DAMLA SULAMA GÜBRESİ

DAMLA SULAMA GÜBRESİ

İz Elementler

Betamax Combi

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

Bitkilerdeki Çinko, Demir, Bor, Mangan noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır. İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini olumlu yönde etkiler.

Bütün bitkilerde meyve kalitesini ve ağırlığını artırmada olumlu rol oynar.

Kuvvetli kök gelişimini teşvik ederek bitkilerin topraktan daha fazla besin maddeleri almalarını olumlu yönde etkiler.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Cliper Combi

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Etkisini kısa sürede göstermeye başlar.

Köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Bitkilerde oluşan tepe kesme, yavru atma vs. gibi istenmeyen olayların giderilmesinde olumlu görev yapar.

Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini artırmada ve verim artışında olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Termin Combi

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

İçeriği zenginleştirilmiştir. Kullanılan bitkide, kısa sürede etki göstermeye başlar.

Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada, sıcak soğuk zararı gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada olumlu görev yapar.

Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini artırmada ve verim artışında olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Borex-Zn

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

İçeriği zenginleştirilmiştir. Bitkiyi hızlı çalıştırır.

Kullanılan bitkide, kısa sürede etki göstermeye başlar.

Bitkiyi köklendirmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Bitkilerde oluşan tepe kesme, yavru atma vs. gibi istenmeyen olayların giderilmesinde olumlu görev yapar.

Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini artırmada ve verim artışında olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Cliper Zn

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

Bitkilerdeki Çinko noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Borex

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlarmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağar.

Bitkilerdeki Bor noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim kalite ve meyvenin çatlaması için kullanılmaktadır.

Bor bitkilerde soğuk zararını azaltmada direnç sağlar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Liquid ZN

Klimaks Tanm bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

Bitkilerdeki Çinko noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Jetmix

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlarmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını bitkiye hızlı geçişi sağlar.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerde hızlı büyüme sağlar.

Bitkilerde köklenme kabiliyetini artırır.

Çiçekli bitkilerde çiçeklenme kabiliyetini artırır.

Ayrıca çiçekli bitkilerde meyve tutumu için kullanılmaktadır.

Birçok bitkide verim artışı için kullanılmaktadır.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Betafer

Bitkilerdeki demir noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yaprak uygulamalarında iyi sonuç verir.

Hızlı etki gösterir.

Toprağa uygulanabilir.

Damla sulama sistemlerinde kullanılabilir.

İnce toz yapıdadır.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretimde şelat kullanılmaktadır.

Kalifer

İçerik zenginleştirilmiştir.

Bitkilerdeki demir ve çinko eksikliğini gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Toprağa uygulanabilir. Yapraktan uygulanabilir.

Kısa sürede sonuç verir.

İnce toz yapıdadır.

Erimesi oldukça iyidir.

Özel şelat maddeleriyle şelatlanmıştır.

Betapant

Özel formülasyondur.

Bitkilerdeki Çinko, Mangan, Bor ve Bakır noksanlığını gidermek için kullanılmaktadır.

Birçok bitkide, özellikle yumrulu bitkilerde mükemmel sonuç verir.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

İnce toz yapıdadır. Erimesi oldukça iyidir.

Meyvelerde sonbahar uygulamasında kullanılmaktadır.

Üretimde şelat kullanılmaktadır.

Beta ZN

Özel formülasyondur.

Bitkilerdeki Çinko, Mangan, Bor ve Demir noksanlığını gidermek için kullanılmaktadır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Bütün bitkilerde mükemmel sonuç verir.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

İnce toz yapıdadır. Erimesi oldukça iyidir.

Meyvelerde sonbahar uygulamasında kullanılmaktadır.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Sherill

Bitkilerdeki Çinko, Mangan, Bor, Bakır ve Demir noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

İnce toz yapıdadır.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Betamix 20

Bitkilerdeki çinko noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Bütün bikiler için elzemdir.

Yapraktan uygulanabilir.

Toprağa uygulanabilir.

İnce toz yapıdadır.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretimde şelat kullanılmaktadır.

Rasibet 5-3-7 + ME

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

Bitkilerin Azot, Fosfor, Potasyum ihtiyacını takviye etmek ve bitkinin iz element ihtiyacını gidermek için kullanılmaktadır.

Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada, sıcak soğuk zararı gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada olumlu görev yapar.

Bitkilerde oluşan tepe kesme, yavru atma vs. gibi istenmeyen olayların giderilmesinde olumlu görev yapar.

Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini artırmada ve verim artışında olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Trace 5-10-5

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

İçeriği zenginleştirilmiştir. Bitkiyi hızlı çalıştırır.

Kullanılan bitkide, kısa sürede etki göstermeye başlar.

Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitkilerdeki stresi gidermede başarılıdır.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada, sıcak soğuk zararı gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Trace 5-5-10

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır. Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

İçeriği zenginleştirilmiştir. Bitkiyi hızlı çalıştırır.

Kullanılan bitkide, kısa sürede etki göstermeye başlar.

Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitkilerdeki stresi gidermede başarılıdır.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Verim artışında oldukça başarılıdır.

Meyve rengi ve kalitesinde oldukça başarılıdır.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada, sıcak soğuk zararı gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Trace 7-7-7

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkiyi hızlı çalıştırır.

Kullanılan bitkide, kısa sürede etki göstermeye başlar.

Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitkilerdeki stresi gidermede başarılıdır.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada, sıcak soğuk zararı gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Nitromask

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

Bitkilerdeki Azot ve Çinko noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini olumlu yönde teşvik eder.

Yaprak rengini koyulaştırır.

Yapraktan kullanılabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Beta P 3-15-0 +ME

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

Bitkilerdeki Azot Fosfor ve Çinko noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Bitkilerde kök aksamının gelişmesini olumlu yönde teşvik eder.

Çiçek ve meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Yapraktan kullanılabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Flow Root 4-25-0+ME

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

Bitkilerdeki Azot Fosfor ve Çinko noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Bitkilerde kök aksamının gelişmesini olumlu yönde teşvik eder.

Çiçek ve meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Yaprak rengini koyulaştırır. Yapraktan kullanılabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Beta K 20

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

Bitkilerdeki Potasyum noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek kalite ve meyve renginde olumlu görev yapar.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Toprak uygulaması yapılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Big Full 3-3-30

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

Bitkilerdeki Potasyum noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek kalite ve meyve renginde olumlu görev yapar.

Mükemmel meyve rengi ve yüksek verim için elzemdir.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Toprak uygulaması yapılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Maki Printer

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerde Azot, Fosfor, Demir, Çinko ve Manganez eksikliğini gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Birçok bitkide, tohum ile beraber tohum yatağına kullanılmaktadır.

Oldukça özel bir ürünümüzdür.

Etki süresi çok hızlıdır.

Özel bir teknikle şelatlanmıştır.

Beta 10-5-35

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve özellikle Potasyum noksanlığı gidermek için kullanılır.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

İnce granül yapıdadır.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Polar 16 – 8 – 24 +ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve özellikle Potasyum noksanlığı gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Rasin 18-18-18 +ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve Potasyum noksanlığı gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Maxim 20-20-20 +ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve Potasyum noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemlerinde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretimde şelat kullanılmaktadır.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Solid 20-20-20 +ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor, ve potasyum noksanlığını gidermek için kullanılır.

Özel bir N-P-K’ dır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretimde şelat kullanılmaktadır.

Poteks 5-0-32 + (17SO3)

Bitkilerdeki Azot, özellikle Potasyum ve Kükürt noksanlığını gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek kalite ve meyve rengi için kullanılmaktadır.

Bitkilerde meyve rengini olumlu yönde etkiler.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Toprak uygulaması yapılabilir.

Erimesi oldukça iyidir. İnce toz yapıdadır.

Gayet özel bir potasyumdur.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Fosfokit 10-30-10 +ME

Bu ürünün içeriği zenginleştirilmiştir.

Bitkilerdeki Azot, özellikle Fosfor ve Potasyum noksanlığını gidermek için kullanılır.

Bitkilerdeki çiçeklenme ve köklenme faaliyetini olumlu yönde etkiler.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Seramix 20-10-20 + ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Klorsuz NPK’ dır.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve Potasyum noksanlığı gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Seramix 18-18-18 + ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Klorsuz NPK’ dır.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve Potasyum noksanlığı gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Seramix 16-8-24 +ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Klorsuz NPK’ dır.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve özellikle Potasyum noksanlığı gidermek için kullanılır.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Seramix 10-30-10 +ME

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Klorsuz NPK’ dır.

Bitkilerdeki Azot, Fosfor ve Potasyum noksanlığı gidermek için kullanılır.

Bitkilerde çiçeklenme ve köklenme faaliyetini olumlu yönde etkiler.

Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir. Damla sulama siteminde kullanılabilir.

Erimesi oldukça iyidir. Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Bu ürünün içeriği zenginleştirilmiştir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Kalsiyumlu Ürünler

Cliper Cal

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

Bitkilerdeki Kalsiyum noksanlığını gidermek için kullanılır.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Etki süresi oldukça hızlıdır.

Bitkilerde oluşan çiçek burnu çürüklüğü, acı benek, meyvenin yumuşak olması gibi problemleri gidermede kullanılmaktadır.

Kaliteye yönelik özellikleri olumlu yönde etkiler.

Daha dayanıklı meyve oluşumu sağlar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Carina

Amino asitli özel bir kalsiyumdur.

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

Bitkilerdeki Kalsiyum noksanlığını gidermek için kullanılır.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Etki süresi oldukça hızlıdır.

Bitkilerde oluşan çiçek burnu çürüklüğü, acı benek, meyvenin yumuşak olması gibi problemleri gidermede kullanılmaktadır.

Kaliteye yönelik özellikleri olumlu yönde etkiler.

Daha dayanıklı meyve oluşumu sağlar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Bakırlı Ürünler

Maycu

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar

Bakır bitkiler için elzemdir (Hastalıklar için – Besin maddesi olarak)

Bütün bitkilerde bitki sağlığını ve kaliteyi olumlu yönde etkiler.

Patates ve sebze yetiştiriciliğinde ve meyvelerde mutlaka kullanılmalıdır.

Etki olarak oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Bahar döneminde ve kış döneminde tüm ağaçlara uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Bu ürün fungal hastalıklarda, bitkilerin sağlığı için olumlu rol oynamaktadır.

Kalicu

Özel içerikli bakırlı bir ürünümüzdür.

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçiş sağlar.

Bakır bitkiler için elzemdir (Hastalıklar için – Besin maddesi olarak)

Bütün bitkilerde bitki sağlığını ve kaliteyi olumlu yönde etkiler.

Patates ve sebze yetiştiriciliğinde ve meyvelerde mutlaka kullanılmalıdır.

Etki olarak oldukça iyidir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

Yapraktan uygulanabilir.

Bahar döneminde ve kış döneminde tüm ağaçlara uygulanabilir.

Damla sulama sisteminde kullanılabilir.

Bu ürün fungal hastalıklarda, bitkilerin sağlığı için olumlu rol oynamaktadır.

Tohum Kaplama Preparatı

Termal Seed

Özel bir tohum kaplama preparatıdır.

İçeriği zenginleştirilmiştir.

Tohuma yapışma özelliğine sahiptir.

Tohumların hızlı çimlenmesi ve iyi köklenme için etkilidir.

Çok ince toz yapıdadır.

Her türlü tohumda kullanılabilir.

Oldukça etkilidir.

Yayıcı Yapıştırıcı ve Ajanlar

Clean Water

Her türlü insektisit, fungusit, herbisit, yaprak gübreleri ve bitki gelişim düzenleyicileri ile beraber karıştırılarak kullanılabilir.
Yer aletleri ve uçakta yapılan ilaçlama ve gübreleme kullanılabilir.
Tarla bitkileri, sebze, meyve, narenciye, bağ, çiçekçilik ve diğer tarım ürünlerinde kullanılabilir.
100 Lt suya 100 cc dozda kullanılır.
İlaçlama aleti temizliği için 1 Lt kullanılır.
Damla sulama sistemi kireç temizliği için 1 Lt kullanılır.

Kaliwet Organik Silikon

Organik silikonlu yayıcı-yapıştırıcı

Yaprağa uygulanan ilaç ve besinlerin yaprak yüzeyinde yayılmasını hızlandırır.

Her türlü insektisit, fungusit, herbisit, yaprak gübreleri ve bitki gelişim düzenleyicileri ile beraber karıştırılarak kullanılabilir.

İlaç ve besinin etkisini artırır.

Damlama sisteminden de kullanılabilir.

Vektör PH Düşürücü

Her türlü insektisit, fungusit, herbisit, yaprak gübreleri ve bitki gelişim düzenleyicileri ile beraber karıştırılarak kullanılabilir.

Yer aletleri ve uçakta yapılan ilaçlama ve gübreleme kullanılabilir.

Tarla bitkileri, sebze, meyve, narenciye, bağ, çiçekçilik ve diğer tarım ürünlerinde kullanılabilir.

Dekara 50 cc veya 100 lt suya 50 cc karıştırılarak kullanılır.

Vektör Yayıcı Yapıştırıcı

Her türlü insektisit, fungusit, herbisit, yaprak gübreleri ve bitki gelişim düzenleyicileri ile beraber karıştırılarak kullanılabilir.

Yer aletleri ve uçakta yapılan ilaçlama ve gübreleme kullanılabilir.

Tarla bitkileri, sebze, meyve, narenciye, bağ, çiçekçilik ve diğer tarım ürünlerinde kullanılabilir.

Dekara 50 cc veya 100 lt suya 50 cc karıştırılarak kullanılır.

Kükürtlü Ürünler

Toprak PH Düzenleyici

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Molekül büyüklüğü ayarlanmıştır.

Nano teknoloji, suda homojen dağılımı, yapraktan besinin mükemmel alınmasını ve bitkiye hızlı geçişi sağlar.

Elementel S formunda olması nedeniyle toprak ıslahında ve PH düzeyini ayarlamada kullanılabilecek oldukça etkin bir üründür.

Toprağın tansiyonunu ayarlar.

Toprakta olan, ayrıca toprağa verilen bitki besin maddelerinin alınmasını arttırır.

Yüksek PH’dan dolayı alınamayan makro ve mikro elementlerin alınımını kolaylaştırır.

Bitkilerin Kükürt ihtiyacını karşılar.

Kükürt aynı zamanda bir şelat maddesi gibi çalışır.

Etkin ve doğru kullanım verimliliği artırır.

Her türlü bitkide kullanılabilir.

Firmamız ürün etiketinde belirtilen bilgilere uyulmasını ve tavsiye edilen yerlerde kullanılmasını önerir.

Özel Setler

Termal 5’li Set

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Ürün içeriğinde, BETAMAKS COMBİ,LIQUID ZN,LEMA 21,RASİBET,OLTEKS

Yapraktan, 1 set 20-25 dekarlık alanda kullanılabilir.

Damalamadan 1 set 7-8 dekarlık alanda kullanılabilir.

Her türlü bitkide kullanılabilir.

Klimaks 7’li Set

Klimaks Tarım bu ürünlerin üretiminde nano teknolojiyi kullanmaktadır.

Ürün içeriğinde, CLİPER COMBİ, LEMA 21, BETAMAX COMBİ, BETA K-20, CLİPER Zn, RASİBET, VEKTÖR

Yapraktan, 1 set 25-30 dekarlık alanda kullanılabilir.

Damalamadan 1 set 10 dekarlık alanda kullanılabilir.

Her türlü bitkide kullanılabilir.

Aşı Macunları

Aşı ve Budama Macunu

Kullanım Amacı ;
Aşılama sırasında yaralanmış ağaçların aşı bölgesini tamamen kaplayarak su kaybını önlemek, zarar gören kısımları onarmak ve bitki zararlılarına karşı dış etkenlerden korumak amacıyla kullanılır. Yara yerlerinin kısa sürede kapanmasını sağlar.

To top
WhatsApp Sipariş Ver
Size Yardım Etmemi İstermisiniz?
Merhaba
DAMLA SULAMA GÜBRESİ – Aksel Bahçe
İle İlgili Size Yardım Etmemizi İsterimsiniz?