asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Kiraz Ve Vişne Klon Anaçları

Kiraz Ve Vişne Klon Anaçları

Kiraz Ve Vişne Kon Anaçları

MAHALEP SL 64

-Mahalep türüne ait klon anaçlar içerinde yer alır.
-Mahalep çöğürünün 75- 80’i kadar gelişme gösteren orta kuvvetli gelişen bir anaçtır.
-Ağır, taban suyu yüksek, killi topraklara önerilmez.
-Kök sistemi iyi gelişmiş olup toprağa tutunması güçlü olduğu için desteğe ihtiyaç duymaz.
-Bu anaç üzerinde kurulacak bahçelerde sıralar arası 5 m, sıra üzeri 3,5- 4 m mesafeler uygundur.
-Kirecin sorun olduğu topraklarda kiraz bahçesi kurulacaksa bu anaç kullanılabilir.

mahalep-vert

GISEL A ANAÇLARI

-Almanya’da Gissen Araştırma Enstitüsünde yapılan ıslah çalışmaları sonucu P. Avium P. Canensis türlerinin melezlenmesi ile bulunmuş anaçlardır.
-Gisel A 5, Gisel A 6, Gisel A 7, Gisel A 12 en çok kullanılan Gisel A anaçları olup son yıllarda tam bodur Gisel A 3 anacı da kullanılmaya başlanılmıştır.
-Gisel A anaçları derin, PH‘sı 8 in altında aktif kireç oranı % 10’dan düşük, sulama imkanı olan topraklarda kullanılmalıdır.
-Gisel A anaçları taban suyu yüksek, ağır bünyeli topraklara uygun değildir.
Gisel A anaçları aşırı sıcak bölgelerde.kullanılmamalıdır.
-Bu anaçlardan en boduru Gisel A 3 olup Mazzart anacının (kuş kirazının) oluşturduğu anacın % 35-45’i, Gisel A 5 anacı; % 50-55’i, Gisel A 6 anacı, % 70-80’î, Gisal A 12 anacı ise % 90-95’i kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur.
-Gisel A anaçları Mazzart çöğür anacına göre 2-3 yılık bir erkencilik sağlamaktadır.
-Gisel A 5 ve Gisel A anaçları Prune Dwarf virüs ve Klorotik Nekrotik Ring Spot virüs hastalıklarına toleranstır.
-Kiraz ağacı sökülen yerde Gisel A 5 anacı üzerinde tekrar kiraz tesis edildiğinde ağaçlarda sorun yaşanmaktadır.
-Gisel A anaçları üzerinde kendine verimli çeşitlerden aşırı meyve tutumu olduğu için meyveler küçük kalmaktadır. Bu nedenle özellikle Sweet Heart, Lapins ve Chelan gibi çeşitlerin Gisel A anaçlarına aşılı fidanlarla bahçe tesis edilmemelidir.
-Gisel A 5 anacı 4x 2,5 Gisel A 6 anacı 4,5x 3,5 aralık ve mesafelerinde dikilebilir.

gisela-vert

MAX MA DELBARD ANAÇLARI

-ABD Oregon eyaletinde tesadüf çöğürü olarak bulunmuştur.
-Mazard ve Mahalep melezi Max Ma anaçları içerisinde en önemlisi Max Ma 14 anacı olup bu anaç dışında Max Ma 60 ve Max Ma 90 anaçları bulunmaktadır.
-MaxMa 14 anacı yarı bodur olup Mazard ve Mahalep anaçlarının iyi özelliklerini taşır.
-Kuş kirazı (Mazard) anacının %70-75‘ i kadar ağaç taç hacmi oluşturur.
-Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır. Meyve iriliği ve kalitesi üzerine olumlu etli eder. .
-Çok az da olsa dip sürgünü yapabilir.
-MaxMa anaçları Pseudomonas hastalığına dayanıklıdır.
-Soğuklara dayanıklı anaçlardır.
-Ağır bünyeli, drenajı iyi olmayan topraklara önerilmez.
-Özellikle İspanya ve Fransa’da yaygın olarak kullanılmaktadır.

max-vert

CAB ANAÇLARI

-İtalya’da Bologna Üniversitesinde ıslah edilmiştir.
CAB 4D, CAB 11E ve CAB 6P bu seri içerisinde yer alan en önemli anaçlardır.
-Prunus Cerasus (Vişne) türüne girerler ve vişneler için de anaç olarak önerilebilir.
-İtalya’da 30 yıldır denenmekte ve yaygın olarak kullanılmaktadır.
-Ağır bünyeli topraklarda kullanılabilir.
-Kuş kirazının oluşturduğu ağaç hacminin % 50-60’ı kadar ağaç oluşturur Ma x Ma 14 anacı ile aynı kuvvette gelişir.
-Çöğüre göre üzerindeki çeşidi 2 yıl erken verime yatırır.
-Azda olsa dip sürgünü oluşturur, çelikle çoğaltımları zordur.
-Soğuklara dayanıklı bir anaçtır.

cab-vert

P-HL ANAÇLARI

-Çekoslovakya’da Prunus Cerasus ve Prunus Avium türlerinin melezlenmesi ile elde bu anaçlardan en önemlileri P-HL-A, P-HL-B ve P-HL- C anaçlarıdır.
-Yüzlek kök sistemi sahiptir.
-Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.
-Doku kültürü ile üretilebilir.
-Bu grupta yer alan anaçlardan P-HL-C anacı en bodur anaç özelliğini taşır, kuş kiraz standart çöğür anacının % 40- 50’si kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur.
-Rüzgarlı bölgelerde destek sistemi gereklidir.
-Ağır bünyeli topraklara kısmen dayanıklıdır.

phl-vert

WEİROOT ANAÇLARI

-Almanya’da Prunus cerasus türünden geliştirilen kiraz anaçlarındandır.
-En önemlileri; Weiroot-158 ve Weiroot -54 anaçlarıdır.
-Üzerindeki çeşidin erken meyveye yatmasını sağlar.
-Kuş kirazı çöğür anacının oluşturduğu tacın % 40-45’i kadar büyüklükte ağaçlar oluşturur.

VİCTOR ANACI

-İtalya’da Bologna Üniversitesinde ıslah edilmiş bir anaçtır.
-Yarı bodur anaçlar içerinde yer alır.
-Prunus Cerasus türünden elde edilmiştir.
-Meyve iriliği ve verimlilik yönünden iyi bir anaçtır.
-Kirece, taban suyuna ve kurağa orta düzeyde dayanıklıdır.
-Bu anaç üzerinde sıra üzeri 3-3,5 m, sıralar arası ise 4-4,5 m aralık ve mesafeler uygulanabilir.

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon