Domates Yetiştirme Teknikleri

Domates Yetiştirme Teknikleri

fotoğraf(12)-vert

fotoğraf(11)-vert

Domates yetiştiriciliğini, tarla yetiştiriciliği ve örtü altı yetiştiriciliği olarak ikiye ayırmamız gerekir. Tarla yetiştiriciliğinde, direkt tohum ekimi yanında, fide dikimi de yapılır. Fakat örtü altı yetiştiriciliğinde sadece fide dikimi esas alınır. Tarlaya direkt tohum ekimi daha çok sanayi domates üretiminde kullanılır, taze sofralık için fide yetiştirilir.
Direkt tohum ekiminde, bulunduğumuz yerin iklim koşulları ve vejetasyon süresinin uzunluğu dikkate alınır. Direkte tohum ekimi yapılacaksa, üretim yapılan yerde domates meyvelerinin tümünün kızarması için 100-180 gün arasında bir yetiştirme periyoduna gereksinim vardır. Süre 100 günün altına inerse, direk tohumdan yetiştirilen domates tarlasında % 30-50 varan kızarmamış, olgunlaşmamış, yeşil renkli domates meyvesi kalır. Bu yüzden kısa yetiştirme devresi olan yerlerde, domatesin tohumdan fide oluncaya kadar geçen 40-60 günlük yetişme dönemi fide yetiştirme yerlerinde geçirilir ve gelişen fideler tarlaya dikilir. Böylece domatesin tam olgunlukta tarlada yetiştirilme süresi 40-120 güne kadar düşer.
Tarlaya sonbahar döneminde 10-15 ton/dek ahır gübresinin verilmesi ve 30-40 cm’lik derin sürme veya bellemeyle gübrenin toprağa karıştırılması, tarlanın kışı bu şekilde geçirmesi domates yetiştiriciliğine olumlu etki yapar. Eğer bu olay gerçekleşmemiş ise, ilkbahar toprak işlemesinden önce 3-5 ton/dek iyi yanmış ahır gübresi ile beraber 10-20 kg/dek fosforlu, 15-30 kg potaslı gübre toprağa serpilir, 20-30 cm derinliğinde toprak sürülür veya bellenir, çapalanarak veya discharrow çekilerek toprağın büyük parçaları kırılır, tırmıklanarak iyice ufalanır, hafif taban geçirilerek toprak bastırılır ve tohum ekimine hazır hale getirilir. Toprak sıcaklığı 5-10 °C olduğu an ekim yapılır. Bu arada ekim yapılacak yerde, don olayının bitmiş olması gerekir. Tohum ekiminde, sıra arası 80-100 cm ve sıra üzeri sık olacak şekilde, hassas mibzerle ve mibzer ayarının iyi yapılmasıyla dekara 50-70 gr arasında tohum atılır. Kaba mibzerle ve mibzer ayarının iyi yapılmamasında tohumluk ihtiyacı artar ve 100-200 gr’a kadar çıkar. Fazla tohum kullanımından kaçan bazı bahçıvanlar, 80-100 cm sıra arası ve 40-60 sıra üzeri olacak şekilde işaretlenen yerlere 5-6 tohum atar. Küçük yetiştirme alanlarında, işinin ehli bahçıvanlar, işaretlenen yerlere bir kürek yanmış gübre atar, sonra gübreyi 10-15 cm çapta ve 5-10 cm derinlikte karıştırılarak ocaklar yapar, her ocağa 4-6 adet tohum koyar. Bu durumda işçilik çoğalır, fakat tohum kullanımı azalır, bitkilerin topraktan çıkması kolaylaşır. İlk ot çapası, bitki yerleri bilindiğinden daha kolay olur.

fotoğraf(2)-vert

fotoğraf(3)-vert

Bahçe yetiştiriciliği ve sera üretiminde, ekonomik açıdan direkt tohum ekimi yerine, yastık veya fide yetiştirme serlerinde tohum ekimi yapılarak fideler yetiştirilir, sonra da bu yetiştirilen fidelerin tarlaya veya sere çıkartılır. Yastıklarda fide üretimi, eskiden uygulanan bir yöntemdir. Yeni modern işletmelerde yastıkta fide üretimine gidilmez. Çünkü yastıklar fazla işçilik ister ve ekonomik açıdan sakınca yaratır. Ayrıca yastıklarda iklim koşullarının istendiği gibi ayarlanması, her zaman mümkün olmaz. Ülkemizde halen yastıkta yetiştiricilik yapıldığından bu üretimin nasıl yapılması gerektiği üzerinde duracağız. Fideler sıcak veya soğuk yastıkta yetiştirilir (Sıcak ve soğuk yastıklar için Genel Sebzecilik, Fide Yetiştiriciliği kısmına bakınız). Hazırlanan sıcak yastığın, yanmakta olan (fermente olan- ihtimar eden) at gübresi üzerine 10-15 cm harçlı toprak konur. Fidelerin yastıkta kalış süresi dikkate alınarak, 4×8, 4×10, 4×15, 8×8, 8×10, 10×10 luk sıra üzeri ve arası mesafelerde tohumlar harçlı toprağa 1-2 cm derinliğinde ekilir. Ekimin sıraya yapılması en doğru yoldur. Serpme ekim yapıp sonradan seyreltmek, sökülmeler sırasında yastıkta kalan fidelerin sarsılmasına ve büyüme şoku geçirmesine neden olur. Birçok durumda, tohumlar önce 40×60 cm boyutlarındaki tohum ekme kasalarına ekilir. Tohum kasalarında, fidelerin kotiledon yapraklarının tam geliştiği devresinde, yine yukarıda belirtilen aralıklarda sıcak yastıklara şaşırtılır. Bu sistem ilk sisteme göre daha sağlıklı fide elde edilmesini sağlar. Fidelerin yastıkta kaldığı süre boyunca sulaması, gübrelenmesi ve havalandırılması yapılır. Yetiştirme sırasında fideler sıkışıp boya kaçmamalıdır. Sıkışma başlamadan fideler arasından birer tanesi alınarak, fideler arası genişletilmelidir. Fideler sıcak yastıkta en fazla 10-12 hafta bırakılmalıdır. Fideler yastıktan alınmadan önce dış hava koşullarına yavaş yavaş alıştırılır. Bunun için sıcak yastık pencereleri önce öğlen saatlerinde 2-4 saat açık bırakılır. Sonra yavaş yavaş gün boyu pencereler açılır ve nihayet gecede açılarak bitkiler tamamen dış hava sıcaklığına alıştırılır. Fideler sökülmeden 1-2 gün önce yastık bolca sulanır ve bir daha su verilmez. Söküm sırasında toprak ne fazla yaş, ne de fazla kuru olmalıdır. Yaş toprak, fideler topraktan çıkartılırken elleme sırasında çamurlaşır ve dikim sonrası bu fidelerin köklerinin çoğunun bozulur. Kuru toprak, fidelerin çıkarılması sırasında ufalanır, kökleri çıplak bırakır. Fide köklerinin topraksız dikilmesi, fidenin dikiminden sonra 2-3 gün baygın kalmasına ve gelişme ve büyümenin durmasına, dolayısıyla erkenciliğin gecikmesine neden olur. Fideler sıcak yastıktan alınacakları zaman, keskin bir bıçakla fidelerin arasında eşit mesafe bırakılacak şekilde sıra üzeri ve sıra arasında kesilir. Böylece fideler birbirleriyle bağımsız hale gelir ve fideler, fide kaşığı, malası veya küçük bir kürek yardımıyla, kökleri topraklı olarak çıkartılabilir. Kökler ne kadar az zararlanırsa, tarlada sonuç o kadar başarılı olur

fotoğraf(9)-vert

fotoğraf(4)-vert

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 
Meyve Fidanı Ankara

Icon Icon Icon Icon Icon