asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi

Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi

Kanatlı Kümes Hayvanlarının Beslenmesi

4006784-vert

BÖLÜM 1: YEM VE SU TÜKETİMİ

1.1. Yem Tüketimi
1.1.1. Yeme Karşı Davranım
1.1.2. Yem Tüketiminin Ölçülmesi
1.1.3. Yem Tüketiminin
Gereksinimlere Göre Düzenlenmesi
1.2. Su Tüketimi
1.2.1. Organizmada Suyun Dağılımı ve
Yer Değiştirmesi
1.2.2. Su Tüketiminin Ayarlanması
1.2.3. Su Gereksiniminin Karşılanması

BÖLÜM 2: SİNDİRİM

2.1. Sindirim Organları
2.1.1. Ağız ve Yutak
2.1.2. Yemek Borusu ve Kursak
2.1.3. Mide
2.1.4. Barsaklar
2.1.5. Yardımcı Sindirim Organları
2.1.5.1. Karaciğer
2.1.5.2. Pankreas
2.2. Sindirim Fizyolojisi
2.2.1 Ağız ve Kursakta Sindirim
2.2.2. Midede Sindirim
2.2.3 Barsaklarda Sindirim

BÖLÜM 3: ENERJİ GEREKSİNİMİ

3.1. Yemlerin Enerji İçerikleri
3.2. Enerji Gereksinimini
Belirtmede Kullanılan Birimler
3.3. Enerji Gereksiniminin Nedeni ve Düzeyi
3.3.1. Yaşama Payı Enerji Gereksinimi
3.3.2. Verim Payı Enerji Gereksinimi
3.3.2.1. Büyüme enerji gereksinimi
3.3.2.2. Yumurta enerji gereksinimi

BÖLÜM 4: PROTEİN ve
AMİNO ASİT GEREKSİNİMİ

4.1. Protein ve Amino Asit Gereksiniminin
Belirtilmesi
4.2. Protein ve Amino Asit Gereksiniminin
Nedeni ve Düzeyi
4.2.1. Protein Gereksinimi
4.2.1.1. Yaşama payı protein gereksinimi
4.2.1.2. Tüy protein gereksinimi
4.2.1.3. Büyüme protein gereksinimi
4.2.1.4. Yumurta protein gereksinimi
4.2.2. Amino Asit Gereksinimi
4.3. Protein ve Amino Asit Gereksinimini
Etkileyen Etmenler
4.3.1. Hayvana Bağlı Etmenler
4.3.2. Çevreye Bağlı Etmenler
4.3.3. Yeme Bağlı Etmenler

BÖLÜM 5: VİTAMİN GEREKSİNİMİ

5.1. Vitaminlerin İşlevleri ve
Yetersizliklerinde Ortaya
Çıkan Arazlar
5.2. Vitamin Gereksiniminin Belirtilmesi
5.3. Gereksinimi Belirtmede
Kullanılan Birimler
5.4. Vitamin Gereksinim Düzeyi

BÖLÜM 6 MİNERAL MADDE GEREKSİNİMİ

6.1. Makro Elementler
6.2. Mikro (İz) Elementler

BÖLÜM 7 YEM KATKI MADDELERİ

7.1. Antibiyotikler
7.2. Enzimler
7.3. Antioksidanlar
7.4. Koksidiostatlar
7.5. Büyütme Faktörleri
7.6. Renk Maddeleri
7.7. Aroma Maddeleri ve Tatlandırıcılar
7.8. Emülgatörler ve Stabilizatörler
7.9. Yem Konserve Maddeleri
7.10. Pelet Bağlayıcılar
7.11. Organik Asitler ve Esensiyel Yağlar
7.12. Mikroorganizmalar (Probiyotikler)
7.13. Oligosakkaritler (Prebiyotikler)

BÖLÜM 8 YEMLEME YÖNTEMLERİ

8.1. Serbest Yemleme
8.2. Kısıtlı Yemleme
8.2.1. Nicel (Kantitatif) Kısıtlama
8.2.1.1. Yemleme süresinin kısıtlanması
8.2.1.2. Yem miktarının kısıtlanması
8.2.2. Nitel (Kalitatif ) Kısıtlama
8.2.2.1. Enerji kısıtlaması
8.2.2.2. Protein veya amino asit kısıtlaması

BÖLÜM 9 ETLİK PİLİÇLERİN BESLENMESİ

9.1. Besin Madde Gereksinimleri ve

Kullanılan Karma Yemler

9.2. Besleme Programları
9.2.1. Serbest (ad libitum) Yemleme
9.2.2. Kısıtlı Yemleme
9.2.2.1. Erken yaşta kısıtlı yemleme
9.2.2.2. Kesim öncesi kısıtlı yemleme
9.2.3. Serbest Seçmeli Yemleme

BÖLÜM 10: BESLEMENİN TAVUK ETİ
KALİTESİNE ETKİSİ

10.1. Tavuk Etinin Bileşimi
10.2. Tavuk Eti Kalitesi ve
Beslemenin Kaliteye Etkisi
10.2.1. Karma Yem Enerji ve Protein Düzeyi
10.2.2. Karma Yem Aminoasit düzeyi
10.2.3. Yemlik Yağlar
10.2.4. Yem Ham maddeleri
10.2.5. Yemleme Yöntemleri

BÖLÜM 11: YUMURTA TAVUKLARININ
BESLENMESİ

11.1. Büyütme Dönemi
11.2. Üretim Dönemi
11.3. Yüksek Çevre Sıcaklığında Besleme
11.3.1. Yüksek Çevre Sıcaklığında
Enerji Dengesinin Sağlanması
11.3.2. Yüksek Çevre Sıcaklığında
Protein Dengesinin Sağlanması
11.3.3. Yüksek Çevre Sıcaklığında
Mineral ve Vitamin Dengelerinin Sağlanması
11.3.4. Yüksek Çevre Sıcaklığında
Elektrolit Dengesinin Sağlanması
11.3.5. Yüksek Çevre Sıcaklığında
Su Dengesinin Sağlanması
11.3.6. Yüksek Çevre Sıcaklığında
Yem Değişiklikleri
11.4. Aşamalı Yemleme
11.5. Seçmeli Yemleme

BÖLÜM 12: ET TİPİ DAMIZLIK
TAVUKLARIN BESLENMESİ

12.1. Büyütme Dönemi
12.2. Üretim Dönemi
12.2.1. Pik Yumurtalama
Dönemi Öncesi Besleme
12.2.2. Pik Yumurtlama
Dönemi Sonrası Besleme

BÖLÜM 13: ET TİPİ DAMIZLIK
HOROZLARIN BESLENMESİ

13.1. Büyütme Dönemi (1.gün-20. hafta arası)
13.2. Üretim Dönemi I (20-35. haftalar arası)
13.3. Üretim Dönemi II (35-64. haftalar arası)

BÖLÜM 14: BESLEMENİN YUMURTA
KALİTESİNE ETKİLERİ

14.1. Yumurtanın Bileşimi ve Oluşumu
14.1.1. Yumurta Sarısı
14.1.2. Yumurta Akı
14.1.3. Yumurta Kabuğu

14.2. Yumurta Kalitesi
14.2.1. Kalitenin Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler
14.2.2. Kabuk kalitesinin belirlenmesi
14.2.3. Ak kalitesinin belirlenmesi
14.2.4. Yumurta sarı kalitesinin belirlenmesi

14.3. Beslemenin Yumurta
Kalitesine Etkisi

BÖLÜM 15: HİNDİLERİN BESLENMESİ

15.1. Hindi Palazlarının Beslenmesi
15.2. Damızlık Hindilerin Beslenmesi
15.2.1. Dişi Damızlık Hindilerin Beslenmesi
15.2.2. Erkek Damızlık Hindilerin Beslenmesi

BÖLÜM 16: ÖRDEKLERİN BESLENMESİ

BÖLÜM 17: KAZLARIN BESLENMESİ

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon