asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

ZİRAİ İLAÇLAR

ZİRAİ İLAÇLAR

ZİRAİ İLAÇLAR

Quıcelum ( Zirai İlaç )

Quıcelum

Quıcelum

Bor (B), Bakır (Cu-Sülfat), Demir (Fe-Sülfat), Mangan (Mn-Sülfat),Molibden (Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) içeren sıvı besin maddeleri karışımıdır.

-Fide ve genç bitki dönemlerinde bitkinin besin ihtiyacını karşılar.
-Toprağın organik madde içeriğini arttırır.
-Bitki tarafından makro ve mikro elementlerin alınmasını kolaylaştırır.

Lena Guide Zirai İlaç

ETKİ ŞEKLİ ve ÖZELLİKLERİ
Koruyucu özellikte bir fungisittir. İlaçlamadan sonra
yaprak ve meyveler üzerinde ince bir tabaka oluşturarak yağışlarla kolaylıkla
yıkanmaz ve etkisini uzun süre devam ettirir Yaprağın her tarafına dağılabilen
translaminar etkisi vardır.Hava sıcaklığındaki değişiklikler ilacın etkisini etkilemez
İLACIN HAZILANMASI: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur
Gerekli miktarda ilaç başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna
aktarılır.Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.
KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ
Bitkilerin her tarafını ıslatacak şekilde kaplama ilaçlama yapılmalıdır
Elmada karaleke:
1.İlaçlama ,çiçek gözleri kabarınca ;2.İlaçlama,pembe tomurcuk devresinde;3.İlaçlama.çiçek
taç yaprakları %70-80 döküldüğünde yapılır.Sonraki ilaçlamalara 10-14 gün arayla devam edilir
Bağda Külleme:
1.İlaçlama sürgünler 20-30cm boya erişince ;2.İlaçlama,koruklar saçma tanesi iriliğini alınca
yapılır.Sonraki ilaçlamalara 10-14 gün arayla devam edilir.
Kabakgillerde Külleme:
İlk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün devam edilir.
Turunçgillerde kahverengi leke hastalığı:Sürgünler 5-10 cm boyuna erişince ve ilk hastalık
belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır ve 14-15 gün arayla tekrarlanır.
KARIŞABİLİRLİK DURUMU
Alkali özellikler hariç,diğer fungisit , insektisit ve yaprak gübreleriyle
karıştırılarak uygulanabilir.

lena-guide-550x420

Dagro Zomm Zirai İlaç

Kullanıma Hazırlık
Kalibrasyonu: İlaçlamaya başlamadan önce kullanma aletinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Önce bir depo su püskürtülerek ne kadar alanın ilaçlandığı bulunmalı sonra bu alana tekabül eden doz ile ilaçlı su hazırlanmalıdır. İlacın Uygulamaya hazırlanması: Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır. İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Her türlü aletle püskürtülebilir. Domates (İki noktalı kırmızı örümcek): Yaprak başına 3-5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Kullanım Şekli
Kontakt etkili akarisittir. Kırmızı örümceklerin yumurta, larva ve nimflerine karşı dönem değiştirmelerini engellemek suretiyle etki gösterir. Erginlere etkili değildir. Bununla birlikte uygulamadan 3-5 gün sonra belirgin etkisini gösterir ve etki devamlılığı bir ay civarındadır.

dagrozoom

Calypso Zirai İlaç

– Düşük dozlarda yüksek etki
– Esnek uygulama zamanı. Çiçeklenme dahil gelişimin her döneminde uygulanabilirlik
– Arılara ve yararlı böceklere zararsız
– Kullanıcılara ve tüketicilere karşı düşük riskli
– AB ve Rusya’ya ihraç edilecek ürünlerde güvenle kullanım imkanı
İlacın Uygulamaya Hazırlanması
Önce gereken miktar ilaç ayrı kapta bir miktar su ile karıştırılır. Hazırlanan karışım yarısına kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir. Depo gereken miktar suyla tamamlanarak tekrar karıştırılır ve ilaçlamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

Kullanım Şekli
Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde ilaçlamanın yapılması gereklidir.

Elma iç kurduna karşı yapılacak ilaçlamalar tahmin uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir.

Elma yeşil yaprak bitine karşı sürgünlerin %15’i bulaşıksa ilaçlama yapılmalıdır.

Armut psillidine karşı sürgünlerin %15’i bulaşıksa ve 2. ve 3. nimfin çoğunlukta olduğu dönemde ilaçlama yapılmalıdır.

Yaprak bükene karşı çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı %5 ise çiçek taç yapraklarının 3/4 döküldüğünde bir ilaçlama yapılır. Gerekirse birinci ilaçlamadan 15 gün sonra ikinci bir ilaçlama yapılır.

Antep fıstığında yaprak psillidine karşı bileşik yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde bir ilaçlama yapılmalıdır.

Fidan dip kurduna karşı ergin populasyonunun arttığı, sap dibinden yenmiş taze yaprakların görüldüğü , aşı gözlerinin yada sürgünlerin kemirildiği dönemde ilaçlamaya geçilmelidir.

calypso

Karışabilirlik Durumu
EC, SL, SC, WP ve WG formülasyonlu birçok konvansiyonel bitki koruma ilacı ile karışabilir. Ancak emin olmak için bir karışım testi yapılmalıdır.

Dagro Norm Zirai İlaç

Kullanıma Hazırlanması
Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan gerekli miktar ilaç ayrı bir kapta suyla çoğaltılarak iyice karıştırılıp aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.

dagro norm

ConMirid SC 350 ( Zirai İlaç )

Conmirid SC 350

Conmirid SC 350

İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
Gerekli miktar ilaç, yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna konur. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan bu karışım havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

Kök Boğazı İlaçlama
Domateste Tel Kurtlarına Karşı; dekardaki bitki sayısı belirlenir ve bitki başına 100-150 ml mahlul hesabıyla bir dekara kullanılacak su miktarı belirlenir. 100 ml ilaç bir kaba konur ve üzerine belirlenen su miktarı konarak karıştırılır. Elde edilen karışım her bitkinin kök boğazına 100-150 ml gelecek şekilde verilir.
Narenciye Yaprak Galeri Güvesine karşı ilaçlamadan 1-2 gün önce bahçe sulanmalıdır. Fidanların kök boğazının çevresine küçük bir yalak açılır. Gereken miktar ilaç 1-2 litre su ile karıştırılarak yavaşça fidanların kök boğazına dökülür. İlaçlamadan 1-2 gün sonra bahçe tekrar sulanmalıdır.

Damla Sulama İlaçlaması
Önce damlama sulama sistemi 5-6 dakika çalıştırılarak bitkilerin kök bölgeleri ıslatılır. Gerekli miktardaki ilaç (100 ml/da) bir tank içinde karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. Damlama sistemi 5-6 dakika daha çalıştırılarak ilaçlı mahlulün bitkilerin kök derinliğine ulaşması sağlanır.
Budama yapılmış patlıcanda ilaçlama öncesi damla sulama ile etkili kök derinliğinin (15-20 cm) ıslatılması gerekir. Bunun için sulama sistemi yaklaşık 2 saat çalıştırılır. Daha sonra gereken miktar ilaç içinde sisteme verilir. (100 ml/da) gübre tankı içinde su ile karıştırılarak birkaç dakika içinde sisteme verilir. İlacın kök derinliğine ulaşması için sulamaya 15-20 dakika kadar daha devam edilir.

Karışabilirlik Durumu
Yüksek derecede alkali ilaçlarla karıştırılmaz

Armaza Zirai İlaç

Özellikleri
ARMAZA S GOLD pamuk yetiştirme alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm. kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.

Uygulamaya Hazırlama Şekli
ARMAZA S GOLD su ile karıştırılarak, pülverize edilir. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Bunu üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz ve suyun kalan kısmını koyunuz. Mütecanis bir karışım elde etmek için ilacın hazırlanma ve kullanma esnasında yeterli karıştırma sağlanmalı, ilaçlamada temiz su kullanılmalıdır.

Kullanma Şekli
İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için elzemdir. İlaç, tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültivatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonraki orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; ilacın yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda ARMAZA S GOLD kullanılması tavsiye edilmez! İlaçlama aletinin kalibrasyonu iyi yapılmalı, memelerin mütecanis çalışması temin edilmelidir?

Karışabilirlik Durumu

ARMAZA S GOLD sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

armaza

Confidor Oil SC 4 Zirai İlaç

confidor

Kışlık Yağlı Zehir İlacı (böcek İlacı)

Meyve ağaçlarında kış mücadelesi ve erken ilkbaharda yapılacak mücadelede kullanıma çok uygun, üstün özellikli bir insektisittir.
Suda kolayca çözülür.
Uzun süre etkilidir.
Bitkilerdeki gövde kurtları ve kabuklu bitlere karşı çok etkilidir.
Yılda bir kere ağaçlarda gözler kabarmaya yakın hava sıcaklığının 14 C üstünde olduğu günlerde atılır.
Atılmazsa ağaçlarda zamk akıntısı başlar ve ağaç kurur.

Confidor Oil SC 4 kullanılmadığı zaman;

Confidor Oil SC 4 kullanılmadığında böceklerin gövde içerisine girerek ağacın kurumasını sağlar.

fotoğraf3

Confidor Oil SC 4 kullanıldığı zaman;

fotoğraf

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon