asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Zirai İlaç

Spintor 240 SC (İnsektisit – Böcek İlacı )

Spintor 240 SC (İnsektisit – Böcek İlacı )

Aktif Madde: 240 gr/lt Spinosad

13180902_10207998070443018_1279277848_n-vert

Formulasyon: SC (Süspansiyon konsantre)

Özellikler

Bir fermantasyon ürünü olup pek çok haşereye karşı etkili geniş spektrumlu bir ilaçtır.
Toprak kökenli aktinomiset bakteri Saccharopolyspora spinosa’dan doğal yollarla (fermantasyon-mayalanma yoluyla) elde edilmiştir.
Doğal yollarla üretilmiş ilaç olmasına rağmen sentetik ilaçlar gibi ani ve kalıcı bir etkiye sahiptir.
Uygulamadan sonra 4-5 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez.

Etki Şakli

Mide ve temas yolu ile haşerelerin sinir sistemine etki eder.
İlaç haşerenin beslenmesini hemen durdurur.
Buna bağlı olarak haşere en geç 3 gün içinde ölür.

Çevreye Duyarlı

Sıcakkanlılara karşı çok düşük zehirliliğe sahip olması en önemli özelliklerinden biridir.
Doğal yollarla elde edildiği ve düşük dozlarla kullanıldığı için doğayı kirletmez.
Yararlı böcekler parazitioidler, memeliler ve kuşlar üzerinde yüksek derecede seçicidir.Bu nedenle Entegre Mücadele Programlarında ( IPM)başarıyla kullanılabilir.

Direnç Durumu

Yeni ve diğer ilaçlardan farklı bir etki mekanizmasına sahip olduğundan çapraz bağışıklık (kros-rezistans) riski yoktur.

Fitotoksite

Kültür bitkilerine karşı son derece emniyetlidir ve bugüne kadar gerçekleşmiş denemelerin hiçbirinde fitotoksite belirtisine rastlanmamıştır.
Suyla hemen karıştığından her türlü kullanılabilir.

ÇİLEKTE ÇİÇEK THRİPSİNE KARŞI

  • Çilekte çiçek thripsine karşı mücadele zamanı belirlemek amacıyla çilek tarlası farklı yönlerde rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir.Zararlı bitkinin çiçeklenme döneminde zarara neden olduğundan ,en az 1-2 kez kontroller yapılmalı ve örneklemeler tüm çeşitlerde çiçekler açıncaya kadar devam etmelidir.Kontroller sonucunda ,popülasyon yoğunluğu 10 thrips / çiçek olduğunda kimyasal mücadeleye karar verilmelidir.

BAĞDA SALKIM GÜVESİNE KARŞI

  • İlaçlama tahmin ve uyarı sistemine göre yada fenolojik olarak 1. dönem çiçek tomurcuğu, 2. dönem koruk ,3.dönem de tatlanma başlangıcı döneminde yapılmalıdır.Her döle karşı bir ilaçlama yapılması yeterlidir.

DOMATES GÜVESİ MÜCADELESİ

  • Tuzaklarda ilk erginlik görüldükten sonra üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek çiçek , yaprak, sap ve sürgünlerde yumurta larva aranmalıdır. 100 bitkiden 3 ‘ ünün larva ve yumurta ile bulaşık olduğu belirlenirse ilaçlama yapılmalıdır.İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilerek gerekiyorsa ilaçlama yenilenmelidir.

BİBER VE HIYARDA ÇİÇEK THRİPSİNE KARŞI

  • Küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2’şer yaprak büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1 ! er yaprak alınır ve binoküler altında tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır,düşen thrips ergen ve larvalar sayılır.Yaprak başına düşen thrips sayısı (ergint larva ) küçük yapraklı bitkilerde 10 büyük yapraklı bitkilerde 20 ise mücadele yapılır.

13219566_1697633967120341_1858651381_n

Karışabilirliği:

  • Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki ilaçlar ile karışmaz. Diğer ilaçlarla karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir. Entegre mücadele programlarına uygun olduğundan, faydalı böceklere zehirli bir preparat ile karıştırılırsa bu özelliğini kaybedebilir.

KULLANMA ŞEKLİ

İyi bir netice alabilmek için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.
Kullanmadan önce ilaç şişesini iyice çalkalayınız.
PH ‘sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir. İlacı üzeri dereceli ölçekle ölçüp ayrı bir kapta bulamaç hazırlandıktan sonra ilaçlama aletinin karıştırıcısını çalıştırıp ilaç ekleyiniz.Karıştırıcı çalışırken ilaçlama aletinin geri kalanını su ile doldurunuz
İlaçlama esnasında ilacın devamlı karıştırılması veya karıştırıcının devamlı çalıştırılması gerekir
İlaç mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalıdır.
Suyla hemen karıştırıldığında her türlü aletle kullanılabilir.

13231178_10207998070643023_157923835_n-vert

Ihlamur Fidanı

 

Ihlamur Fidanı

Sarkık çiçek demetleri sarımsı bir renge ve karakteristik bir kokuya sahiptir.

Çok geç açan bu çiçekler (Haziran-Temmuz) kurutularak çay gibi içilir.

Yaşlı gövdeler koyu renkte, kabaca yırtılmış, kazık kök güçlü, yan kökler uzun, yeni sürgünler önceleri tüylü, parlak, zeytin yeşili ya da kızıl kahve renginde, yapraklar 6-12 cm uzunlukta, çarpık yumurta ya da yuvarlakca yürek biçiminde, kenarları düzenli ve keskin dişli, ucu sivri, üst yüzü koyu yeşil, bütün yüzde ya da damarlar üzerinde sade ya da beze tüyler bulunur.

Alt yüzü mavimsi yeşil, tüylü ya da çıplaktır.

Damar açılarında beyaz tüyler bulunur.

Yaprak sapı 2-5 cm uzunlukta tüylüdür.

Yapraklar sonbahar’da altın sarısı bir renk alır.

 

Zirai İlaçlar(İnsektisit-Fungisit-Herbisit-Yaprak Gübreleri)

Zirai İlaçları(İnsektisit-Fungisit-Herbisit-Yaprak Gübreleri)

Ürünlerinizin daha verimli, daha sağlıklı, daha kaliteli olması için doğru ve bilinçli ilaç kullanılması gerekmektedir. Bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

aksel bahçe zirai ilaç

aksel bahçe

zirai ilaç

zirai ilaçlar

zirai ilaçlarıaprak Gübreleri

Thiovit ( Mantar-Kırmızı Örümcek İlacı )

Thiovit ( Mantar-Kırmızı Örümcek İlacı )

thiovit

İlacın Uygulamaya Hazırlanması

İlaçlama Aletinin kalibrasyonu : ilaçlamadan önce aletin uygun şekilde

kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek

için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılmalı,

harcanan su miktarı belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı

hesaplanmalıdır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanma şekli : Önce aletin deposu yarısına

kadar suyla doldurulmalı ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç

miktarı ayrı bir kapta bir ön karışım olarak suyla karıştırıldıktan sonra bu

ön karışım ilaçlama tankına ilave edilmelidir. Sonra , ilaçlama tankı ağız

hizasına kadar suyla doldurulmalı ve ilaçlamaya geçilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Yazlık ve kışlık yağlara karıştırılmaz.

Diğer bir çok ilaç ile karışabilir, ancak yüksek miktarlarda karışım

yapmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Ridolin ( Fungisit – Mantar İlacı )

Ridolin ( Fungisit – Mantar İlacı )

ridolin

İlacın Kullanıma Hazırlanma Şekli
İlaç hazırlanırken önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Sonra tavsiye edilen miktar ilaç başka bir kapta bir miktar su ile karıştırılıp bulamaç haline getirilir ve iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir. İlaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılarak hazırlanan ilaç mahülün iyice karışması sağlanır. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur. Daha sonra ilaçlamaya geçilir

İlacın Kullanım Şekli
Bağ : İlk ilaçlama sürgünler 25-30 cm iken yapılmalıdır. 2. İlaçlama 1. ilaçlamadan 10-14 gün sonra yapılmalıdır.

Kabakgiller : Bitkiler kol atmaya başladığında yada çevrede ilk mildiyö belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddetine ve iklim koşullarına göre 10 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Patates : Her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı üretim alanlarında hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 oC veya en düşük sıcaklığın 10 oC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk mildiyö belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanır. Havaların sıcak ve kuru geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serince ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılır.

Karışabilirlik Durumu
Belirtilen mahsüller de kullanılan fungisit, insektisit, akarisit ve bitki besin preparatlarının çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde fiziksel karışabilirlik testi yapılmalıdır.

Antidotu
Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

Icon Icon Icon Icon Icon