asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Elma Klon Anaçları

Elma Klon Anaçları

Elma Klon Anaçları

1-vert

M9 Anacı

-İngiltere ‘ de East Malling Enstitüsünde geliştirilen tam bodur elma klon anacıdır.Üzerindeki meyveyi erken verime yatırması ve meyve iriliğini arttırması yönünden mükemmel olması nedeniyle en yaygın kullanılan elma klon anacıdır.
-Kış soğuklarına ve ağır bünyeli toprak şartlarına dayanıklı olmakla birlikte taban suyu yüksek,durgun su bulunan topraklara hassastır.
-Standart çöğür anacının oluşturduğu anacın % 25-30’u kadar ağaç hacmi oluşturur.
-Çöğür anacına göre çeşitleri 1 hafta erken olgunlaşır.
-Fransa ‘da geliştirilen M 9 anacı ile benzer özellikler gösteren Pajam 1 anacı M9’dan daha zayıf ,Pajem 2 ise M9 ‘ a göre %10 daha kuvvetli gelişir.Mark 9 ,NAK-B337,;ELMA-9, Budavgosky 9,M9 t 339 gibi anaçlar M9 anacı ile benzer özellikler taşır.
-Tam verime yattığında bu anaç üzerinde bir elma ağacı 2,5 m -3 m yüksekliğinde taç oluşturur.
-Kök sisteminin çok hassas ve kırılgan olması nedeniyle mutlaka destek sistemine ihtiyaç duyar.Destek sistemi 10-15 m aralıklarla beton yada emprenye edilmiş ağaç,toprak altında 50-60 cm,toprak üzerinde ise 2,5-3 m yükseklikte olmalıdır.
-Yerden 50 cm yükseklikte ilk tel ve her 50 cm de bir tel olmak üzere 4-5 tel geçirilerek ağaçlara destek sistemi oluşturulur.
-Bu anaç üzerinde dikim mesafeleri ;4 x 1 m yada 4 x 1,2 m olarak dikileceği gibi sıra üzeri mesafe 60 cm ‘ ye toprak çok kuvvetli değilse sıralar arası mesafe 3,5 m ye düşürülebilir.
-M9 anaçlı bahçe tesisinde dekara 2-3 yaşlarda 120 ile 400 arasında fidan gerekli olup damla sulama sistemi mutlaka kurulmalıdır.
-Bu anaç üzerinde 2-3 yaşlarda dekara 500-1500 kg, 5-6 ton ,tam verim çağı olan 7-8 yaşlarda ise 10-12 ton ürün almak mümkündür.
-M 9 anacı aşılı Grany Smith ve Golden Delicious gibi çeşitlerde güneş yanıklığı görüldüğü için özelikle güneşlenmenin yoğun olduğu bölgelerde gölgeleme materyali kullanılmasında yarar vardır.
-Phtoptphora ‘ya dayanıklı ,ateş yanıklığı bakteriyel hastalıklara karşı hassastır.
-Scarlet Spur,Red Chief,Spur Golden gibi zayıf gelişen elma çeşitleri M9 anacı üzerinde çok zayıf gelişeceği için bu anaç üzerine aşılanmamalıdır.

m9-vert

MM 106 Anacı

-Yarı bodur elma klon anacıdır.M 7 anacı ile benzer gelişme kuvvetinde olup elma standart çöğür anacının %50-60 ‘ ı kadar gelişme gösterir.
-Phtoptphora( kök çöküklüğüne ) hassas, pamuklu bite ve ateş yanıklığına dayanıklıdır.
-Ağır bünyeli iyi drene edilmeyen topraklarda kesinlikle kullanılmamalıdır.
-Üzerindeki çeşidi erken verime yatırır.
-Spur özelliği gösteren (zayıf gelişen çeşitler ) çok iyi bir anaçtır.
-M 9 anacına göre üzerindeki çeşit bir kaç gün geç olgunlaşır.
-Kök sistemi M 9 anacına göre daha iyi geliştiği için destek sistemlerine gerek duymaz.
-Bu anaçla kurulan kurulan bahçelerde sıra üzeri mesafeler 2-2,5 m sıra üzeri ise 3,5-4 m olup dekara gerekli fidan sayısı 85-120 arasında değişir.
-Bu anaç üzerinde spur (yarı bodur ) çeşitlerle daha sık bahçelerde kurulabilir.
-Fazla dip sürgün oluşturmaz.

mm106-vert

MM 111 Anacı

-Kuvvetli gelişen anaçlardan olup standart çöğür anacının %75′ i kadar taç hacmi oluşturur.
-Pamuklu bite dayanıklı olup kısıtlı sulama şartlarında ve kum lu tınlı özellikteki topraklar için ideal bir anaçtır.
-Güçlü kök sistemi geliştirdiği için destek sistemine gerek duymaz.
-Son yıllarda bazı ülkelerde MM 111 anacı üzerine M 9 ara aşı olarak aşılanmakta böylelikle MM 111 dan daha bodur,güçlü kök sistemine sahip ağaçlar elde edilirken her iki anacın da üstün özellikleri kombine edilmektedir.

m111-vert

M 26 Anacı

-Üzerindeki çeşidi erken meyveye yatırır.
-Standart çöğür anaçını % 35 kadar ağaçlar oluşturur.
-Yarı bodur spur çeşitler bu anaca aşılanabilir.
-İyi drene edilen topraklara önerilmekte olup soğuklara dayanıklıdır.
-Destek sistemi gereklidir.

M 7 Anacı

-Amerika’da en yaygın olarak kullanılan anaçlar arasında yer alır.
-MM 106 ile aynı gelişme kuvvetinde ağaçlar oluşturur.
-Agrebakterium tumefaciens (kök kanseri )bakteriyel hastalığına hassastır.

M 27 Anacı

-En bodur elma anacı olup bu anacı aşılı çeşitlerle ticari bahçe tesisi önerilmemektedir.
-Daha çok saksılı fidanlarda ve ev bahçelerinde anaç olarak kullanılması uygundur.

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon