YAPRAK GÜBRESİ ÇANAKKALE

YAPRAK GÜBRESİ ÇANAKKALE

L- CUPPER EVO ÇANAKKALE

(Bakır Fosfit)

L-Cupper Evo, bitkinin normal gelişimi için bitkide enzim üretimini teşvik ederek fotosentezde büyük rol oynar.
L-Cupper Evo, bitkinin büyümesinde ve dış etmenlere karşı gelişiminde güçlü bir direnç sağlar. İçeriğinde bulunan
komleks bakır ve fosfitlerden dolayı hem dış etmenlere karşı bitkiyi savunmada hem de bitkiyi beslemede güçlü bir
etkiye sahiptir.
L-Cuper Evo, humik ve fulviklerle zenginleştirilmiş, içeriğindeki güçlü Bakır ve fosfor içeriğinden dolayı sağlıklı ve güçlü
bitki geliştirmede ve toprak kaynaklı bitkiyi olumsuz etkileyen dış etmenleri bertaraf etmede çok başarılı sonuçlar ortaya
koymuştur.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

L-Cuper Evo sistemik bir üründür. Hem yapraktan hem
de kökten uygulama yapılabilir.
Ağaçlarda budama sonrasında normal bakırlı ürün olarak
uygulama yapılır.
Bitki bünyesinde alımı çok hızlıdır. Bitkiyi besler sağlık ve
direnç verir.
Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi artırır. Kök gelişimini teşvik
eder.
Diğer ürünler ile karışımında sıkıntı yoktur. Yağmurda
yıkanmaz.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]
KULLANIM DOZU
Yaprak uygulaması 100 litre suya 100-150 cc
Damla sulama ile kökten dekara 300-500 cc
BİLEŞİMİ
%8 Bakır (Cu)
%23 Fosfit (PO3)
%20 Fulvatlar (Humik+Fulvik)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Suda çözünür Bakır(Cu) %8 w/w
[/su_column]
[/su_row]

L-AGRO CROP EVO ÇANAKKALE

L-Agro Crop Evo, bitkilerin çiçeklenme ve meyve tutum döneminde fosfor, çinko ve bor ihtiyacını karşılayacak,
bitki tarafından hızlı alınacak şekilde özel formüle edilmiş bir üründür.
L-Agro Crop Evo, özellikle bağlarda silkme ve uzatmada, sebzelerde boğum aralarını kısaltmada, tahıl
gurubunda kardeşlenmede başarılı sonuçlar vermiştir

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

L-Agro Crop Evo, bitkide sağlıklı çiçek oluşumu,
yüksek oranda meyve tutumu ve kök gelişiminde
etkilidir.
L-Agro Crop Evo, zengin fosfor, çinko, bor ve
doğal aktivatör ve hormon içeriği ile bitkileri
vejetatif değil generatif aksama dönüştürür.
Boğum aralarını kısaltır.
L-Agro Crop Evo, meyvelerde bir yıl sonra ki göz
oluşumunda etkilidir. Sebzelerde çiçeklerin
meyveye dönüşümünü sağlar.
KULLANIM DOZU
Yaprak uygulaması 100 litre suya 150-200 cc
Damla sulama ile kökten dekara 500-1000 cc
BİLEŞİMİ
%3 Azot (N)
%15 Fosfor Penta Oksit (P2O5)
%6 Çinko (Zn)
%2 Bor (B)
%12 Amino Asit (AA)-Glutamin
%15Fulvatlar (Humik+Fulvik)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) %3 w/w
Üre Azotu (N) %3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5) % 15
Suda Çözünür Çinko (Zn) % 6/p>
[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

L-NITRO MAX EVO ÇANAKKALE

Bitkisel üretim için çok güçlü bir enerji kaynağı ve stres giderici bir üründür. Don ve kırağı koşullarında bitkiyi
soğuklara karşı korur.
Yapısında bulunan yavaş salınımlı azot (N), yüksek oranda magnezyum sülfat, Amino Asitler ve fulvatlar
(humik+fulvik) sayesinde bitkinin özellikle yoğun enerjiye ihtiyaç duyduğu kök geliştirirken, yeni sürgünler
yaparken, çiçek ve meyve tutarken, meyve büyütürken ve bitkinin gardının düştüğü her dönemde mutlak
verilmesi gereken bir enerji kaynağıdır.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

L-Nitro Max Evo, özellikle bitkinin yüksek enerji
gerektiren gelişim ve hücre çoğalması
döneminde gerekli bir üründür.
L-Nitro Max Evo, bitkinin stres koşullarını
ortadan kaldıran bir üründür.
L-Nitro Max Evo, özellikle bağlarda salkım
oluşumu ve meyve tutum dönemlerimde çok
etkilidir.
L-Nitro Max Evo, tarla bitkilerinde başak
oluşumu ve koçan tutumlarında bitkinin yüksek
azot ihtiyacını karşılar.
L-Nitro Max Evo, şekerpancarının gelişim
döneminde yoğun enerjiye ihtiyaç duyduğu
dönemlerde çok etkili bir üründür.

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

L-MOVİCAL EVO ÇANAKKALE

(Sistemik Kalsiyum)
L-Movical Evo, EDTA ve Fulvik asitlerle şelatlanmış, molekül yapısı meyve dokularında hareket edecek şekilde
formüle edilmiş sistemik kalsiyumdur. Bitkiler tarafından rahatlıkla alınır ve yapraktan meyveye kadar
kolaylıkla taşınır.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

L-Movical Evo, molekül yapısı küçük olduğu için
yapraklardan meyve dokularına taşınan sistemik
yapıda bir üründür.
L-Movical Evo, bitkilerde kök gelişimi, çiçeklenme ve
meyve tutumunda etkili bir üründür.
L-Movical Evo, ürünlerin meyve kalitesini, depolama
ve raf ömrünü artırır.
Bitkilerde çiçek burnu çürüklüğü, yumuşak
çekirdeklilerde acı benek gibi kalsiyum eksikliğine
dayalı problemleri çözer.
KULLANIM DOZU
Yaprak uygulaması 100 litre suya 100-150 cc
Damla sulama ile kökten dekara 250-300 cc
BİLEŞİMİ
%8 Azot (N)
%12 Kalsiyum Oksit (CaO)
%30 Fulvatlar (Humik+Fulvik)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) %8
-Nitrat Azotu %8
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) %12

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

L-SUGAR K EVO ÇANAKKALE

(Kompleks Potasyum)

L-Sugar K Evo, bitki tarafından tamamı alınabilir, yüksek oranda potasyum, bitki aktivatörleri ve humik-fulvik asitleri
içerir. Bitki köklerinin topraktan besin maddeleri alımını kolaylaştırır.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

L- Sugar K Evo, özel formülü sayesinde bitki
tarafından zor koşullarda (aşırı soğuk ve sıcak
iklim koşullarında) kolaylıkla alınabilir.
L- Sugar K Evo, şekilsiz meyve oluşumunu önler,
saplardaki zayıflığı giderir.
L-Sugar K Evo, meyve irileşmesinde,
renklenmesinde ve tat almasında son derece
etkilidir.
KULLANIM DOZU
Yaprak uygulaması 100 litre suya 100-200 cc
Damla sulama ile kökten dekara 300-500 cc
BİLEŞİMİ
%3 Azot (N)
%40 Potasyum Oksit (K2O)
%18 Fulvatlar (Humik+Fulvik)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) : %3 w/w
-Üre Azotu : %3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %30

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

L-FLORA BORZn EVO ÇANAKKALE

(Köklendirici-İndol Butirik Asit)

L-Flora Bor Zn Evo, içeriğinde bulunan yüksek oranda fosfor, bor, çinko ve IBA dan dolayı kök sisteminde
oluşan yaralanmaları ortadan kaldırır. Yeni kök gelişimi özellikle emici ve kılcal saçakların oluşumunu teşvik
eder.
L-Flora BorZn Evo, 50 litre suya 500 gr karıştırılarak %1 lik çözelti hazırlanır. Hazırlanan çözeltiye fide, fidan
daldırıp dikim yapıldığında muhteşem kök yapısı oluşturur. Aynı zamanda tohum kaplama ve çelik
köklendirmesinde kullanılır.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

L-Flora BorZn Evo, saçak kök oluşturmada ve
yaralı köklerin hasarlarının giderilmesinde çok
etkilidir.
L-Flora BorZn Evo, bitkilerde tohum döneminden
itibaren tüm yetiştirme periyodu boyunca düzenli
kullanıldığında bitkinin tüm zor zamanlarında,
stres koşullarında sağlıklı gelişimini sağlar.
L-Flora BorZn Evo, tüm bitki guruplarında kök
gelişimi, çiçeklenme ve meyve tutumunda ve
sürgün geliştirmede çok başarılı bir üründür.KULLANIM DOZU
Kökten uygulamalarda 1 dekar alana 250-300 gr
Daldırma yöntemi ile 50 litre suya 500 gr (3-5 saniye
tutulacak)
BİLEŞİMİ
%6 Azot (N)
%30 Fosfor (P2O5)
%4,5 çinko (Zn)
%5,5 Bor (B)
1000 ppm İndol Butrik Asit (IBA)
%20 Fulvatlar (Humik+Fulvik)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) %5 w/w
-Amonyum Azotu (N) %5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): %24 w/w
Suda Çözünür Bor (B): %5,5
Suda çözünür Çinko (Zn): %3

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

L-QUATTRO EVO ÇANAKKALE

(AA ile Güçlendirilmiş 4’ lü Etki)

L-Ouattro Evo, Amino Asitler ile güçlendirilmiş yüksek oranda Potasyum, Kalsiyum ve Bor içeren özel formüle
edilmiş bir üründür.
Potasyum ile kalsiyum farklı ürünler olarak verildiğinde antagonistik ilişki geliştiren iki elementtir. İki ürünü
aynı anda verdiğiniz zaman birbirlerinin bitki tarafından alınımını engellerler. L-Quattro Evo, iki farklı element
potasyum ile kalsiyumun aynı anda verilmesi için özel formüle edilmiş özellikle kalsiyumun taşınmasında Bor
ve aminoasit takviyesi kullanılmıştır.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

L-Quattro Evo, hasat öncesi veya hasat
sonrasında kullanıldığında meyve gözü
oluşumunu sağlar.
L-Quattro Evo, güneş yanığı ve çatlamaları önler.
L-Quattro Evo, meyvelerde dayanıklılık, uzun
depo ve raf ömrü sağlar.
Aşırı soğuk ve sıcak koşullarda bitkinin stres
koşullarını ortadan kaldırır.
KULLANIM DOZU
Yaprak uygulaması 100 litre suya 150-200 gr
Damla sulama ile kökten dekara 500-1000 gr
BİLEŞİMİ
%3 Azot (N)
%15 Potasyum Oksit (K2O)
%12 Kalsiyum oksit (CaO)
%2 Bor (B)
%40 Amino Asit (AA)
%15 Fulvat (Humik +Fulvik)
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) %3 w/w
-Nitrat Azotu %3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) %15
Suda Çözünür Kalsiyum oksit (CaO) %12
Suda Çözünür Bor (B) % 2

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

L-FLO SCOTT EVO ÇANAKKALE

(MAP Fosfo)

L-Flo Scott Evo, çözünürlüğü son derece yüksek, bileşiminde dengeli bir şekilde bulunan Azot (N) ve Potasyum
(K) ile birlikte yüksek oranda fosfor ve iz elementler ile bitkinin erken gelişim döneminde bitkinin tüm besin
ihtiyaçlarını karşılar. Yapısında bulunan yüksek kaliteli fosfor sayesinde bitkinin çiçeklenme, meyve tutumu ve
kök gelişiminde çok etkili bir üründür.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

Bileşiminde bulunan fulvatlar (humik+fulvik)
sayesinde bitki tarafından alınımı son derece
yüksektir.
Bileşiminde bulunan iz elementler (Fe,Cu,Mn,Zn)
EDTA ve fulvatlar ile şalatlıdır.
Hem topraktan hem de yapraktan kullanıma
uygun şekilde formüle edilmiştir.
Yapısında Amino asit (AA) ve bitkisel hormonları
ihtiba eder.
KULLANIM DOZU
Yaprak uygulaması 100 litre suya 150-200 cc
Damla sulama ile kökten dekara 250-500 cc
BİLEŞİMİ
%12Azot (N)
%45 Fosfor Penta Oksit (P2O5)
%6 Potasyum Oksit (K2O)
%0,2 Fe, %0.05 Mn, %0,05 Zn ve Diğer mikro
elementler
%12Fulvatlar (Humik+Fulvik)
%3 Amino Asit (AA) ve fitohormonlar
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) : %12
-Amonyum Azotu (N) : %10
– Nitrat Azotu (N): %2
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P2O5): % 45
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O): %6
%0,2 Fe, %0.05 Mn, %0,05 Zn

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

L-RIO SCOTT EVO ÇANAKKALE

(Potasyum Sülfat)

L-Rio Scott Evo, çözünürlüğü son derece yüksek, bileşiminde dengeli bir şekilde bulunan Azot (N) ve yüksek
oranda Potasyum (K) ve iz elementler ile bitkinin erken gelişim döneminde bitkinin tüm besin ihtiyaçlarını
karşılar. Yapısında bulunan yüksek kaliteli doğal kaynaklardan elde edilen potasyum sayesinde bitkinin meyve
irileştirmesinde, renklenmesinde ve şeker oranı, yağ oranının artmasında, kaliteli meyve oluşturmada çok etkili
bir üründür.

[su_row]
[su_column size=”1/2″]

Bileşiminde bulunan fulvatlar (humik+fulvik)
sayesinde bitki tarafından alınımı son derece
yüksektir.
Bileşiminde bulunan iz elementler (Fe,Cu,Mn,Zn)
EDTA ve fulvatlar ile şalatlıdır.
Hem topraktan hem de yapraktan kullanıma
uygun şekilde formüle edilmiştir.
Yapısında Amino asit (AA) ve bitkisel hormonları
ihtiba eder.
KULLANIM DOZU
Yaprak uygulaması 100 litre suya 150-200 cc
Damla sulama ile kökten dekara 250-500 cc
BİLEŞİMİ
%20Azot (N)
%30 Potasyum Oksit (K2O)
%0,02 Fe, %0.05 Mn, %0,05 Zn ve Diğer mikro
elementler
%12Fulvatlar (Humik+Fulvik)
%3 Amino Asit (AA) ve fitohormonlar
GARANTİ EDİLEN İÇERİK
Toplam Azot (N) : %17
-Amonyum Azotu (N): %4
– Nitrat Azotu (N): % 13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) : %30
%0,2 Fe, %0.05 Mn, %0,05 Zn

[/su_column]
[su_column size=”1/2″]

[/su_column]
[/su_row]

To top
WhatsApp Sipariş Ver
Size Yardım Etmemi İstermisiniz?
Merhaba
YAPRAK GÜBRESİ ÇANAKKALE - Fidan - Fide - Tohum - Gübre
İle İlgili Size Yardım Etmemizi İsterimsiniz?