asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Silaj Bitkileri Yetiştirme Ve Silaj Yapımı

Silaj Bitkileri Yetiştirme Ve Silaj Yapımı

Silaj Bitkileri Yetiştirme Ve Silaj Yapımı

5555214-vert

1. BÖLÜM – GİRİŞ

2. BÖLÜM – SİLAJLIK MISIR
YETİŞTİRİCİLİĞİ

2.1.GİRİŞ
2.2. MISIRIN EKONOMİK ÖNEMİ
2.3. MISIR BİTKİSİNİN TANIMI
2.4. MISIRIN ADAPTASYONU
İklim İstekleri
– Toprak İstekleri

2.5. SİLAJLIK MISIR YETİŞTİRME TEKNİĞİ
– Ekim Nöbeti
– Toprak İşleme
– Çeşit
– Ekim Zamanı
– Ekim Sıklığı ve Derinliği
– Gübreleme
– Yabancı Ot Mücadelesi ve Çapalama
– Sulama
– Hasat

2.6. HASTALIK VE ZARARLILAR
– Hastalıklar
– Mısır Rastığı (Ustilago maydis)
– Zararlılar
– Mısır Yaprak Afidi (Mısır Yaprak Biti)
(Rhopalosiphum maidis Fitch.)
– Mısırda Danaburnu (Gryllotalpa gryllotapa L.,
Ort.: Gryllotalpidae)
– Mısır Maymuncuğu (Tanymecus dilaticollis Gyl.,
Col.: Curculionidae)
– Mısırda Tel Kurdu
(Agriotes spp. Col.: Elateridae)
– Bozkurt (Agrotis ipsilon Hfn,
A. segetum D.S., Lep.: Noctuidae)
– Mısır Koçan Kurdu
(Sesamia nonagrioides Lep. Noctuidae)
– Mısır Kurdu
(Ostrinia nubilalis Hbn., Lep.: Pyralidae)
– Mısır Çizgili Yaprak Kurdu
(Spodoptera exiqua Lep.: Noctuidae)

KAYNAKLAR

3. BÖLÜM – SİLAJ YAPIMINDA KULLANILAN
DİĞER BİTKİLERİN TARIMI

3.1. SORGUM
– Bitkinin Tanımı
– Toprak ve İklim İstekleri
– Ekim ve Bakımı
– Yeşil Ot Üretimi

3.2. SERİN İKLİM TAHILLARI

3.3. ADİ YONCA
– Bitkinin Tanımı
– Toprak ve İklim İstekleri
– Ekim ve Bakımı
– Ot Üretimi

3.4. ADİ FİĞ
– Bitkinin Tanımı
– Toprak ve İklim İstekleri
– Ekim ve Bakımı
– Ot Üretimi
3.5. MACAR FİĞİ
3.6. BAKLA

3.7. YEM BEZELYESİ
– Bitkinin Tanımı
– Toprak ve İklim İstekleri
– Ekim ve Bakımı
– Ot Üretimi

3.8. YEMLİK KOLZA
3.9. REPKO
3.10. YEM ŞALGAMI
3.11. AYÇİÇEĞİ
3.12. PATATES
3.13. ŞEKER PANCARI

KAYNAKLAR

4. BÖLÜM – SİLAJ YAPIMI

4.1. GİRİŞ
4.2. SİLAJIN AVANTAJLARI
4.3. SİLOLAR

4.4. SİLAJ YAPIM TEKNİĞİ
– Silaj Materyali
– Bitkilerin Silolanabilirlik Özellikleri
– Mısır
– Sorgum
– Diğer Tahıllar
– Buğdaygil Yem Bitkileri
– Baklagil Yem Bitkileri
– Diğer Bitkiler ve Yan Ürünler
– Hasat (Biçme)
– Hasat Dönemi
– Biçim Yüksekliği
– Soldurma
– Parçalama
– Katkı Maddeleri Kullanımı
– Taşıma ve Doldurma
– Sıkıştırma
– Kapatma
– Açma ve Yemleme
– Koordinasyon

4.5. SİLAJ FERMANTASYONUNUN DÖNEMLERİ
– Aerobik Dönem
– Fermantasyon Dönemi
– Stabil Dönem
– Silonun Açılma ve Yemleme Dönemi

4.6. SİLAJ KATKI MADDELERİ
– Fermantasyon Uyarıcıları
– Fermantasyon Engelleyicileri
– Aerobik Bozulma Engelleyicileri
– Besin Maddeleri
– Absorbantlar

4.7. SİLAJLARIN BESLEME DEĞERLERİ
– Doğal Olarak Fermente Olmuş Silajlar
– Katkı Maddeleri Kullanılarak Yapılmış Silajlar
– Hava Alarak Bozulmuş Silajlar

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon