asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Elma Yetiştiriciliği

Elma Yetiştiriciliği

Elma Yetiştiriciliği

elma yetiştiriciliği

1-Elmanın Tarihçesi ve üretiminin temel kuralları
2-Elma üretimin amaçları, yetiştiriciliğinde
alternatif metodlar ve ana kriterler
3-Dünya elma pazarı
4-Bir elma bahçesinin kurulmasında
genel kriterler
5-Elma bahçelerinde kademeli bakım işlemleri
6-Elma bahçelerinde fizyolojik ve patalojik
sorunlar (Gıda noksanlıkları, hasatalık ve
zararlılar, yabancı ot mücadelesi v.s.)
7-Elma bahçelerinde ilaçlama teknikleri
ve uygun doz uygulamaları.

1. ELMANIN TARİHÇESİ VE ÜRETİMİNİN
TEMEL KURALLARI

1.1. Elmanın Anavatanı ve Tarihi Gelişimi
1.2. Elmanın Sistematik Tanımı
ve Çiçek Özellikleri
1.3. Yeterli Ürün ve Kaliteli Üretimini
Tehdit Eden Faktörler
a- Dölleyici Çeşitlere Gereksinim
b- Çiçeklenme Döneminde
Arı Faaliyetinin Önemi
c- Hava Şartları
1.4. Genetik Şartlar
1.5. Dengeli Gübreleme
1.6. Sonuç ve Öneriler

2. ELMA ÜRETİMİNİN AMAÇLARI,
YETİŞTİRİCİLİĞİNDE ALTERNATİF
METODLAR VE ANA KRİTERLERİ

2.1. Elma Yetiştiriciliğinin Amaçları
2.2. Alternatif Metodlar
a- Klasik Metod ile Elma Yetiştiriciliği
b- Modern Metodlar ile Elma Yetiştiriciliği
(Bodur Tipler) ve Uygun Anaçları
2.3. Bodur Ağaçlardan Beklentiler,
Anaç ile İlişkileri ve Sorunları
a- Bodurluğun Tarifi
b- Anaç Sorunları
c- Anaç-Toprak İlişkileri
d- Anaç-Kültür İlişkileri
2.4. Sonuç ve Öneriler

3. DÜNYA ELMA PAZARI

3.1. Dünya Elma Pazarı ve Yetiştirme
Amaçlarına Ait Genel Bilgiler ile
Ülkemizin Durumu
3.2. Elma Çeşitlerinin Kaynakları
1- Tomurcuk Mutasyonları
2- Melez Çeşitler
3- Tekli Islah Çalışmaları
4- Tesadüf Çöğürleri
3.3. Sofralık Elma Çeşitlerinin
Desen Zenginliği
3.4. Bazı Yeni Çeşitlerin Tanımları
A) Red Delicious Grubuna Örnekler
B) Golden Delicious Grubuna Örnekler
C) Gala Grubuna Örnekler
D) Melez Çeşitlere Örnekler
E) Islah Çeşitlerine Örnekler
F) Standart Çeşitlere Örnekler
3.5. Yeni Çeşitlerin Dölleyicileri
3.6. Sonuç ve Öneriler

4. BİR ELMA BAHÇESİNİN
KURULMASINDA GENEL KRİTERLER

4.1. Yörenin İklim Şartları
4.2. Bahçe Kurulacak Alanın
Toprak ve Su Şartları
a- Toprak Analizleri
b- Su Analizleri
4.3. Dikim Planlaması ve Uygulama

5. ELMA BAHÇELERİNDE
KADEMELİ BAKIM İŞLEMLERİ

5.1. Elma Ağaçlarında Sulama
a- Yüzeysel Sulama Yöntemleri
b- Basınçlı Sulama Yöntemleri
c- Toprakta Suyun Hareketi
d- Sonuç ve Öneriler
5.2. Elma Bahçelerinde Gübre Uygulamaları
a- Genel Bilgiler
b- Ana Gıdalar (NPK) ve Fonksiyonel Terimler
c- Değişik Azot (N) Formları ve Fonksiyonları
d- Gübrelemede NPK Kaynakları ve
Gübrenin Toprak-Su İlişkileri
e- Klasik Bahçelerde Gübreleme Programı
ve Dönemleri
f- Modern Sulama Sistemleri
Bahçelerde Gübreleme
Programı ve Temel Kuralları 5.3. Elma Ağaçlarında Budama
a- Klasik Tip Ağaçlarda Budama
b- Bodur Tip Ağaçlarda Budama
c- Budama Zamanları ve İşlemleri
5.4. Gelecek Yılın Çiçekgözü Oluşumuna
Yönelik Tedbirler
5.5. Toprak İşlemesi
5.6. Elma Bahçelerinde Aşı ve
Aşılama Gerekçeleri
a- Gözaşısı
b- Kalem Aşısı
c- Kakma Aşı
d- Köprü Aşı
e- Sonuç ve Öneriler
5.7. Meyve Seyreltmesi ve Gerekçeleri
5.8. Elma Çeşitlerinde Renk Sorunları
5.9. Elma Hasadı
5.10. Depolama ve Bu Süreyi Etkileyen Faktörler
5.11. Sonuç ve Öneriler

6. ELMA BAHÇELERİNDE FİZYOLOJİK VE
PATOLOJİK SORUNLAR
6.1. Genel Bilgiler
6.2. Fizyolojik Etmenler
a- Gıda Noksanlıkları ve Belirtileri
b- Gıda Noksanlıklarının Tedavisinde
Yapraktan Gübreleme
c- Depolamada Fizyolojik Sorunlar ve
Önemli Sebepleri
d- Depolamada Patolojik Sorunlar
6.3. Elma Bahçelerinde
Genel Sorunlar (Toplu Tanıtım)
a- Sorunların Müşterek Çözümü
(Kombine Mücadele)
b- Elma Bahçelerinde Önemli Hastalık
(Patolojik) Sorunlarının Özet Tanıtımları
– Bakteriyel Kök Kanseri
(Agrobacterium tumefaciens)
– Fitoftora Kök ve Kökboğazı Çürüklüğü
(Phytophtora spp.)
– Elma Karaleke Hastalığı
(Venturia inaequalis)
– Elma Küllemesi
(Podosphaera leucotricha)
– Memeli Pas
(Gymnosporangium spp.)
c- Elmada Virüs ve Virüs Benzeri Sorunlar
– Aşı Kuşağı Nekroz Hastalığı
(Apple Union Necrosis And Decline)
– Yaprak Mozayik Virüsü (Apple Mosaic Virus)
– Meyve Kabuk Yarası (Apple Scar Skin)
– Halkalı Kuruluk Virüsü (Russet Ring)
– Elma Proliferasyon Hastalığı
(Chat Fruit Virus)
d- Elma Bahçelerinde Yabaniot Sorunları
e- Elma Bahçelerinde Zararlı
Böcek Sorunları Özet Tanıtımları
6.4. Elma Bahçelerinde Kış Mücadelesi

7. ELMA BAHÇELERİNDE İLAÇLAMA
TEKNİKLERİ VE DOĞRU
DOZ UYGULAMALARI

a- Ülkemizde Benimsenen İlaç Dozları ve
Uygulamadaki Hatalar
b- Hataların Düzeltilme Gerekleri
c- Kalibrasyon ve Gerekçesi
d- Rastgele Karışımların Riskleri
e- Elma Bahçelerinde Herbisid Dozları
7.1. Hastalıklar, Yabancıotlar ve
Zararlılar İçin İlaç Tavsiyeleri

A. Hastalıklar
– Elma Karaleke Hastalığı
– Elma Küllemesi
– Elma Memeli Pası
– Elma Ateş Yanıklığı

B. Yabancıotlar
C. Zararlılar
– Elma Göz Kurtları
– Elma Testereli Arıları
– Fidan ve Ağaçlarında
Toprak Altı Zararlıları
– Küçük Kabuk Yazıcı Böcekler
– Altın Kelebek
– Yaprak Galeri Güveleri
– Yaprak Bitleri
– Haziran Böceği
– San Jose Kabuklu Biti
– Yaprak Bükenler
– Elma Ağ Kurdu
– Elma Gövde Kabuk Kurdu
– Elma İç Kurdu
– Elma Pamuklu Biti

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon