asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz Yetiştiriciliği

Ceviz Yetiştiriciliği

2015-06-18 16.00.39

Ceviz Ağaçlarının Genel Özellikleri Nelerdir?

Cevizler genel olarak 20-25 metre boy yapabilen yüksek taçlı ağaçlardır. Kazık kök tipinde olan kökleri oldukça kuvvetli gelişme eğilimindedir. Ceviz ağaçlarında erkek ve dişi çiçekler aynı ağaç üzerinde farklı yerlerde bulunur ve çoğunlukla farklı zamanlarda olgunlaşır. Bu özellikleri sebebiyle ağaç üzerindeki dişi çiçekler döllenebilmeleri için farklı çeşitlerin erkek polenlerine ihtiyaç duyarlar. Dolayısıyla ceviz fidanı dikilirken bahçede ana çeşidin yanında, onu dölleyebilme kapasitesine sahip tozlayıcı bir çeşidin de bulundurulması gerekir. Cevizler bir çok meyve türünün aksine arılarla değil, rüzgarla tozlaşırlar. Dolayısıyla tozlayıcı çeşit sayısı hesaplanırken bu durum göz önüne alınır ve bahçede bulunması gereken tozlayıcı ağaç sayısı arttırılır. Ceviz ağaçlarının diğer meyve türlerinden farklı bir özelliği de verime yatmaları için daha fazla zamana ihtiyaç duymalarıdır. Bir ceviz ağacının ekonomik anlamda verim çağına gelebilmesi 10 yıl kadar sürebilmektedir. Ancak düzenli sulama, gübreleme ve budama ile verime yatmaları erkene alınabilir. Özellikle fidanların gençlik çağında olduğu devrede sulama aksatılmamalıdır.

Cevizin İklim İstekleri Nelerdir?

Ceviz sıcak ve ılıman iklimleri sever. Yerli çeşitlerimiz kışın -25°C’ye kadar dayanırlar. Yabancı çeşitlerin pek çoğu ise -18°’nin altında gerçekleşen don olaylarında zarara uğrarlar. Ancak ilkbaharda erken ve sonbaharda geç dönemde meydana gelen don olaylarında, -10 °C’den daha düşük sıcaklıklar genç sürgünlerin zarar görmesine neden olur. Ceviz yazı uzun ve kurak olan iklimleri sever.Kuzeye bakan, yüksek rakımlı ve iyi güneşlenmeyen serin bölgelerde meyve kalitesi ve iç randımanı düşer. Ancak çok yüksek sıcaklıklar da özellikle 38 °C’in üzerinde, güneş yanıklıkları görülür ve meyvelerde iç büzülmesi artar. İlkbaharda geç dönemde meydana gelen yağışlar bakteriyel leke ve ceviz kara lekesi hastalıklarının şiddetini arttırır. Geç yapraklanan çeşitlerin bu hastalıklardan kurtulma şansı daha yüksektir.

Cevizin Toprak İstekleri Nelerdir?

Toprak istekleri yönünden oldukça kanaatkar bir türdür. Kış döneminde, taban suyu seviyesi 2-3 metrenin altında olan süzek ve çakıllı topraklarda iyi gelişmektedir. Toprak analizi sonuçlarında %30’un üzerinde kil içeren topraklarda, muhakkak toprak ıslahı yapılmalıdır. Kirece orta derecede dayanıklıdır. Havalanmanın zayıf olduğu killi, ağır topraklarda kökler yüzlek gelişir. Kumsal topraklarda yetiştirildiğinde ise sulama ve gübrelemenin düzenli olarak yapılabilmesi gerekir. Tuzlu topraklara ve Bor elementinin fazlalığına hassastır. Ceviz tesisi kurulmadan önce, toprak analiz ettirilmeli, tuz veya bor fazlalığı varsa, toprak ıslah edilmeye çalışılmalıdır. Bu amaçla alçı verilebilir veya toprak yıkanabilir.

Cevizde Sulama Nasıl Yapılır?

Özellikle fidanlar ilk dikildiklerinde düzenli olarak sulanmalıdır. Yaş ilerledikçe sulama sıklığı azaltılabilir. Ağaçlar su sıkıntısı çekerse, gövde ve dallarda kabuk dokularının çatlamasına neden olan kabuk kanserinin de etkinliği artar. Düzenli sulamaların, meyve iriliğini %27 oranında arttırdığı, açık iç oranını %12 yükselttiği, iç büzülmesini iki kat azalttığı tespit edilmiştir. Sulanmayan ağaçlarda yeterli yaprak oluşamayacağı için, ağaçlar güneş yanıklığına karşı savunmasız kalırlar.

Cevizde Toprak İşleme Nasıl Yapılır?

Sonbaharda bir kez derin, ilkbaharda toprak neminin uygun olduğu dönemde bir kez yüzlek sürüm yapılması önerilir. Ot mücadelesi amacıyla gerekirse, toprağı yararak işleyen aletlerle işleme yapılır.

Ceviz Ağaçlarında Budama Nasıl Yapılır?

Ceviz ağaçları uzun ömürlü olduklarından ve kuvvetli geliştiklerinden dolayı yüksekten taçlandırılır. Yani ağaç üzerinde bırakılacak ana yan dallar toprak seviyesinden mümkün olduğunca yüksekte olmalıdır. Ceviz ağaçları şekil olarak doruk dallı veya değişik doruk dallı sistemde budanır. Doruk dal, ağacın ana gövdesini oluşturan ve bu gövdeyi dikine devam ettiren lider dal demektir. Bu yöntemin uygulanışı şöyledir:

Dikim sonrası fidanlar 4-5 göz üzerinden budanırlar. Yaz döneminde ana gövdeyi oluşturacak sürgünün kuvvetli gelişmesini sağlamak birinci hedeftir. Bu amaçla, ana gövdenin üzerinde gelişen yan sürgünlerin uçları kısaltılarak zayıf gelişmeleri sağlanmaya çalışılır. İlk yılın sonunda kış budamasında ana gövdeyi devam ettiren sürgün, toprak seviyesinden itibaren 180 cm.den kesilir. En üstte kalan göz dikine gelişerek doruk dalın devamını sağlar. Doruk dalın uç kısmına yakın olan boyunlu gözler; sürdüklerinde dik ve kırılgan gelişeceklerinden, daha sürmeden tomurcuk halindeyken koparılır. İkinci yılın kış döneminde ilk ana dal toprak seviyesinden itibaren 150 cm. yüksekte olacak şekilde seçilir. Daha sonra yeterli sayıda sürgün varsa, bu ilk ana dalın üzerinde spiral olarak diğer ana yan dallar da seçilir. Seçilen ana daların 1/3 lük bölümü kesilerek uç alma yapılır. Ancak uç tomurcukları verimli olan ve yan tomurcukları meyve vermeyen çeşitlerde uç alma yapılmaz. Ana dalların arasında gelişen sürgünler, kısaltılarak bırakılır. Bunların üzerinde yazın meydana gelen sürgünlerde uç alma yapılır, böylece gövdeyi güneşten korumaları sağlanır. Ana dallar seçildikten sonra gövdeyi devam ettiren lider dal kuvvetli olacak şekilde bırakılır.

Sonraki yıllarda gövde üzerinde; toplam 4-6 ana dal olacak şekilde dal seçimi yapılır. Lider dal da en üstteki ana dal olarak görev yapar. Çok verimli çeşitlerin ana dallarında uç almalara devam edilir. Gövde üzerinde bırakıla, ana dal haricindeki kısa dalların çapları 10-15 cm. kalınlığa ulaşınca dipten kesilir. 6. yıldan sonra, yani verim çağına gelen ağaçlarda, budama verimliliğe göre ayarlanır. Yan tomurcukları verimli olan çeşitlerde, yeni sürgünlerin büyük bölümünde uç alma yapılır. Böylece ana dalların kuvvetli gelişmesi ve verim alanının arttırılması sağlanır. Yan tomurcukları verimsiz, buna mukabil uç tomurcukları verimli olan çeşitlerde, sadece ana dalların uçlarında kısaltma yapılır. Diğer sürgünlerde, kuvvetli sürgün oluşumunu önlemek ve üzerinde verimli tomurcuk bulunan kısa sürgünler oluşturmak için uç alma yapılmaz.

Verim çağındaki ağaçlarda en büyük sorunlardan birisi ışığın ağacın içine yeterince girememesidir. Işık yetersiz olursa ağacın gelişimi yavaşlar ve verim azalır. Bu yüzden gölgelemeye sebep olan dallar arasında seyreltme yapılır. Yaralı ve kurumuş dallar dipten çıkarılır. Zayıf olan, birbirinin üstüne gelen dallarda kesilir. Yaşlı dallarda kısaltma yapılarak yeni sürgün oluşumu teşvik edilmeye çalışılır.

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon