asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Kabakgiller Hastalığı

Kabakgiller Hastalığı

Kabakgiller Hastalığı

kabakgiller hastalıkları

BİRİNCİ BÖLÜM
PARAZİTİK OLAN VE OLMAYAN
HASTALIKLARIN TANIMLARI
YAPRAKLARDA ANORMALLİKLER
VE BOZUNMALAR

– Yapraklarda şekil bozuklukları
– Bodurlaşma ve büyüme durgunluğu
– Kartlaşmış-bükülmüş yapraklar
– Kırışık ve kabarcık yapraklar
– Ölçü ve şekil (dişli, ipliksi…vs.) olarak
anormallik gösteren yapraklar
– Yapraklarda renk bozuklukları
– Benekli yapraklar
– Kısmen veya tamamen sarı veya
sarımtrak yapraklar
– Kısmen veya tamamen beyazlaşmış yapraklar
– Gümüşleşmiş veya bronzlaşmış yapraklar
– Yapraklarda lekeler
– Yapraklarda nekrozlu veya
nekrozsuz çok küçük noktalar
– Kabakgillerin bakteriyel hastalıkları
– Genellikle yaprakların kenarlarında
kahverengi bölgeli lekeler
– Yapraklarda yağlı lekeler
– Yapraklarda sarı lekeler
– Yapraklarda tozlu, beyaz veya koyu sarı lekeler
– Solmuş, kartlaşmış kurumuş yapraklar
– Kök ve/veya kök boğazı ve/veya
gövde dibinde bozunmalar ve anormallikler
– Kök ve/veya kök boğazında ve/veya
gövde dibinde sararma,
kahverengileşme, mantarlaşma
– Kök boğazı ve/veya gövde dibinde
değişik tiplerde bozunmalar
– Kökler, kök ve gövde dibinde çeşitli anormallikler
– Gövdenin iç/dış anormallikleri ve bozunması
– Gövdenin ve yaprak sapının herhangi bir kısmını
etkileyen anormallikler ve bozunmalar
– Budama yaralarından oluşan
bozunma ve gövdede yaşlı dokular
– Gövdede iç bozunma
– Meyve ve çiçeklerde bozunma ve anormallikler
– Çiçeklenme periyodunda veya hemen sonrasında
anormallikler ve bozunmalar
– Küçük yağlı lekeler, nekrotik ve/veya
mantarlaşmış meyveler
– Meyvede değişken ölçülerde lekeler
– Meyvenin bir tarafını etkileyen bozunmalar
– Meyvenin çiçek burnu veya
sap dibi kısmında zararlanmalar
– Meyvede yaş (ıslak) ve yumuşak çürümeler
– Meyvede değişik ölçülerde
(Bazen mantarlaşmış) yarık ve çatlaklar
– Meyvede renk bozukluğu
– Meyve şeklinde ve
görüntüsünde anormallikler
HASTALIK YAPAN (PATOJENİK) ETMENLERİN
ANA KARAKTERLERİ VE
KONTROL METODLARI

– Bakteriler
– Pseudomonas syringae pv. lachrimans (Fiş 1)
– Xanthomonas campestris pv. cucurbitae (Fiş 2)
– Erwinia tracheiphila (Fiş 3)
– Cucurbitleri etkileyen diğer bakteriler (Fiş 4)
– Mantarlar
– Cladosporium cucumerinum (Fiş 5)
– Colletotrichum lagenarium (Fiş 6)
– Botrytis cinerea (Fiş 7)
– Didymella bryoniae (Fiş 8)
– Sphaerotheca fuliginea (Fiş 9)
– Leveillula taurica (Fiş 10)
– Pseudoperenospora cubensis (Fiş 11)
– Corynespora cassiicola (Fiş 12)
– Meyve çürümesine sebep olan mantarlar (Fiş 13)
– Çeşitli Pythiaceae (Fiş 14)
– Rhizoctonia solani (Fiş 15)
– Phomopsis sclerotioides (Fiş 16)
– Pyrenochaeta Iycopersici (Fiş 17)
– Fusarium solani f. sp. cucurbitae (Fiş 18)
– Penicillium oxalicum (Fiş 19)
– Sclerotinia sclerotiorum (Fiş 20)
– Meloidogyne spp. (Fiş 21)
– İletim Demetlerinde Hastalık Yapan Mantarlar
– Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum (Fiş 22)
– Fusarium oxysporum f. sp. melonis (Fiş 23)
– Fusarium oxysporum f. sp. niveum (Fiş 24)
– Verticillium dahliae (Fiş 25)
– Virüsler
– Hıyar yeşil benek mozaik virüsü (CGMMV) (Fiş 26)
– Kabak mozaik virüsü (SqMV) (Fiş 27)
– Kavun nekrotik leke virüsü
(MNSV) ve diğer benzer virüsler (Fiş 28)
– Hıyar mozaik virüsü (CMV) (Fiş 29)
– Papaya Halkalı Leke Virüs (PRSV) (Fiş 30)
– Karpuz Mozaik Virüs 2 (WMV2) (Fiş 31)
– Kabak sarı mozaik Virüsü (ZYMV) (Fiş 32)
– Kavun Sarılık Virüs (MYV)
ve diğer virüsler (Fiş 33)
– Hıyar Çopurluk Virüs?ü (CTSV) (Fiş 34)
– Hıyar Soluk Meyve Viroid (CPFV) (Fiş 35)

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon