asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Sultani Çekirdeksiz Üzüm

Sultani Çekirdeksiz Üzüm

Sultani Çekirdeksiz Üzüm

sultani-uzum-vert

Sultani Çekirdeksiz etli, az asitli, çekirdeksiz beyaz üzümdür.
Sultani Çekirdeksiz Manisa ve Denizli taraflarında sofralık ve kurutmalık yaygın olarak yetiştirilir.
Sultani Çekirdeksiz ancak son yıllarda şarap yapımında da kullanılmaktadır.
Sultani Çekirdeksiz Manisa”da, Akdeniz ikliminin etkisi altındaki 200 m. yüksekliğindeki oldukça verimli dir.
Sultani Çekirdeksiz kumlu topraklarda yüksek telli terbiye sistemi uygulanarak dikilmiştir
Sultani Çekirdeksiz Denizli”de, yine verimli killi topraklarda yetiştirilir.
Sultani Çekirdeksiz dünyaca meşhur mükemmel kaliteli kurutmalık bir çeşittir.
Sultani Çekirdeksiz sofralık olarak da değerlendirilmektedir.
Sultani Çekirdeksiz omcaları kuvvetli gelişir.
Sultani Çekirdeksiz bu yüzden budamada fazla göz bırakılmalıdır.
Sultani Çekirdeksiz karışık budanır.
Sultani Çekirdeksiz ince kabuklu ve beyaz renklidir.

Ekonomik Analizi

sultaniekirdeksizi1-vert

Sofralık ve kurutmalık olarak değerlendirilmekte olup, bu illerde yaklaşık 1.5
milyon ton yaş üzüm üretilmektedir. Sofralık üzüm ihracatında da ilk sırada yer almaktadır (Çelik ve ark., 2010). 2004 yılında yurdumuzda 159 310 ton sofralık üzüm dış satımı gerçekleşmiş olup, bunun %98’i Sultani Çekirdeksiz çeşididir.

Sofralık üzüm yetiştiriciliğinde en karlı üretim modelleri erken dönemde veya geç dönemde üzümü piyasaya sunarak sağlanmaktadır. Bu üretim şekilleri üretimin uygun bölgelerde yapılması, çeşit seçimi, örtü ve gölge materyallerinin kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Bağcılıkta plastik örtülerle omcaların tamamen kapatılması, erkenci çeşitlerde olgunlaşmayı daha da erkene almak, orta ve geç olgunlaşan çeşitlerin derimini geciktirmek, bunun yanında asmaların yağmur, dolu, kar ve fırtına gibi iklimsel etkenler ile hastalık ve zararlıların olumsuz etkilerinden korunmasını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

sultaniekirdeksizi-vert

Özellikle Akdeniz bölgesinde üreticiler örtü altında bağcılık yaparak piyasaya turfanda erkenci üzüm sunmaktadır. İznik yöresinde ve Ege bölgesinde üzümler olgunlaştıktan sonra, asmaların üzerleri değişik örtü materyalleri ile örtülerek üzümler asma üzerinde 1-2 ay bekletilmekte ve daha sonra piyasaya sunulmaktadır.

Son yıllarda, ürünleri güneşin yakıcı etkisinden ve dolu zararından korumak için gölgeleme materyallerinden yararlanılmaktadır. Değişik yoğunlukta gölgeleme oranına sahip olan file veya ağ denilen örtüler asma fidanı yetiştiriciliğinde ve bağlarda kullanım alanı bulmuştur. Bağlarda gölgeleme uygulamaları, dünyanın değişik bölgelerinde pratik olarak uygulanmaya başlamış olup, konu üzerinde araştırmalar yapılmaya devam etmektedir.

sultaniye3-vert

Ülkemizin en önemli üzüm üretim bölgesi Manisa’da son yıllarda üreticiler sofralık olarak değerlendirdikleri üzümden daha fazla gelir elde etmek için örtü materyalleri kullanmaktadır. Yağışlardan üzümleri korumak ve hasadı geciktirmek amacıyla, asmalar şeffaf plastik plastik, kanaviçe vb. materyallerle örtülmektedir. Üreticiler farklı örtü materyali arayışlarını sürdürmektedirler.

Sultani Çekirdeksiz üzüm çeşidinin yoğun olarak üretildiği bölgede, kuru üzümün getirisinin düşük olması, üzümün büyük bir kısmının kısa dönem aralığında piyasaya arz edilmesi bu karlı üretim dalını dar boğaza sokmaktadır. Zira, Ege bölgesinde (Manisa) ürünün bol olduğu Ağustos-Eylül aylarında
üzüm fiyatları çok düşük seyretmektedir. Üzümün depolanması ve daha sonra piyasaya sürülmesi maliyeti artırmaktadır. Üzümün kalitesini bozmadan olabildiğince geç dönemde hasat edilerek üreticilerin gelir düzeyini artırmak, piyasaya üzümü daha uzun dönemde ve kaliteli bir şekilde sunmak önem arz etmektedir. Yani Sultani Çekirdeksiz üzümü olabildiğince geç döneme kadar asma üzerinde tutarak hasadı geciktirmek en karlı model olarak önerilmektedir.

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon