asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Hormonlar

Hormonlar

Hormonlar

hormonlar

– BA­ZI ÖNEM­Lİ BİT­Kİ BÜ­YÜ­ME
DÜ­ZEN­LE­Yİ­Cİ­LE­Rİ­NİN İSİM­LE­Rİ
– Gİ­RİŞ
– HOR­MON­LA­RIN TA­RİH­SEL SÜ­RE­Cİ
– OK­SİN­LER

Ok­sin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
Ok­sin­le­rin Kul­la­nım Alan­la­rı

– GİB­BE­REL­LİK ASİT
Gib­be­rel­lin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
Gib­be­rel­lik Asi­tin Et­ki­le­ri ve Kul­la­nım Alan­la­rı

– Sİ­TO­Kİ­NİN­LER
Si­to­ki­nin­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
Si­to­ki­ni­nin Et­ki­le­ri

– AB­Sİ­SİK ASİT (ABA)
Ab­si­sik Asi­tin Sen­tez
Ab­si­sik Asi­tin Ta­şın­ma­sı

– ETİ­LEN
Eti­len Sen­te­zi
Eti­le­ni­nin Et­ki­le­ri­ne Ait Ba­zı Ör­nek­ler
– MEY­VE AĞAÇ­LA­RIN­DA Çİ­ÇEK
ve MEY­VE SEY­RELT­ME

– KİMYASAL BUDAMA VE ŞEKİL VERME

– DİĞER HORMONLAR

– Dİ­ĞER HOR­MON­LAR
BRAS­Sİ­NOS­TE­RO­İD­LER
Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
Bras­si­nos­te­ro­id­le­rin Etkileri

JAS­MO­NA­TE­LER (YA­SE­MİN ASİT­LE­Rİ)
Jas­mo­na­te­le­rin Bi­yo­sen­te­zi
Jas­mo­na­te­le­rin Bit­ki­ler Üze­rin­de­ki Et­ki­le­ri

SA­Lİ­Sİ­LİK ASİT
Ter­mo­ge­ne­zin Teş­vi­ki ve Sa­li­si­lik Asit
Sa­li­si­lik Asit ve Has­ta­lık­la­ra Da­ya­nık­lı­lık
Me­ka­niz­ma­sı Ara­sın­da­ki İliş­ki­ler
Sa­li­si­lik Asi­din Bi­yo­sen­te­zi

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon