asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Şeftali- Nektarin - Erik

Şeftali- Nektarin – Erik

Şeftali- Nektarin – Erik

şeftali nektarin erik-vert

1- Anaçlar

– Şeftali ve Nektarin İçin Anaçlar
– Diğer Anaçlar
– Erik İçin Anaçlar

2- Üretim ve Fidanlık İşleri

– Fidanlığın Yeri
– Anaçlık Tohumların Ekilmesi ve
Çeliklerinin Yetiştirilmesi
– Aşı
– Diğer Üretim Metodları
– Sonradan Aşılama

3- Bahçenin Düzenlenmesi

– Göz Önüne Alınacak Hedefler
– Düşük ve Standart Sıklıktaki Bahçe Sistemleri
– Orta ve Yüksek Sıklıkta Olan Sistemler
– Vasat Sıklık ve Geleneksel Terbiye
– Askıya Almadan Yapılan Çit Sistemi
– Askıya alma (tele germe) sistemleri

4- Bahçe Tesisi

– Yer Seçimi
– Bahçe Büyüklüğü
– Hava Durumu
– Su kaynakları
– Bahçenin geçmişi, hastalıklar
– Meyil
– Toprağın Hazırlanması
– “Sert tabanın” ve “pulluk tabanının “kırılması
– Drenajın sağlanması
– Tesviye
– Yabancı otların yok edilmesi
– Fumigasyon
– Dikim mesafesi
– Dikim
– Fidanların korunması
– Sulama
– Gübreleme
– Ağaçların korunmaları
– Ara Ziraatı
– Bahçe Tabanının İşlenmesi

5- Büyüme ve Gelişme

– Büyüme ve Gelişmenin Morfolojisi ve Fizyolojisi
– Sürgünün Büyümesi ve Gelişmesi
– Meyve Büyümesi ve ve Gelişmesi
– Kök Büyümesi ve Gelişmesi
– Organlar Arası Etkileşimler
– Sürgün Kontrolü Faktörü
– Budamaya Yanıt

6- Fotosentez ve Solunum

– Fotosentez ve Fotosentez Ürünleri
– Solunum ve Solunum Ürünleri
– Solunumu Etkileyen Faktörler
– Karbonhidrat Ekonomisi

7- Terbiye ve Budama

– Genç Ağaçların Terbiyesi
– Yetişkin Ağaçların Budanması

8- Japon Eriğinde Tozlaşma (polinasyon)

– Tozlayıcıların Seçilmesi
– Tozlayıcıların Bahçedeki Düzeni
– Tozlayıcı Dallar
– Eriklerin Tozlaşmasında Bal Arısı Kullanımı

9- Meyve Seyreltmesi

– Seyreltme Metodları
– Ne Zaman Seyreltmeli
– Seyreltme Miktarı

10- Gövde ve Dallardan Halka Çıkarma

11- Toprak ve Su Analizlerinin Kullanımı

– Doyma Yüzdesi
– Asitlik-Alkalilik (pH)
– Tuzluluk Durumu
– Katyon Mübadelesi (cation exchange)
– Alkali Topraklar
– Sudaki Sodyum Tehlikesi
– Tuz İhtiva Etmeyen Sulama Suyu Kullanımı
– Aşırı Sodyum, Klor ve Bor Toksitesi

12- Mineral Besin Maddeleri

– Azot (N)
– Fosfor (P)
– Potasyum (K)
– Kalsiyum (Ca)
– Mağnezyum (Mg)
– Kükürt (S)
– Demir (Fe)
– Manganez (Mn)
– Çinko (Zn)
– Bor (B)
– Bakır (Cu)
– Klor (Cl)
– Molibden (Mo)

13- Suyun Ağaçlardaki Rolü

– Suyun Ağaç İçinde hareketi
– Su ve Büyüme
– Kuraklık Stresinin Anlaşılması,
Kuraklık Stresinden Korunma
– Suyun Ağaç tarafından Kullanımı

14- Planlı Sulama Programı

– Suyun Bütçelenmesi
– Suyun hareketi ve Depolanması
– Müsaade Edilebilir Su Tüketimi
– Evapotranspirasyonun (ET)
Tahmin Edilmesi
– Sulama Randımanı 15- Böcek Zararlıları

– Doğu meyve güvesi
– Şeftali Filiz Güvesi
– Elma İç Kurdu
– Amerikan Beyaz Kelebeği
– Erik İç Kurdu
– Yüzük Kelebeği
– Dal Kıran
– Altın Kelebek
– Kambur Üçgen Böceği
– San-Jose Kabuklu Biti
– Kahverengi Koşnil
– Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı
– Şeftalide Yaprak Delen Hastalığı
– Şeftali Küllemesi Hastalığı
– Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı
– Phytophthora Kök ve Kök-Boğazı Çürüklüğü
– Kök ve Kök-Boğazı Ur Hastalığı
– Armillaria kök ve kök boğazı çürüklüğü
– Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Sharka Virus Hastalığı
– Erikler de Cep Hastalığı

17- Sprey Uygulamaları

– Turbo Spreyerler
(Yüksek ve Düşük Hacim spreyerler)
– Sprey Teknikleri
– Sprey (ilaçlama)
– Yer İlaçlamalarında ULV – Ultra
Düşük Hacim İlaçlaması
– Yetersiz Kaplamaya Neden Olan Etkenler

18- Nematodlar

– Kamalı Nematod
– Kök Ur Nematodları
– Toprak Numunesi Alınması

19- Dondan Korunma

20- Hasat Sonrası Fizyolojisi

– Taş Çekirdekli Meyvenin Yapısı
– Gelişme, Olgunlaşma ve Yaşlanma
– Solunum
– Solunumun şekli ve Oranı
– Etilen üretimi ve Meyvedeki Etkisi
– Yapı Maddeleri ve Yapı
Maddelerindeki Değişmeler
– Karbonhidratlar
– Organik Asitler
– Proteinler
– Lipidler (Yağlar)
– Pigmentler
– Fenol Bileşikleri
– Uçucu Bileşikler
– Vitaminler
– Mineraller

21- Bozulma Oranına
Etki Eden Faktörler

– Meyvenin Olgunlaşmaya Başlaması
– Sıcaklık Etkisi
– Etilen Etkisi
– Solunum Gazları
– Rutubet Kaybı
– Rutubet Kaybını Etkileyen faktörler
– Fiziksel Yaralanmalar
– Kimyasal Zararlar
– Bozulma Problemleri

22- Hasat Sonrası Önlemler

– Hastalık Etmenleri -Patojenler-
– Meyvenin Durumu ve Çürümesi
– Olgunlaşma ve Hassasiyet
– Fungal Çürüklük Oluşumu ve Gelişimi
Üzerinde Sıcaklık Derecelerinin Etkisi
– Sıcaklık Dereceleri ve Patojenler
– Fungusların Soğuğa Hassasiyeti
– Değiştirilmiş veya Kontrollü Ortamlar

23- Olgunluk ve Kalite

– Olgunlaşma Ölçüleri
– Olgunluk Belirtilerinin Kombinasyonu
– Örneklemenin Yapılışı

24- Toplama ve Paketleme

– Hasat Operasyonu
– Özel İşlemler
– Ayırma
– Paketleme
– Paketleme Şartları
– Paketleme Hattı
– Ambalaj
– Iskartaların Değerlendirilmesi

25- Soğutma

– Sıcaklık Derecelerinin Ayarlanması
– Hasat Sonrası İşlemlerin ve
Pazarlamanın Etkileri
– Soğutma Sisteminin Seçimi
– Soğutma ve Depolama Arasındaki Farklar
– Paketlemeden önce / sonra Soğutma
– Basınçlı Hava Soğutması
– Soğuk Duvar sistemi
– Kavisli soğutma sistemi
– Sulu Soğutma Sistemi – Hydrocooling –
– Vakum Soğutma

26- Depolama

– Depolama Koşulları
– Donma Noktasının İzlenmesi
– Meyve Depolama Sıcaklık Derecesi
– Depolama Esnasındaki Nispi Nem
– Akarlar
– Erik Koşnili
– Badem Göz Kurdu
– Yaprak Bitleri
– Meyve Ağacı Dip Kurtları

16- Hastalıklar

– Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Monilya (Mumya Hastalığı)

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon