

Topraksız Tarım

topraksız tarım-vert

BÖLÜM 1 TOPRAKSIZ TARIMIN GELİŞİMİ
– Topraksız Tarımın Tarihçesi
– Dünyada ve Türkiye’de Topraksız Tarım
– Topraksız Tarımın Seracılıkta
Yaygınlaşmasının Nedenleri
BÖLÜM 2 TOPRAKSIZ TARIM TEKNİKLERİ
– Su Kültürü
– Durgun su kültürü
– Akan su kültürü
– Besleyici film tekniği
– Yetiştirme kanalları
– Tanklar ve borular
– Kontrol donanımı
– Besin çözeltisi akışı
– Derin veya yarı derin akan su kültürü
– Katlı akan su kültürü sistemleri
– Aeroponik
– Substrat Kültürü
– Substratlar
– Organik substratlar
– Torf
– Hindistancevizi torfu (cocopeat, coir)
– Ağaç kabuğu
– Talaş
– Diğer organik atıklar
– İnorganik substratlar
– Kum ve çakıl
– Perlit
– Pomza
– Genleştirilmiş kil
– Vermikulit
– Zeolit
– Kayayünü
– Sentetik organik substratlar
– Sera zemininin hazırlanması
– Substrat kültürü teknikleri
– Taban kum kültürü
– Yataklarda yetiştiricilik
– Torbalarda yetiştiricilik
– Saksılarda yetiştiricilik
– Dikey torbalarda yetiştiricilik
– Substratların tekrar kullanımı
– Substrat kültüründe bitki besleme
– Besin çözeltisi uygulaması
– Açık ve kapalı sistemler
– Çözelti uygulama şekilleri
– Yavaş yarayışlı gübrelerin kullanımı
– Organik gübre kullanımı
– Su ve Substrat Kültürünün Karşılaştırılması
BÖLÜM 3 TOPRAKSIZ YETİŞTİRİCİLİKTE BİTKİ BESLEME
– Bitki Gelişimi İçin Mutlak
Gerekli Besin Elementleri
– Makro elementler
– Azot
– Fosfor
– Potasyum
– Kalsiyum
– Magnezyum
– Kükürt
– Mikro elementler
– Bor
– Klor
– Bakır
– Demir
– Mangan
– Molibden
– Çinko
– Faydalı elementler
– Besin Çözeltisi Hazırlığı ve Uygulamasında
– Dikkat Edilecek Konular
– Su varlığı ve kalitesi
– Besin elementlerinin uygulanma dozları
– Birimler
– Uygulanma dozları
– Kullanılabilecek gübreler
– Çözeltinin hazırlanışı
– Çözeltinin elektriksel geçirgenliği (EC)
– Çözeltinin pH’sı
– Çözeltinin sıcaklığı
– Çözeltinin oksijen içeriği
– Çözeltinin uygulanışı
– Çözeltinin element içeriğinin değiştirilmesi
– Çözeltinin dezenfekte edilmesi
– Örnek besin çözeltisi reçeteleri

BÖLÜM 4 ANALİZLER
– Çözelti Analizleri
– Ortam Analizleri
– Bitki Analizleri

BÖLÜM 5 TOPRAKSIZ TARIMIN AVANTAJ
VE DEZAVANTAJLARI
– Topraksız Tarımın Avantajları
– Topraksız Tarımın Dezavantajları
BÖLÜM 6 TOPRAKSIZ TARIMIN ÇEVREYE ETKİSİ
BÖLÜM 7 TOPRAKSIZ TARIMIN GELECEĞİ

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon