asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Domates Hastalığı

Domates Hastalığı

Domates Hastalığı

domates hastalıkları

PARAZİTİK VE PARAZİTİK
OLMAYAN HASTALIKLARIN TEŞHİSİ

– Yaprak ve yaprakçık anormallikleri ve bozuklukları
– Yaprak ve yaprakçıklarda şekil anormallikleri
– Cılız ve zayıf gelişme,
büyümenin durması ve
proliferasyon
– Yaprakçıklarda iplikleşme
– Yaprakçıklarda kısmi şekil bozuklukları
– Yaprakçıklarda kabarıklık,
dışa veya iç doğru kıvrılmalar
– Yaprakçıklarda küçülme
– Yaprak ve yaprakçıklarda renk anormallikleri
– Yaprakçıklarda mozaik lekeleri
– Mozaikli ve nekrozlu yaprakçıklar
– Yaprakçıklarda gümüşi ve metalik renk oluşumu
– Menekşe renkli veya morarmış
(antosiyanlı) yaprakçıklar
– Sararmış yaprakçıklar
– Yaprak ve yaprakçıklar üzerinde lekeler
– Yaprakçıklar üzerinde nokta şeklinde
kahverenkli lekeler
– Yaprakçıklar üzerinde görülen
diğer küçük lekeler
– Yaprakçıklar üzerinde sarı lekeler
– Yaprakçıklar üzerinde halkalı veya
konsantrik lekeler
– Yaprakçıklarda yağ görünümündeki lokal lekeler
– Yaprak ve yaprakçıklarda solma ve kurumalar
(Sararma ile birlikte veya sararma olmaksızın)
– Köklerde zararlanma ve anormallikler
– Kök ve kökçüklerin sararması, kahverengileşmesi
– Kök çürümeleri.
– Köklerde mantarlaşma ve/veya kök yüzeylerinin
siyah küçük noktarlarla kaplanması.
– Kökler üzerinde gal ve urlar.
– Kök boğazı zararlanmaları ve anormallikleri
– Kök boğazındaki esmer lekeler ve zararlanmalar.
– Kök boğazında açık kahverengiden
beje kadar renk değişimi.
– Kök boğazı ve kazık kökte mantarlaşmalar
– Gövdenin iç veya dış kısmındaki
anormallik ve zararlanmalar
– Gövde üzerindeki zararlanma ve lekeler
(çoğunlukla budama yaralarından başlayan).
– Gövdede esmerleşme, bronzlaşma.
– Gövde üzerinde kabarmalar, çatlamalar ve
adventif kök oluşumu.
– İletim demetlerinde renk anormallikleri ve
öz kısmında zararlanmalar.
– Meyve anormallikleri ve zararlanmaları
– Meyveler üzerinde küçük lekeler.
– Meyveler üzerinde az veya çok yayılmış lekeler.
– Meyvelerde sulanma ve yumuşama
zararları (çürümeler).
– Meyvelerin sap kısmındaki zararlanmalar.
– Meyvelerin çiçek burnu kısmındaki zararlanmalar.
– Meyveler üzerinde halkalar ve konsantrik lekeler.
– Meyvelerde değişik şiddette esmerleşmeler.
– Meyvelerde renk anormallikleri.
– Meyvelerde şekil anormallikleri,
– Meyveler üzerinde farklı boyutlarda
çatlama ve yarılmalar
– Meyveler üzerinde diğer zararlanmalar.
HASTALIK ETMENLERİNİN
BELLİ BAŞLI ÖZELLİKLERİ,
SAVAŞIM YÖNTEMLERİ

– Bakteriler
– Pseudomonas syringae pv. tomato (fiş 1).
– Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (fiş 2).
Clavibacter michiganensis subsp.
michiganensis (fiş 3).
– Pseudomonas corrugata (fiş 4).
– Domateste zarar yapan diğer bakteriler (fiş 5)
– Funguslar
– Yapraklara zarar veren funguslar
– Alternaria dauci f. sp. solani (fiş 6).
– Botrytis cinerea (fiş 7).
– Fulvia fulva (=Cladosporium fulvum) (fiş 8).
– Leveillula taurica (+ Erysiphe sp) (fiş 9).
– Phytophthora infestans (fiş 10)
– Stemphylium spp. (fiş 11).
– Meyvelerde çürüme yapan funguslar
– Alternaria spp., Colletotrichum coccodes,
– Rhizopus nigricans (fiş 12).
– Köklere zarar veren funguslar (ve nematodlar)
– Pyrenochaeta lycopersici (fiş 13).
– Colletotrichum coccodes (fiş 14).
– Spongospora subterranea (fiş 15).
– Fusarium oxysporum f. sp.
radicis – lycopersici (fiş 16).
– Köklerde zararlanmalara yol açan
diğer funguslar (fiş 17)
– Meloidogyne spp. (gal nematodları) (fiş 18).
– Kök boğazında ve bazen
gövdede zarar yapan funguslar
– Didymella lycopersici (fiş 19).
– Phytophthora nicotianea var. parasitica (fiş 20).
– Rhizoctonia solani (fiş 21).
– Sclerotinia scloretiorum (fiş 22).
– İletim demeti fungusları
– Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (fiş 23).
– Verticillium dahliae
(Verticullum albo-atrum) (fiş 24).
– Virüsler
– Tütün mozaik Virüsü (TMV) (fiş 25).
– Patates X Virüsü (PVX) (fiş 25).
– Hıyar Mozaik Virüsü (CMV) (fiş 26).
– Patates Y Virüsü (PVY) (fiş 27).
– Yonca Mozaik Virüsü (AMV) (fiş 28).
– Domates Sarı Yaprak Kıvırcıklık Virüsü
(TYLCV) (fiş 29).
– Aster Yellows grubuna giren
bir mikoplazma (fiş 30).

PARAZİTİK OLMAYAN BAZI HASTALIKLARIN
ÖNLENMESİ İÇİN
ALINACAK TEDBİRLER (fiş 31)

– Gümüşlenme (Silvering).
– Sarı yaka.
– Doku şişkinlikleri (Intumescence).
– Lekeli olgunluk (Blotchy ripening).
– Kısırlık mutasyonları – kimeralar.
– Fitotoksisiteler.

EKLER

– Ek 1:
– Domatesin belli başlı zararlıları ve parazit bitkileri
– Kırmızı örümcekler
– Yaprak galeri böcekleri
– Yeşil kurt ve diğer Noctuidae?ler
– Yaprak biti ve sera beyaz sineği
– Canavar otu (orobanş ve küsküt)

– Ek 2:
– Akdeniz havzasında yetiştirilen belli başlı domates
çeşitlerinin hastalık ve zararlılara dayanıklılığı 199

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon