asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Bitki Virolojisi

Bitki Virolojisi

Bitki Virolojisi

bitki virolojisi-vert

1. GİRİŞ

2. VİRÜSLERİN KEŞFİ VE VİROLOJİNİN TARİHİ

3. VİRÜSLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

4. VİRÜSLERİN KÖKENİ

5. VİRÜSLERİN SINIFLANDIRILMASI

6. VİRÜSLERİN YAPISI

6.1. Nükleik Asitin yapısı
6.2. Proteinin Yapısı
6.3. Zarfın Yapısı

7. VİROİDLER

8. BAKTERİYOFAJLAR

9. BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARININ ÖNEMİ

10. BİTKİ VİRÜSLERİNİN MORFOLOJİKYAPILARINA GÖRE SINIFLANDIRILMASI

I – Çubuk Şeklinde Veya Uzun Virüsler
II – Küresel Veya Yuvarlak (İkozahedral) Virüsler
III- Basil Şeklindeki Virüsler
IV- Dıplornavirüs Grubu (Çift Sarmal RNA İçeren Virüsler)
V- Membranlı Büyük Virüsler
Vl- Caulımovirüs Grubu (Dna İçeren Virüsler)

11- BİTKİ VİRÜSLERİNİN HASTALIK OLUŞTURMASI

12. BİTKİ VİRÜSLERİNİN ÇOĞALMASI (REPLİKASYON)

13. VİRÜSLERİN BİTKİDE TAŞINMASI VE YAYILMASI

14. BİTKİ VİRÜSLERİNİN OLUŞTURDUĞU SİMPTOMLAR

14.1. Simptomların Sınıflandırılması
1. Makroskobik Simptomlar
2. Mikroskobik Simptomlar

15.VİRAL ENFEKSİYONLARIN BİTKİ METABOLİZMASINA ETKİSİ

16. BİTKİ VİRÜSLERİNİN TAŞINMA YOLLARI

16.1. Tohumla Taşınma
16.2. Polenle Taşınma
16.3. Vejetatif Çoğalma Organları ile Taşınma
16.4. Küskütle Taşınma
16.5. Fungus İle Taşınma
16.6. Mekanik Olarak Bitki Özsuyu İle Taşınma
16.7 Nematodlarla Taşınma
16.8. Böcek Vektörlerle Taşınma

17. VİRÜSLÜ ÖRNEKLERİ SAKLAMA YÖNTEMLERİ

18. BİTKİ VE VİRÜS ARASINDAKİ İNTERAKSİYONLAR

19. BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARININ TANISI

19.1. Simptomatolojik Çalışmalar
19.2 İndikatör Bitkilerle Yapılan Çalışmalar
19.3. Virüslerin Elektron Mikroskopta Görülmeleri
19.4. Serolojik Yöntemler

20. BİTKİ VİRÜSLERİNİN SAFLAŞTIRILMASI

21. VİRÜSLERİN KULLANIM ALANLARI

1. Virüslerin Biyolojik Mücadele Ajanı Olarak Kullanılması
2. Virüslerin Vektör Olarak Kullanılması
3. Virüslerden Moleküler Biyolojide Kullanılan Enzimlerin Eldesi
4. Virüslerin Hastalıkların Tedavisinde Kullanımı

22. BİTKİ VİRÜS HASTALIKLARI İLE MÜCADELE

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon