asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Tarımda İlaçlı Mücadelenin Temel Prensipleri

Tarımda İlaçlı Mücadelenin Temel Prensipleri

Tarımda İlaçlı Mücadelenin Temel Prensipleri

1124272-vert

I. BÖLÜM

GİRİŞ
A- ETMEN TANIMI
1. Zararlı Böcekler
2. Hastalık Etmenleri
3. Yabani Otlar
B- EKONOMİK EŞİK KAVRAMI
C- DOZ KAVRAMI
1. Sabit Dozlar
2. Değişken Dozlar
D- İLAÇLAMADA FİZİKSEL PRENSİPLER
1. Damla Çapı ve Önemi
2. Meme Çeşitleri
3. Yeni Meme Kavramları
E- KALİBRASYON KAVRAMI
1. Tarla Pulverizatörlerinin Kalibrasyonu
2. Uçak Kalibrasyonu
3. Kalibrasyon Kontrolüne
Ait Hesaplama Örnekleri
4. Bahçe Pulverizatörlerinin Kalibrasyonu
5. Sırt Aletlerinin Kalibrasyonu
6. Pulverizasyon Dağılımı ve Kontrolü
F- ALET BAKIMI
G- İLAÇLAMA TEKNİĞİ VE
MEME YÖNLENDİRMELERİ
H- ÇEŞİTLİ İLAÇLAMA ALETLERİ
I- PESTİSİT ETKİNLİĞİNDE
METEOROLOJİK FAKTÖRLER
1. Depolamada Sıcaklık Faktörü
2. Uygulamada Hava Şartları
İ- İLAÇLAMA ETKİNLİĞİNDE
KÜLTÜREL TEDBİRLERİN ÖNEMİ
1. Sera ve Bazı Tarla Kültürleri
2. Bahçe Kültürlerinde
3. Toprak İlaçlamalarında

II. BÖLÜM

A- PESTİSİT TANIMI VE KISA TARİHÇESİ
B- PESTİSİT SINIFLANDIRMALARI
1- Biyolojik Hedeflere Göre
2- Etki Biçimlerine Göre
3- Biyolojik Dönemlere Göre
4- Pestisit Formülasyon Şekillerine Göre
5- Aktif Madde Gruplarına Göre
C- PESTİSİTLERDE MOLEKÜL
YAPILAR VE ÖZELLİKLER
1- Genel Kriterler
a) Doymuş Alifatik Bileşikler
b) Doymamış Alifatik Bileşikler
c) Doymuş Aromatik Bileşikler
d) Doymamış Heterosiklik ve Karışık Bileşikler
2. Doymuş ve Doymamış Moleküllerin Özellikleri
3. Hassas Kökler ve Özellikleri
4. Sonuç ve Tavsiye
D- PESTİSİTLERDE
KİMYASAL REAKSİYONLAR
1. Aktivasyon ve Detoksikasyon
2. Alkali Ortam
3. İlaç Karışımları

III- BÖLÜM

A- PESTİSİTLERİN GENEL SORUNLARI
1- Pestisit-Toprak İlişkileri
2- Pestisit-Bitki İlişkileri (Fitotoksisite)
3- Pestisitlere Karşı Direnç Oluşumları
a) Direncin Başlangıcı
b) Direncin Seyri
c) Direnç Çeşitleri
d) Direncin Geciktirilmesi
4- Pestisitlerin Toksikolojik Sorunları
a) Pestisitlerin İnsan ve
Hayvan Vücuduna Giriş Yolları
b) Pestisitlerde Zehirlenme Şekilleri
c) Gıdalarda Tolerans Limiti ve
Kalıntı (Rezidü)
d) Lethal Doz Kavramı
e) Bekleme Süresi
5. Bazı Pestisitlerde Bekleme Süreleri ve
Maksimum
Tolerans Limitleri
6. Pestisit Zehirlenmelerinin
Belirtileri ve Tedavi Şekilleri
a) Genel Bilgiler
b) Akut Zehirlenme
Organik Fosforlu İnsektisitler
Karbamat Bileşikler
Organik Klorlu Bileşikler
Sentetik Pyrelroid Bileşikler
Dinitrophenol (DNOC) Bileşikleri
Bipyridil Bileşikler (Paraquat, Diquat)
Antikoaguaon Bileşikler
(Worforin, Bromadiolone, Difinoconum vs.)

IV. BÖLÜM

A- PESTİSİT ARAŞTIRMALARINDA
TEMEL AŞAMALAR
B- FORMÜLASYON ŞEKLİ
(VEYA ŞEKİLLERİ)’NİN SAPTANMASI
a) Sıvı (Likit) Formülasyonda
b) W.P. (Suda Islanabilir Toz Formülasyonda)
c) Toz (Dust) Formülasyonunda
d) Tohum İlacı Formülasyonunda
e) Granül Formülasyonlarda
f) Boğucu İnsektisit) (Yazlık ve Kışlık Yağlar)
Formülasyonlarında
1. Kışlık Yağlar
2. Yazlık Yağlar
C- RUHSATLANDIRMA KRİTERLERİ
D- TİCARİ BİR PESTİSİT
AMBALAJINDAKİ BİLGİLERİN
OKUNMASININ ÖNEMİ

V- BÖLÜM

A- BİTKİ GELİŞİM
DÜZENLEYİCİLERİ (HORMONLAR)
1. Giriş
2. Konunun Kısa Bir Analizi
3. Genel Sınıflandırma
4. Kimyasal Sınıflandırma
a) Bitki Gelişimini Geciktirici
Hormonlar ve Kullanım Amaçları

Kullanım Şekilleri
a) Çok Amaçlı Olarak Kullanılan Preparatlar
b) Tek Amaçlı Olarak Kullanılan Preparatlar

Sonuç

B) Bitkisel Üretimde Gelişmeyi
Hızlandıran Hormonlar,
Kullanım Amaçları ve Yerleri
1. Auxinler
2. Cytokininler
3. Gibellerinler
4. Etilen
1. Auxin Grubu
a) BNOA (Beta Naftoksi Asetik Asit)
b) NAA (Naftalen Asetik Asit)
c) IBA (Indol Butrik Asit)
d) NAD (Naftalen Asedamit)
e) CPA (4- Klorofenoksi Asetik Asit)
2. Gibellerin Grubu
a) Gibelleris Asit (A3)
b) Gibellerik Karışımları (A3+A7)
c) Gibellerik-Benzilamin Karışımı
(Benzilamin+GA4+GA7)
d) G.A.+Azoluron Karışımı
3. Sitokinin Grubu (Cytokininler)
4. Etilen Salgılayan Kimyasallar
C) Bitkisel Üretimde Farklı Amaçlarla
Kullanılan Kimyasallar
ve Amaçları
– Tarıma Uygun Kimyasallardan Örnekler

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon