asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Örneklerle Hayvancılık Fizibilite Raporu Ve Projeleri Hazırlama Tekniği

Örneklerle Hayvancılık Fizibilite Raporu Ve Projeleri Hazırlama Tekniği

Örneklerle Hayvancılık Fizibilite Raporu Ve Projeleri Hazırlama Tekniği

3989739-vert

Bölüm I: Hayvancılık Fizibilite Raporu

Hazırlama, Değerlendirme
Fizibilite Analizi Nedir, Fizibilite Raporu Nasıl Hazırlanır
Hayvancılık Projelerinin Hazırlanması
Kesin Projede Yer Alacak Hususlar
Proje İle İlgili Genel Bilgiler
Proje Alanı Hakkında Bilgiler
Projenin Ayrıntılı Tanıtımı
Proje Unsurları
Proje Mühendisliği
Proje Giderleri (Masraflar)
Proje Gelirleri
Proje Finansmanı
Nakit Akım Analizi
Projenin Değerlendirilmesi

Bölüm II: Hayvancılık YatırımlarınaDevlet Teşvik Destekleri Ve Kredileri

Kosgeb Destekleri
Hayvancılık Kredileri
Hayvancılık Hibe Destekleri
Hibe Başvuruları
IPARD (Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Mali
Yardım Aracı” (IPA)
Tarımsal Danışmanlık Hizmetleri
Tarımsal Danışmanlık Şirketi
Tarımsal Danışmanlık Alacak Tarımsal İşletmeler ve
Sorumlulukları
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve Kuruluşlar
ile Sorumlulukları
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Verecek Kişi ve
Kuruluşların Denetlenmesi
Tarım Danışmanlığı
Uluslar Arası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü
Sınav Giriş ve Kayıt Sistemi (Utem)
Tarımsal Danışmanlık Sınavı
Tarımsal Yayım Ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme
Ödemesi Yapılması Hakkında (Tebliğ No: 2012/41)
Tarımsal Danışmanlık Sertifikası
Tarımsal Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi
Proje Çalışmalarında Kullanılan Metotlar

Bölüm III: Örnek Süt Sığırcılığı Projesi

Elli Başlık Süt Sığırı Projesi
Türkiye Hayvan Varlığı ve Süt Üretimi
Proje İle İlgili Genel Bilgiler
Projenin Kalkınma Planlarıyla İlişkisi
Projenin Gerekçesi Ve Amacı
Projenin Ayrıntılı Tanıtımı
Teknik Bilgiler
İşletme Gider Ve Gelirleri
Projenin Finansmanı
Yatırım Tutarı Bölüm IV: Örnek Sığır Besisi Projesi
Elli Başlık Sığır Besisi Projesi
Proje Özeti
Projenin Amacı ve Gerekçesi
Proje
Projenin Ömrü:
Projenin Faydaları
Proje Faaliyetleri
İşletme Giderleri
İşletme Dönem Gelirleri
Kalıntı Değer
Projenin Finansmanı
Mali Analiz

BÖLÜM V: Örnek arıcılık projesi

Mersin ili bal üretimi, işleme ve paketleme tesisi projesi
Proje özeti
Projenin gerekçesi ve kapsamı
Projenin amacı
Projenin amaç ve önceliklerine uygunluğu
Yörenin görülen ihtiyaç tespiti
Arıcılığın kalkınma planlarıyla ilişkisi
İlin genel karekteristik özellikleri
Sektöre ilişkin ileriye yönelik beklentiler
Pazarlama yaklaşımı, ürün satış fiyatı ve satış proğramı
Yer seçimi ve çevresel etkileri
Kapasite seçimi ve üretim proğramının hazırlanması
Organizasyon ve insan kaynakları
Yatırım tutarı

BÖLÜM VI: Örnek kanatlı projesi

Et üretimi
Beşbin kapasiteli broiler yetiştiriciliği
Yumurta üretimi
Onbin kapasiteli yumurta tavukçuluğu

BÖLÜM VII: Örnek koyunculuk projesi

Konya yöresinde yetiştirilen koyunlardaet üretiminin artırılması
Proje özeti
Projenin önemi ve amacı
Proje alanı hakkında genel bilgiler
Materyal ve yöntem
Çalışma programı
Projenin maliyet hesabı

BÖLÜM VIII: Örnek keçicilik projeleri

Hatay ili yayladağ ilçesi süt keçiciliğinin geliştirilmesi
Proje özeti
Projenin genel tanımı
Projenin amacı
Projenin son 5 yıllık kalkınma planı ile ilişkisi
Projenin ayrıntılı tanımı
Projenin uygulama alanı ile ilgili bilgiler
Projenin uygulanması ve materyal hakkında bilgiler
Çalışma programı
Maliyet hesabı

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon