asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Sera İklimlendirme Tekniği

Sera İklimlendirme Tekniği

Sera İklimlendirme Tekniği

3451716-vert

1 PSİKROMETRİ

– Kuru ve Nemli Havanın Bileşimi
– Standart Atmosfer
– İdeal Gaz Yasası
– Dalton Yasası
– Psikrometrik Özellikler
– Mutlak Nem
– Bağıl Nem
– Doyma Derecesi
– Özgül Hacim
– Sıcaklık
– Kuru Termometre Sıcaklığı
– Yaş Termometre Sıcaklığı
– Çiğlenme Sıcaklığı
– Entalpi
– Psikrometrik Diyagram
– Psikrometrik İşlemler
– Duyulur Isıtma
– Duyulur Soğutma
– Nem Alarak Soğutma
– Isıtma ve Nemlendirme
– Buharlaştırmalı serinletme
– Adyabatik Karıştırma

2 SERA YAPILARI

– Sera Tanımı ve Sınıflandırma
– Cam Seralar
– Geniş Bölme Cam Sera
– Venlo Tip Cam Sera
– Plastik Seralar
– Tünel Sera
– Beşik Çatılı Sera
– Yay Çatılı Sera

3 SERALARIN YAPISAL VE
İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ

– Sera Yapısının Amacı
– Tasarım Yükleri
– Ölü Yük
– Tesis Yükü
– Ürün Yükü
– Kar Yükü
– Rüzgar Yükü
– Deprem Yükü
– Seralar İçin En Düşük Tasarım Yükü
– Sera Yapılarının Tasarımı
– Temel ve Temel Atma
– Zemin
– Tasarım Malzemeleri
– Sera Örtü Malzemeleri
– Cam
– Akrilik
– Polietilen Film
– Polikarbonat
– Fiberglas Katkılı Polyester
– Sera Boyutları
– Sera Yüksekliği
– Çatı Eğim Açısı
– Sera Genişliği
– Seranın İşlevsel Özellikleri
– Işınım Geçirgenliği
– Seranın Yönlendirilmesi
– Sera Örtüsü Üzerinde Yoğuşma
– Sera Örtüsünün Kirliliği
– Havalandırma
– Çatı ve Yan Kenarlardaki
Havalandırma Açıklıkları
– Havalandırma Açıklarının Özellikleri

4 SERA TASARIMI

– İklimin Sera Tasarımına Etkisi
– İç Ortam İklim Gereksinimleri
– Sera Yapısının Tasarımı
– Tek Bölme Seralar
– Çok Bölmeli Blok Seralar
– Sera İçin Yer Seçimi
– Sera Planlaması
– Yer Planı
– Yönetim Binası ve Depolar
– İç Ortam Planı
– Diğer Sistemler
– Elektrik Sistemi
– Sulama Sistemi
– Yakıt Sistemi
– Sera Tasarımına İlişkin Öneriler

5 SERA İKLİM ETMENLERİ

– Işık ve Işınım
– Işığın Bitki Gelişimine Etkisi
– Fotosentez İçin Etkin Işınım
– Işınım Spektrumunu Bitki Gelişimine Etkisi
– Bitki Gelişimi İçin Işınım Enerjisi
– Fotoperiyodik Tepki
– Canlı Kalma
– Gelişmeyi Sürdürme
– Çoğalma
– Yapay Aydınlatma
– Yetiştirme Odaları
– Fotoperiyodizm
– Sıcaklık
– Bitki Sıcaklığı
– Hava Sıcaklığı
– Toprak Sıcaklığı
– Bağıl Nem
– Karbondioksit
– Hava Hareketi
– Kirletici Etmenler
– İklim Etmenlerinin Ölçülmesi
– Işık ve Işınım Ölçümü
– Sıcaklık Ölçümü
– Bağıl Nem Ölçümü
– Karbondioksit Ölçümü
– Hava Hızı Ölçümü

6 SERA İKLİMİ VE ÖZELLİKLERİ

– Sera İklimi
– Sera İkliminin Özellikleri
– Sera İkliminin Modellenmesi
– Modelleme Tekniği ve Simülasyon
– Modelleme Tekniği
– Sera İkliminin Simülasyonu
– Sera Ortamında Gerçekleşen Fiziksel İşlemler
– Işınım Değişimi
– Havalandırma İle Enerji ve Kütle Değişimi
– Transpirasyon
– Sera Örtüsü ve Hava Arasındaki Değişim
– Isıtma Sistemi ve Hava Arasındaki Değişim
– Toprakla Olan Değişim ve Taşınım
– Dinamik Model
– Sera İklimi ve Bitki Gelişimine İlişkin Öneriler

7 SERADA ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

– Serada Enerji Dengesi
– Serada Güneş Işınımından Isı Kazanılması
– Serada Isı Kayıpları
– Havalandırma İle Isı Taşınımı
* Hava Akımı Hızı
* Duyulur Isı Transferi
* Gizli Isı Transferi
* Bowen Oranı
– Isıl Işınım Değişimi
– Hava Değişim Oranı
– Birim Alan İçin Havalandırma Oranı
– İndikatör Gaz Yöntemi
* Statik Yöntem
* Dinamik Yöntem
* İndikatör Gaz Seçimi
* Yapılan Ölçümler
* Azotoksit Gazıyla Havalandırma
Oranının Belirlenmesi
– Enerji Dengesi Yöntemi
* Serada Duyulur ve Gizli Isı Dengesi
* Enerji Dengesindeki Isı
Değerlerinin Belirlenmesi
* Havalandırma Modelleri
– Havalandırma Oranının Hesaplanması
– Enerji Dengesi Eşitliği
– Serada Kütle Dengesi
– Sera İç Ortamında Taşınım ve
İletimle Kütle Transferi
– Serada Havalandırma İle Kütle Transferi
– Isı ve Kütle Transferi İçin Değerlerin Seçimi
– İç Ortam Tasarım Koşulları
– Dış Ortam Tasarım Koşulları
– Örtü Malzemesinin Özellikleri
– Toplam Güneş Işınımı Geçirgenliği
– Isıl Işınım Geçirgenliği
– Toplam Isı Kaybı Katsayısı

8 SERADA ISI GEREKSİNİMİNİN
BELİRLENMESİ

– Serada Isı Kayıplarının Belirlenmesi
– Serada İletimle Gerçekleşen Isı Kayıpları
– Serada Toplam Isı Kaybının Belirlenmesi
– Serada Isı Gereksinimi
– Sera Isıtma İçin Gerekli Yakıt
Miktarının Belirlenmesi
– Sera Isıtma İçin Yakıt Seçimi

9 SERA ISITMA SİSTEMLERİ

– Geleneksel Isıtma Sistemleri
– Merkezi Isıtma Sistemleri
– Kazan
– Kazan Tipleri
– Kazan Verimini Etkileyen Faktörler
– Brülör
– Sıvı Yakıt Brülörü
– Gaz Yakıt Brülörü
– Merkezi Isıtma Uygulamaları
– Bölgesel Isıtma Sistemleri
– Isıtma Üniteleri
– Isı Transferine Göre Sera Isıtma Sistemleri
– Taşınımla Isı Transferi Olan Isıtma Sistemleri
– Hava Isıtma Sistemleri
– İletimle Isı Transferi Olan Isıtma Sistemleri
– Işınımla Isı Transferi Olan Isıtma Sistemleri
– Kullanılan Yakıta Göre Sera Isıtma Sistemleri
– Katı Yakıt Yakan Isıtma Sistemleri
– Sıvı Yakıt Yakan Isıtma Sistemleri
– Gaz Yakıt Yakan Isıtma Sistemleri
– Diğer Isıtma Sistemleri
– Isıtma Sistemlerinde Enerji
Dönüşüm Teknolojileri
– Akışkan Yatak Teknolojisi
– Isı Pompası
– Isı Pompasın Çalışma İlkesi
– Isı Pompasının Etkinliği
– Kojenerasyon Uygulamaları
– Isı Dağıtma Sistemleri
– Isıtma Boruları İle Isı Dağıtımı
– Isıtma Borularından Isı Transferini Artırmak
– Serada Isıtma Borularının Düzenlenmesi
* Toprak Isıtma Sistemi
* Zemine Yerleştirilen Isıtma Sistemleri
* Çelik Borulu Isıtma Sistemleri
* Plastik Borulu Isıtma Sistemleri
– Isıtma Borularının Serada Yerleşimi
* Sera Ortamında Hava Hareketi
* Sera Ortamında Sıcaklık Dağılımı
* Isıtma Borusundan Sera Ortamına
* Işınımla Isı Transferi
– Delikli Kanal İle Isı Dağıtımı
– Hava Dolaşımı İle Isı Dağıtımı
– Isı Dağıtımının Kontrolü
– Kontrol Sistemlerinin Seçimi ve Yerleşimi

10 SICAK SULU ISITMA SİSTEMLERİNİN PROJELENMESİ

– Isıtma Sisteminin Özellikleri
– Isıtma Sisteminin Tasarımı
– Isıtma Sisteminin Projelenmesi
– Isıtma Borusu Uzunluğu
– Isıtma Borusundan Sera Ortamına
Geçen Isı Miktarı
– Sıcaklık Farkı
– Isıtma Borusu Yüzey Alanı
– Sera Ortamına Geçen Isıl Güç Miktarı
– Isı Taşıyıcı Akışkanın Kütlesel Debisi
– Isıtma Borusu Sıcaklığı
– Isıtma Akışkanı Sıcaklığı
– Isıtma Akışkanından Kazanılan Isı Miktarı
– Isıtma Kazanı Kapasitesi
– Isıtma Kazanı Yüzey Alanı
– Isıtma Akışkanı Dolaşım Pompası Debisi

11 GÜNEŞ ENERJİSİYLE SERA ISITMA

– Seralarda Güneş Enerjili Isıtma Sistemleri
– Güneş Enerjili Pasif Isıtma Sistemleri
– Su Kullanılan Pasif Isıtma Sistemleri
– Isı Depolama Materyali Olarak
Taş Kullanılan Sistemler
– Sera Tabanındaki Toprakta Isı
Depolanan Sistemler
– Faz Değiştiren Materyal Kullanılan
Isıtma Sistemleri
– Değişik Tip Güneş Enerjili Pasif
Isıtma Sistemleri
– Güneş Enerjili Aktif Isıtma Sistemleri
– Güneş Havuzunda Isı
Depolama ile Sera Isıtma

12 JEOTERMAL ENERJİSİYLE
SERA ISITMA

– Jeotermal Enerji ve Sera Isıtma
– Jeotermal Isıtma Uygulamaları
İçin Isı Değiştirici Tipleri
– Kanatlı Boru Isı Değiştirici
– Plakalı Isı Değiştirici
– Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtma Sistemleri
– Isı Değiştirici ve Fan Ünitesi
– Plastik Borulu Isıtma Sistemi
– Toprak Isıtma Sistemi
– Zorlanmış Hava Akımlı Isıtma Sistemi
– Hava Dağıtma Kanallı Isıtma Sistemi
– Sera Çatısının Dışından Yapılan
Isıtma Uygulamaları
– Isıtma Sistemlerinin Kombinasyonları
– Jeotermal Enerjili Isıtma
Sistemlerini Karşılaştırma
– Toprak Isıtma Sistemleri
– Hava Isıtma Sistemleri
– Toprak ve Hava Isıtma Sistemleri
– Isıtma Sistemlerinin Kombinasyonu
– Çatıdan Su Dolaşımlı Sistemler
– Jeotermal Enerjiyle Sera Isıtmada
Isı Pompası Kullanımı
– Jeotermal Enerjiyle Sera
Isıtma Ekonomisi
– Jeotermal Enerjiyle Sera
Isıtmada Karşılaşılan Sorunlar
– Atık Akışkan Sorunu
– Korozyon Sorunu
– Kabuklaşma Sorunu

13 SERADA ENERJİ KORUNUMU
VE ISI PERDESİ KULLANIMI

– Seralarda Enerji Korunumu
– Seralarda Isı Perdesi Kullanımı
– Isı Perdesi Malzemesi
– Isı Perdelerinin Sera İç Ortamına Etkileri
– Bitki Sıcaklığına Etkisi
– Sera Örtüsü Sıcaklığına Etkisi
– Sera Ortamındaki Havanın
Bağıl Nemine Etkisi
– Hava Değişim Oranına Etkisi
– Sera Ortamındaki Karbondioksit
Miktarına Etkisi
– Sera İçerisine Ulaşan Güneş Işınımına Etkisi
– Seradan Oluşan Isı Kayıplarına Etkisi
– Isı Perdesinin Isı Koruma Etkinliği
– Isı Perdesinin Hava Sızdırmazlık Etkinliği
– Isı Perdelerinin Serada Yerleşimi
– Isı Perdesi Sisteminin Elemanları
– Isı Perdelerinin Seraya Yerleştirilmesi
– Isı Perdelerinin Hareket Şekilleri
– Isı Perdelerinin Açılma ve Kapatılması
Isı Perdelerinin Kapatılması
– Isı Perdesi Sistemlerinin Diğer Elemanları
14 SERALARDA HAVALANDIRMA
– Havalandırma Yöntemleri
– Doğal Havalandırma
– Doğal Havalandırmanın Esasları
* Rüzgar Basıncı
* Rüzgar Basıncı Etkisiyle Hava Hareketi
* Sıcaklık Farkı Etkisiyle Hava Hareketi
* Rüzgar ve Sıcaklığın Hava Akışına
Birlikte Etkisi
– Doğal Havalandırma İçin Seraların
Yönlendirilmesi
– Doğal Havalandırma Etkinliğinin Belirlenmesi
* Sıcaklık Farkı Etkisiyle Havalandırma Oranı
* Rüzgar Hızı Etkisiyle Havalandırma Oranı
*Toplam Doğal Havalandırma Oranı
* Özgü l Havalandırma Oranı
* Hava Değişimi Sayısı
* Serada Gerekli Havalandırma Açıklığı Oranı
* Serada Gerekli Özgül Havalandırma Oranı
– Zorlamalı Havalandırma
– Negatif Basınçlı Havalandırma
– Pozitif Basınçlı Havalandırma
– Basınçsız Havalandırma
– Havalandırma Ekipmanlarının
Yerleştirilmesi
– Hava Giriş Pencereleri
– Havalandırma Uygulamalarında Hava Dağılımı
– Hava Giriş Açıklıkları
– Hava Giriş Açıklığının Etkinliği
– Hacimsel Akış Hızı
– Boşaltma Katsayısı
– Hava Giriş Açıklığı Tasarımı
– Hava Giriş Hızı
– Hava Jeti
– Hava Dağılım Etkinliğinin Belirlenmesi
– Karışma
– Ortalama Hava Hızı
– Ortalama Hava Hızının Tekdüzeliği
– Hava Sıcaklığının Tekdüzeliği
– Hava Dağılımını Etkileyen Etmenler
– Hava Dolaşımı
– Serada Fan Yardımıyla Yatay Hava Dolaşımı
– Serada Delikli Plastik Kanallarla Hava Dolaşımı
– Hava Dağıtma Kanallarının Tasarımı
– Seraların Havalandırılması
– Seralarda Doğal Havalandırma
– Doğal Havalandırma Açıklıkları
* Doğal Havalandırmada Etkili Kuvvetler
– Doğal Havalandırma Açıklığı Alanı
– Cam Seralarda Doğal Havalandırma
– Plastik Seralarda Doğal Havalandırma
– Açık Çatılı Sera
– Seralarda Zorlamalı Havalandırma
– Emici Tip Havalandırma Sistemleri
* Fanların Sera Uç duvarına Yerleştirilmesi
* Fanların Sera Yan Kenarına Yerleştirilmesi
* Fanların Sera Çatısına Yerleştirilmesi
– Basıcı Tip Havalandırma Sistemleri
* Fanların Sera Uç Duvarına Yerleştirilmesi
* Fanların Seranın Yan Kenarına
Yerleştirilmesi
– Zorlamalı havalandırma Sistemlerinin Bakımı
– Seralarda Kış Havalandırması
– Havalandırma Gereksinimi
– Havalandırma Oranı
– Seralarda Yaz Havalandırması
– Seralarda Sonbahar Havalandırması

15 HAVALANDIRMA FANLARI

Fan Tipleri
– Aksiyal Akışlı Fanlar
– Basit Çarklı Aksiyal Fanlar
– Kanallı Aksiyal Fanlar
– Çok Kanatlı Aksiyal Fanlar
– Santrifüj Akışlı Fanlar
– Öne Bükük Kanatlı Santrifüj Fanlar
– Geri Bükük Kanatlı Santrifüj Fanlar
– Radyal Kanatlı Santrifüj Fanlar
– Fan Karakteristik Eğrileri
– Fan Seçimi

16 SERALARDA GÖLGELEME

– Gölgeleme Perdelerinin Yerleştirilmesi
– Gölgeleme Perdelerinin Açılması ve Kapatılması
– Perdenin Gölgeleme Oranının Belirlenmesi

17 SERALARDA SERİNLETME

– Nemlendirmeli Serinletme
– Nemlendirmeli Serinletmenin Teorisi
– Nemlendirmeli Serinletme Sistemleri
– Doğrudan Nemlendirmeli Serinletme
Sistemleri
– Fan-Ped Serinletme Sistemi
– Fan-Ped Serinletme Sisteminin
Düzenlenmesi
* Ped Malzemesi
* Ped Yerleşimi
* Ped Kalınlığı
* Ped İçerisinden Hava Akış Hızı
* Ped İçerisinden Su Akış Hızı
* Su Damlatma Hızı ve Su Deposu Kapasitesi
– Fan-Ped Serinletme Sisteminin Tasarımı
– Fan-Ped Serinletme Sistemlerinde
Sıcaklık Dağılımı
– Fan-Ped Serinletme Sistemlerinin Etkinliği
* Sera Tasarımı
* Ped Malzemesi
* Ped Alanı
* Su Akış Hızı
* Hava Akış Hızı
* Fan Kapasitesi
– Fan-Ped Serinletme Sistemlerinin Bakımı
– Sisleme ile Serinletme
– Sis Damlacıklarının Üretilmesi
– Sisleme Sistemleri
– Sistem Özelliklerinin Matematiksel Modeli
– Su Püskürtme İle Serinletme
– Sera Çatısından Yapılan Serinletme
Uygulamaları
– İndirek Nemlendirmeli Serinletme Üniteleri
– Seralarda Serinletme Sistemlerinin Etkinliği
– Özgül Buharlaşma Hızı
– Serinletme Etkinliğinin Belirlenmesi

18 SERALARDA KARBONDİOKSİT
UYGULAMALARI

– Karbondioksitin Özellikleri
– Karbondioksitin Bitki Gelişimine Etkisi
– Karbondioksit Dengesi
– Seralarda Karbondioksit Uygulamaları
– Karbondioksit Uygulama Yöntemleri
– Saf Karbondioksit Kullanımı
– Baca Gazından Çıkan Karbondioksiti
Uygulamak
– Fosil Yakıtların Yakılması
– Eksik Yanma ve Zehirli Gazlar
– Karbondioksit Algılama ve İzleme Sistemleri
– Karbondioksit Sistemlerinin Otomatik
Kontrolü

19 SERALARDA AYDINLATMA

– Fotosentez İçin Etkin Işınım
– Bitkisel Aydınlatma İçin Tasarım Etmenleri
– Işık Kalitesi
– Işık Miktarı
– Aydınlatma Süresi
– Işık Kaynaklarının Seçimi ve Özellikleri
– Akkor Telli Lambalar
– Bitkilerin Akkor Işıktan Yararlanması
– Çiçeklenmeye Olan Etkileri
– Flüorışıl Lambalar
– Gaz Boşalmalı Lambalar
– Cıva Buharlı Lambalar
– Sodyum Buharlı Lambalar
– Metal Halojen Lambalar
– Fotosentez Amaçlı Aydınlatma
– Fotoperiyodik Amaçlı Aydınlatma
– Yapay Aydınlatma Sistemlerinin
Projelenmesi
– Bitkinin PAR Enerjisinden
Yararlanma Etkinliği
– Lamba Yerleştirme Özellikleri
– Serada Lamba Sırası Sayısı
– Serada Toplam Lamba Sayısı
– Serada Kurulu Toplam Güç

20 ELEKTRİK MOTORLARI

– Elektrik Motorunun Çalışma İlkesi
– Elektrik Motorunun Yapısı
– Elektrik Motorlarının Sınıflandırılması
– Asenkron Motorlar
– Asenkron Motorların Yapısı
– Sincap Kafesli Asenkron Motorlar
– Asenkron Motor Etiketinin İncelenmesi
– Üniversal Motorlar
– Elektrik Motoru Seçimi

21 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ İÇİN
KONTROL ELEMANLARI

– Termostat
– Termostatların Yerleştirilmesi
– Neme Duyarlı Kontrol Elemanı
– Zaman Saati
– Süre veya Devir Ayarlı Zaman Saati
– Zaman Ayarlı Zaman Saati
– Röle
– Rölenin Yapısı
– Rölenin Çalışması
– Röle Devresi
– Kontrol Elemanlarının Devreye Bağlanması

22 İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN
KONTROLÜ

– Kontrol İlkeleri
– Girdi-Çıktı Sistemleri
– Geri Beslemeli Sistemler
– Açık ve Kapalı Devre Sistemler
– Sistem Kontrolü İçin Sıcaklık Değerleri
– Sıcaklık ve Bağıl Nem Kontrolü
– Mikro İşlemcilerle Sistem Kontrolü

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon