asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Kaba Yemlerde Niteliğin Saptanması

Kaba Yemlerde Niteliğin Saptanması

Kaba Yemlerde Niteliğin Saptanması

5040719-vert

Giriş

1 Kaba Yemler

1.1. Suca zengin kaba yemler
1.1.1. Yeşil yemler
1.1.2. Konservasyon ve
fabrikasyon yan ürünleri
1.1.3. Meyveler ve sebzeler
1.1.4. Kök ve yumru yemleri
1.1.5. Silo yemleri
1.2. Kuru kaba yemler
1.2.1. Kuru otlar
1.2.2. Harman kalıntıları
1.3. Kaba yemlerde bileşimi
etkileyen etmenler
1.4. Kaba yemlerde genel özellikler
1.5. Kaba yemlerde
nitelik saptama kriterleri
1.5.1. Nitelik tanımı
1.5.2. Ele alınan kriterler
1.6. Nitelik saptama yolları
1.7. Kaba yemlerin
hayvan beslemedeki önemi

2. Yem Bileşimi

2.1. Ham protein
2.2. Karbonhidratlar
2.3. Yağlar ve yağ benzerleri
2.4. Anorganik maddeler

3. Kaba Yemlerin Değerlendirilmesinde
Yemin Fizyolojik Ve Ekonomik Önemi

3.1. Yemlerde araştırma olanakları
3.2. Yem laboratuvar testleri
3.2.1. Duyu testleri
3.2.2. Örnek alma
3.2.2.1. Yeşil yemlerden örnek alma
3.2.2.2. Silo yemlerinden örnek alma
3.2.2.3. Kuru otlardan örnek alma
3.2.2.4. Yapay kuru otlardan örnek alma
3.2.2.5. Kök ve yumru yemlerden örnek alma
3.3. Özel haller
3.4. Örnek kapları ve tanıtım bilgileri
3.5. Laboratuvar çalışmaları
3.5.1. Laboratuvarda çalışma şekli
3.5.2. Ham besin madde içeriklerinin saptanması
3.5.2.1. Kuru madde, su içeriğinin saptanması
3.5.2.2.Mineral maddelerin saptanması
3.5.2.3. Kaba yemlerde yem hijyeni
3.5.2.4. Bakteriyolojik, toksikolojik ve
diğer araştırmalar
3.6. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

4. Yem Değerlendirmenin
İşletme Açısından Önemi

5. Kaba Yemlerin Ham Besin Madde
İçeriklerine Göre Değerlendirilmesi

5.1. Kuru madde içeriğine göre değerlendirme
5.2. Ham kül içeriğine göre değerlendirme
5.3. Protein içeriğine göre değerlendirme
5.4. Ham selüloz içeriğine göre değerlendirme
5.5. Enerji içeriğine göre değerlendirme
5.6. Silo asitleri içeriğine göre
silo yeminin değerlendirilmesi
5.7. Duyusal test bulgularına göre değerlendirme
5.7.1. Duyusal test ile analiz verileri arası ilişkiler
5.8. Bireysel kaba yemlerin değerlendirilmesi
5.8.1. Kuru madde içeriğine göre değerlendirme 5.8.1.1. İşletme koşullarında yeşil yemlerde
kuru madde içeriğinin saptanması

5.8.1.2. İşletme koşullarında silo yemlerinde
kuru madde içeriğinin saptanması
5.8.2. Doğal halde ve kuru maddede
besin maddelerinin tanımlanması
5.8.3. pH ve strüktürel yapıya göre
kaba yemlerin değerlendirilmesi
– Başlangıç materyaline göre değerlendirme
– Hasat zamanına göre değerlendirme
– Silolama çalışmalarının değerlendirilmesi

6. Kaba Yemleri Değerlendirme Formları

6.1. Yeşil yemlerin değerlendirilmesi
6.2. Silo yemlerinin değerlendirilmesi
– Silolama sırası sıklıkla yapılan hatalar
– Silolama çalışmalarında ele alınan parametreler
– Duyusal test bulguları parametreleri
– Silo kabının değerlendirilmesi
– Kendine özgü değerlendirmeler
6.2.1. Çavdar silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.1.1. Kuru madde içeriği
6.2.1.2. Hasat zamanı
6.2.1.3. Duyusal test bulguları
6.2.1.4. Besin maddeleri içeriği
6.2.1.5. Yemlemede kullanımı
6.2.2. Yulaf silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.3. Mısır silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.3.1. Hasat zamanı
6.2.3.2. Yemlemede kullanımı
6.2.4. Baklagil karışımı silo yemlerinin
değerlendirilmesi
6.2.4.1. Hasat zamanı, duyusal test bulguları
veya Flieg notu
6.2.4.2. Besin maddeleri içeriği
6.2.4.3. Yemlemede kullanımı
6.2.5. Çayır silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.5.1. Hasat zamanı
6.2.5.2. Hasat zamanı, duyusal test bulguları
veya Flieg notu
6.2.5.3. Besin maddeleri içeriği
6.2.5.4. Yemlemede kullanımı
6.2.6. Yonca- ve üçgül silo yemlerinin
değerlendirilmesi
6.2.6.1. Hasat zamanı
6.2.6.2. Duyusal test bulguları
6.2.6.3. Besin maddeleri içerikleri
6.2.6.4. Yemlemede kullanımı
6.2.7. Lüpen silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.8. Şeker pancarı yaprağı
silo yeminin değerlendirilmesi
6.2.9. Çapa bitkileri silo yemlerinin
değerlendirilmesi
6.3. Kuru otların değerlendirilmesi
6.3.1. Çayır kuru otunun değerlendirilmesi
6.3.1.1. Hasat zamanı
6.3.1.2. Ağırlıklı bitki kompozisyonu,
botanik bileşimi
6.3.1.3. Başlangıç yeşil yem hasat zamanı
6.3.1.4. Duyusal test bulguları
6.3.1.5. Besin maddeleri içeriği
6.3.1.6. Yemlemede kullanımı
6.4. Yonca- ve üçgül
kuru otlarının değerlendirilmesi
6.4.1. Hasat zamanı
6.4.2. Duyusal test bulguları
6.4.3. Besin maddeleri içeriği
6.4.4. Yemlemede kullanımı
6.5. Yapay kuru yeşil yemlerin
değerlendirilmesi
6.6. Sap-samanın değerlendirilmesi
6.6.1. Hasatı ve depolanımı
6.6.2. Niteliği koruyacak şekilde
hasat ve depolama

7. Kaba Yemlerde Besin Maddeleri İçerikleri

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon