asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Fertigasyon

Fertigasyon

Fertigasyon

25920599-vert

Fertigasyon (Sulama İle Gübreleme) Nedir?

Fertigasyon’u kısaca tanımlayacak olursak, ihtiyacımız olan bitki besin maddelerinin (sıvı veya katı gübrelerin) sulama sistemleri aracılığıyla sulama suyu ile birlikte bitki kök bölgesine ve toprağa verilmesi işlemidir. Burada asıl amaç sulama suyu ile uygulayacağımız gübrenin de verilmesi ve bu sayede daha yüksek verim ve daha kaliteli ürün alınmasını sağlamak aynı zamanda da kullanılan gübrenin etkinliğini de artırmaktadır.

Fertigasyo’nun bizlere sağladığı faydalar nelerdir? Şimdi kısa kısa bunlara bakalım. Fertigasyon ile;

Yetiştirilen ürünün kalitesi ve veriminde artış sağlayabiliriz.
İş gücü kullanımından ve zamandan tasarruf edebiliriz.
Uygulaması yapılacak olan gübrenin arazimize eşit bir şekilde uygulanması sağlanır.
Bitkinizin ihtiyaçları doğrultusunda ve istenen miktarlarda uygulama yapılabilir. Böylece toprağımızda su ve besin elementlerinin kontrolü sağlanarak yıkanma ve yüzey akış ile besin elementinin kayıp olması önlenmiş olur.
Yukarıda saydığımız avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Mevcut sulama sistemlerine ilave olarak alet ve ekipman ihtiyacının oluşması ve bunların ilk yatırım masraflarının yüksek olması olumsuz yönü olarak değerlendirilebilir.

Fertigasyon uygulamasında dikkat edeceğimiz diğer önemli bir husus ise kullanacağımız bitki besin maddelerinin birbirleri ile reaksiyona girerek çökelti oluşturabileceklerdir. Bu durumu önlemek için birlikte kullanılmaması gereken gübrelerin fertigasyon için ayrı gübre tanklarında kullanılması önerilir veya aynı tankta farklı zamanlarda uygulama yapılması gerekmektedir.

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Icon Icon Icon Icon