asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Sofralık Üzümlerin Muhafazası

Sofralık Üzümlerin Muhafazası

Sofralık Üzümlerin Muhafazası

2407657 (1)-vert

1. Üzü­mün Ta­rih­çe­si ve Sis­te­ma­tik­te­ki Ye­ri

2. Üzü­mün Bi­le­şi­mi ve Sağlık Açı­sın­dan Öne­mi

3. Sof­ra­lık Üzüm­ler ve Ta­nı­mı

3.1. Sof­ra­lık Üzüm­le­rin Ha­sat­tan Sonra
Çü­rü­me ve Bo­zul­ma­la­rı
3.1.1. Su Kaybı
3.1.2. Pa­to­jen­le­re Du­yar­lı­lık

4. Hasat Ön­ce­si Uy­gu­la­nan Kültürel ve
Teknik İş­lem­ler

4.1. Kimyasal Uy­gu­la­ma­lar
4.2. Kültürel Uy­gu­la­ma­lar
4.2.1. Bilezik Alma
4.2.2. Ol­gun­luk
4.2.3. Hasat

5. Hasat Son­ra­sı Uy­gu­la­nan Kültürel ve
Teknik İş­lem­ler

5.1. Ambalajlama
5.2. Ön So­ğut­ma
5.3. Kimyasal Uy­gu­la­ma­lar
5.4. Fi­zik­sel Uy­gu­la­ma­lar
5.5. Biyolojik Uy­gu­la­ma­lar

6. Sof­ra­lık Üzümlerin Stan­dar­di­zas­yo­nu

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon