GÜBRE ÇEŞİTLERİ GÜMÜŞHANE

GÜBRE ÇEŞİTLERİ GÜMÜŞHANE

ORGANİK RETARDO GÜBRE

Retardo

SOLUCAN GÜBRESİ

Solucan Gübresi, tüm bitkiler ve ekinler için, düşük maliyetli, kokusuz ve çevre dostu olan olağanüstü bir organik gübredir. Dünyada yaygın olarak Vermicompost olarak bilinir, üretim biçimine de vermicomposting denilmektedir.

Bitkiler için hayati unsurları barındırır,  toprağın su ve hava geçirgenliğini artırır, bitkiye canlılık verir, toprağı aşırı alkalilik ve asitlik durumundan korur, sulama maliyetini azaltır, kimyasal kullanımını azaltır, maliyeti düşürür.

Solucan gübresi diğer gübrelerden farklı olarak

1) İçerdiği humik asit vb. organik maddelerle topraktaki organik madde oranını arttırmaktadır. Organik gübre diye satışa sunulan ürünlerde bile organik madde miktarı %35 lerde iken solucan gübresinde bu oran % 65 lere varmaktadır.

2) Bir toprakta bulunan humus (humik asit )ne kadar fazlaysa o toprak o kadar verimlidir. Günümüzde solucan gübresinde bulunan humus oranı diğer gübrelerde oldukça fazladır.(%30 oranında)

3) Toprakta suyun tutulmasını arttırır.

4) Toprakta zamanla birikmiş olan kimyasal yükü azaltır. Toprağı doğal formuna kavuşturur.

5) Diğer gübreler gibi kullanım zamanında ve miktarında bir sınır bulunmamaktadır. Fazladan kullanımı üründe herhangi bir olumsuzluğa neden olmamaktadır.

6) Ürün verimini %30-%200 arttırır.

7) Ürünün hasat dönemi 15- 20 gün erken yapılır.

8) Bitki daha dirençli olacağı için böcek ve parazitlere karşı ilaçlama yapılmasına gerek duyulmaz.

9) Ürünün raf ömrü uzar.

10) Ürünün tadı aroması rengi daha kaliteli olur.

LABİMETHYL GÜBRE

LABIMETHYL ULTRAFORTE, bakteriyel ve mantari etmenlere karşı hem önleyici hem de iyileştirici etkisi olan çok özel formüle edilmiş bir üründür. Çinko ile zenginleştirilmiştir; bitkide kök gelişimi ve çimlenmeyi artırıcı etkide de bulunur. Bitki köklerinde oluşabilecek bakteriyel ve mantari elementleri yok edip bitkinin yeniden kök geliştirmesinde ve korunmasında etkili olan bir üründür. İçerisinde bakır ve çinko ile birlikte formüle edilmiş özel defans ürünleri mevcut olup bitki köklerinde ve yaralanmış dokularda tam koruma sağlar. Uygulandığı noktada profilaktik etki yaparak bitki dokularını tam olarak sarar ve bitkilerin içine nüfuz ederek zararlı elementleri yok eder.

– Fide ve fidan dikimlerinde 40 litre suya 1 litre Labimethyl Ultraforte karıştırılarak %2,5’luk solüsyon hazırlanır. Kökler bu solüsyona daldırılarak dikim yapıldığında köklerde tam koruma ve iyi bir kök gelişimi sağlanır. Kökler 30-60 saniye süre ile solusyonda tutulmalıdır.

– Ağaçlarda budama sonrasında normal bakırlı preparat olarak uygulama yapılır. Hem budama yaralarını hem de ağaç gövdesinde bulunan diğer yaralı bereli dokuları tedavi eder. Zamklanmayı önler.

– Erwinia Amylovora’ya karşı 100 litre suya 200 cc Labicuper + 200 cc Labimethyl Ultraforte uygulandığında çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

KULLANIM VE DOZLARI

Damla sulama ile;

Meyve…………….300-500 cc/dekar

Sebze…………….250-300 cc/dekar

Bağ………………..300-500 cc/dekar

Narenciye……….250-300 cc/dekar

Fidanlıklarda…..300-400 cc/dekar

Süs bitkileri…….250 cc/dekar

Çim alanlar…….200 cc/Dekar

Üsten Uygulama

Genel olarak 200-300 cc/100 lt suya uygulama yapılır.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK:

Cu Bakır(Oksiklorid Form)…………%1,5  w/w

Zn Çinko (Suda Çözünür)………….%0,5  w/w

    – 0,4 EDTA ile şelatlı çinko

%2 w/w Defans sistemini teşvik eden özel maddeler

LABİCUPER (SİSTEMİK BAKIR)

MOGGLOBE(BİYOLOJİK ORGANİK SIVI GÜBRE)

Kullanım Alanları… : Açık Alan Sebzelerinde, Sera Sebzelerinde, Y. Çekirdekli Meyveler, S. Çekirdekli Meyveler, Bağlarda, Narenciye, Zeytin Ağacı, Endüstri Bitkilerinde, Tahıllarda, Yem Bitkilerinde, Süs Bitkilerinde

İçerik…………………..: NPK’lı Organominerel Sıvı Gübre

Kullanım Aralığı……: Bitki Durumuna Göre 5 -10 Günde Bir

Son Kullanım………..: Üretim Tarihinde İtibaren 3 Yıl

Ağırlık …………………: 1 -5-20 Lt

İçeriğinde azot fosfor yüksek oranda potasyum bulunan bir sıvı gübredir. Özellikle gelişimini tamamlamamış bitkilerin hızlı olgunlaşması için ideal bir besindir. Bitkinin meyve tutumu sonrası atıldığında meyve kalitesini büyüklüğünü dayanıklılığını arttıran bir besindir. Daldan düşen meyve sayısını minumuma indirir. Ekstra olarak içerisinde koruyucular sayesinde fungal hastalık akarlar saman akarı pas akarı kırmızı örümcek ve
bakterilere karşı direnç sağlar.

MARİNA

-İçeriği zenginleştirilmiştir.Bitkiyi hızlı çalıştırır.
-Kullanılan bitkide kısa sürede etki göstermeye başlar.
-Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını arttırmada olumlu rol oynar.
-Bitkilerdeki stresi gidermede oldukça başarılıdır.
-Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini arttırmada,çiçeklenme kabiliyetini arttırmada,meyve tutumunda olumlu görev yapar.
-Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada sıcak soğuk gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada önemli görev yapar.
-Bitkilerde oluşan tepe kesme, yavru atma vb. gibi istenmeyen olayların giderilmesinde olumlu görev yapar.
-Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini arttırmada,verim artışında olumlu görev yapar.
-Yapraklarda uygulanabilir.
-Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.
-Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

KALİFER

-Bitkilerde Demir noksanlığını gidermek için kullanır.
-Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.
-Damla sulama sisteminde kullanılabilir.
-Toprağa uygulanabilir.
-Kısa sürede sonuç sonuç verir.
-Yüksek PH ‘ lı topraklarda kullanılabilir.
-ince granül yapıdadır.
-Erimesi oldukça iyidir.
-Özel şelat maddeleriyle şelatlanmıştır

BETAFER

-Bitkilerdeki Demir noksanlığını gidermek için kullanılır.
-Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.
-Yaprak uygulamalarında iyi sonuç verir.
-Toprağa uygulanabilir.
-Damla sulama sisteminde kullanılabilir.
-Granül yapıdadır.
-Erimesi oldukça iyidir.
-Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

BETAPANT

-Özel formülasyondur.
-Bitkilerdeki Çinko,Mangan,Bor ve Bakır noksanlığını gidermek için kullanılır.
-Birçok bitkide, özellikle yumrulu bitkilerde kullanılmaktadır.
-Yapraktan uygulanabilir.
-Damla sulama sisteminde kullanılabilir.
-İnce granül yapıdadır.
-Erimesi oldukça iyidir.
-Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

RAZODEN

-Mükemmel bir köklendiricidir.
-Bitkide Azot, Fosfor ve Potasyum ihtiyacına takviye etmek için ayrıca bitkinin iz element ihtiyacını gidermek için kullanılmaktadır.
-Organik madde ihtiyacını gidermek için kullanılmaktadır.
-İçeriği zenginleştirilmiştir.
-Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını arttırmada olumlu rol oynar.
-Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada sıcak soğuk gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada önemli görev yapar.
-Bitkilerde oluşan tepe kesme, yavru atma vb. gibi istenmeyen olayların giderilmesinde olumlu görev yapar.
-Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini arttırmada,verim artışında olumlu görev yapar.
-Yapraklarda uygulanabilir.
-Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.
-Üretiminde şelat kullanılmaktadır.
-Kullanılan bitkide kısa sürede etki göstermeye başlar.

EC FERTİLİZER NK GÜBRESİ

HARMANLANMIŞ 36,3-0-5(2CAO)

YAPRAKTAN 100LT SUYA 150-200GR/DA

TOPRAKTAN DAMLAMA İLE 100-500GR/DA

 OLARAK UYGULANIR.İHTİYACA GÖRE

 UYGULAMALAR 2-3 KEZ YAPILIR.

FeedPac Seaweed Deniz Yosunu

Tohumda uygulama : Hızlı tohum çimlendirme erken çıkış için.
Sera bitkileri için tohumları 10 lt suya 2,5 gr FeedPac Seaweed karıştırılmış suda 1-2 saat bekletilir.Tarla bitkileri 10 lt suya 2,5 gr FeedPac Seaweed karıştırılmış suda 1 saat bekletilir,hafif kuruduktan sonra ekim yapılır.

FeedPac Seaweed %100 Doğal Ascophyllum Nodosum ,Sorgassum ve Laminaria isimli deniz yosunundan elde edilmiştir.Organik maddelerce oldukça zengindir.

Topraktaki besin maddelerinden daha iyi yararlanmasını sağlayarak hızlı ve güçlü gelişmesine etki eder.

DEVISA AMİN

İÇERİK: Toplam organik madde % 30, Toplam azot(N) % 5, Organik azot % 2.5, Serbest aminoasitler % 20, pH aralığı 3.1-5.1
Devisa Amin % 20 içeriğinde % 20 oranında serbest aminoasit içeren organik gübredir.

Hümik – Fulvik Asitler

Fulmaks Power

İçeriği zenginleştirilmiştir. Bitkiyi hızlı çalıştırır.

Kullanılan bitkide, kısa sürede etki göstermeye başlar.

Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını artırmada olumlu rol oynar.

Bitkilerdeki stresi gidermede oldukça başarılıdır.

Bitki çalışmasını hızlandırmada, yaprak genişliğini ve yeşilliğini artırmada, çiçeklenme kabiliyetini artırmada, meyve tutumunda olumlu görev yapar.

Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada, sıcak soğuk zararı gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada olumlu görev yapar.

Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini artırmada ve verim artışında olumlu görev yapar.

Yapraktan uygulanabilir.

Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.

Toprağa uygulama yapılabilir.

Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

To top
WhatsApp Sipariş Ver
Size Yardım Etmemi İstermisiniz?
Merhaba
GÜBRE ÇEŞİTLERİ GÜMÜŞHANE - Fidan - Fide - Tohum - Gübre
İle İlgili Size Yardım Etmemizi İsterimsiniz?