asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

NektarinFidanları

Şeftali- Nektarin – Erik

Şeftali- Nektarin – Erik

şeftali nektarin erik-vert

1- Anaçlar

– Şeftali ve Nektarin İçin Anaçlar
– Diğer Anaçlar
– Erik İçin Anaçlar

2- Üretim ve Fidanlık İşleri

– Fidanlığın Yeri
– Anaçlık Tohumların Ekilmesi ve
Çeliklerinin Yetiştirilmesi
– Aşı
– Diğer Üretim Metodları
– Sonradan Aşılama

3- Bahçenin Düzenlenmesi

– Göz Önüne Alınacak Hedefler
– Düşük ve Standart Sıklıktaki Bahçe Sistemleri
– Orta ve Yüksek Sıklıkta Olan Sistemler
– Vasat Sıklık ve Geleneksel Terbiye
– Askıya Almadan Yapılan Çit Sistemi
– Askıya alma (tele germe) sistemleri

4- Bahçe Tesisi

– Yer Seçimi
– Bahçe Büyüklüğü
– Hava Durumu
– Su kaynakları
– Bahçenin geçmişi, hastalıklar
– Meyil
– Toprağın Hazırlanması
– “Sert tabanın” ve “pulluk tabanının “kırılması
– Drenajın sağlanması
– Tesviye
– Yabancı otların yok edilmesi
– Fumigasyon
– Dikim mesafesi
– Dikim
– Fidanların korunması
– Sulama
– Gübreleme
– Ağaçların korunmaları
– Ara Ziraatı
– Bahçe Tabanının İşlenmesi

5- Büyüme ve Gelişme

– Büyüme ve Gelişmenin Morfolojisi ve Fizyolojisi
– Sürgünün Büyümesi ve Gelişmesi
– Meyve Büyümesi ve ve Gelişmesi
– Kök Büyümesi ve Gelişmesi
– Organlar Arası Etkileşimler
– Sürgün Kontrolü Faktörü
– Budamaya Yanıt

6- Fotosentez ve Solunum

– Fotosentez ve Fotosentez Ürünleri
– Solunum ve Solunum Ürünleri
– Solunumu Etkileyen Faktörler
– Karbonhidrat Ekonomisi

7- Terbiye ve Budama

– Genç Ağaçların Terbiyesi
– Yetişkin Ağaçların Budanması

8- Japon Eriğinde Tozlaşma (polinasyon)

– Tozlayıcıların Seçilmesi
– Tozlayıcıların Bahçedeki Düzeni
– Tozlayıcı Dallar
– Eriklerin Tozlaşmasında Bal Arısı Kullanımı

9- Meyve Seyreltmesi

– Seyreltme Metodları
– Ne Zaman Seyreltmeli
– Seyreltme Miktarı

10- Gövde ve Dallardan Halka Çıkarma

11- Toprak ve Su Analizlerinin Kullanımı

– Doyma Yüzdesi
– Asitlik-Alkalilik (pH)
– Tuzluluk Durumu
– Katyon Mübadelesi (cation exchange)
– Alkali Topraklar
– Sudaki Sodyum Tehlikesi
– Tuz İhtiva Etmeyen Sulama Suyu Kullanımı
– Aşırı Sodyum, Klor ve Bor Toksitesi

12- Mineral Besin Maddeleri

– Azot (N)
– Fosfor (P)
– Potasyum (K)
– Kalsiyum (Ca)
– Mağnezyum (Mg)
– Kükürt (S)
– Demir (Fe)
– Manganez (Mn)
– Çinko (Zn)
– Bor (B)
– Bakır (Cu)
– Klor (Cl)
– Molibden (Mo)

13- Suyun Ağaçlardaki Rolü

– Suyun Ağaç İçinde hareketi
– Su ve Büyüme
– Kuraklık Stresinin Anlaşılması,
Kuraklık Stresinden Korunma
– Suyun Ağaç tarafından Kullanımı

14- Planlı Sulama Programı

– Suyun Bütçelenmesi
– Suyun hareketi ve Depolanması
– Müsaade Edilebilir Su Tüketimi
– Evapotranspirasyonun (ET)
Tahmin Edilmesi
– Sulama Randımanı 15- Böcek Zararlıları

– Doğu meyve güvesi
– Şeftali Filiz Güvesi
– Elma İç Kurdu
– Amerikan Beyaz Kelebeği
– Erik İç Kurdu
– Yüzük Kelebeği
– Dal Kıran
– Altın Kelebek
– Kambur Üçgen Böceği
– San-Jose Kabuklu Biti
– Kahverengi Koşnil
– Şeftali Yaprak Kıvırcıklığı Hastalığı
– Şeftalide Yaprak Delen Hastalığı
– Şeftali Küllemesi Hastalığı
– Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Bakteriyel Kanser ve Zamklanma Hastalığı
– Phytophthora Kök ve Kök-Boğazı Çürüklüğü
– Kök ve Kök-Boğazı Ur Hastalığı
– Armillaria kök ve kök boğazı çürüklüğü
– Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Sharka Virus Hastalığı
– Erikler de Cep Hastalığı

17- Sprey Uygulamaları

– Turbo Spreyerler
(Yüksek ve Düşük Hacim spreyerler)
– Sprey Teknikleri
– Sprey (ilaçlama)
– Yer İlaçlamalarında ULV – Ultra
Düşük Hacim İlaçlaması
– Yetersiz Kaplamaya Neden Olan Etkenler

18- Nematodlar

– Kamalı Nematod
– Kök Ur Nematodları
– Toprak Numunesi Alınması

19- Dondan Korunma

20- Hasat Sonrası Fizyolojisi

– Taş Çekirdekli Meyvenin Yapısı
– Gelişme, Olgunlaşma ve Yaşlanma
– Solunum
– Solunumun şekli ve Oranı
– Etilen üretimi ve Meyvedeki Etkisi
– Yapı Maddeleri ve Yapı
Maddelerindeki Değişmeler
– Karbonhidratlar
– Organik Asitler
– Proteinler
– Lipidler (Yağlar)
– Pigmentler
– Fenol Bileşikleri
– Uçucu Bileşikler
– Vitaminler
– Mineraller

21- Bozulma Oranına
Etki Eden Faktörler

– Meyvenin Olgunlaşmaya Başlaması
– Sıcaklık Etkisi
– Etilen Etkisi
– Solunum Gazları
– Rutubet Kaybı
– Rutubet Kaybını Etkileyen faktörler
– Fiziksel Yaralanmalar
– Kimyasal Zararlar
– Bozulma Problemleri

22- Hasat Sonrası Önlemler

– Hastalık Etmenleri -Patojenler-
– Meyvenin Durumu ve Çürümesi
– Olgunlaşma ve Hassasiyet
– Fungal Çürüklük Oluşumu ve Gelişimi
Üzerinde Sıcaklık Derecelerinin Etkisi
– Sıcaklık Dereceleri ve Patojenler
– Fungusların Soğuğa Hassasiyeti
– Değiştirilmiş veya Kontrollü Ortamlar

23- Olgunluk ve Kalite

– Olgunlaşma Ölçüleri
– Olgunluk Belirtilerinin Kombinasyonu
– Örneklemenin Yapılışı

24- Toplama ve Paketleme

– Hasat Operasyonu
– Özel İşlemler
– Ayırma
– Paketleme
– Paketleme Şartları
– Paketleme Hattı
– Ambalaj
– Iskartaların Değerlendirilmesi

25- Soğutma

– Sıcaklık Derecelerinin Ayarlanması
– Hasat Sonrası İşlemlerin ve
Pazarlamanın Etkileri
– Soğutma Sisteminin Seçimi
– Soğutma ve Depolama Arasındaki Farklar
– Paketlemeden önce / sonra Soğutma
– Basınçlı Hava Soğutması
– Soğuk Duvar sistemi
– Kavisli soğutma sistemi
– Sulu Soğutma Sistemi – Hydrocooling –
– Vakum Soğutma

26- Depolama

– Depolama Koşulları
– Donma Noktasının İzlenmesi
– Meyve Depolama Sıcaklık Derecesi
– Depolama Esnasındaki Nispi Nem
– Akarlar
– Erik Koşnili
– Badem Göz Kurdu
– Yaprak Bitleri
– Meyve Ağacı Dip Kurtları

16- Hastalıklar

– Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında
Monilya (Mumya Hastalığı)

Meyve Fidanı

MEYVE FİDANI

Meyvecilik, tarımın uzun zaman alan bir dalıdır. Meyveciliğin temelini oluşturan fidan önemli bir yer tutar. Bu yüzden, iyi bir meyve yetiştiriciliği için iyi fidan gereklidir. İsmine doğru, virüsten ari, kaliteli fidanlarla tesis edilecek olan meyve bahçeleri karlı yetiştiricilik için ilk adımdır. Bunun için sertifikalı fidan üretimine öncelik vermek gerekmektedir. Sertifikalı fidan üretimi ile üretilen fidanların pazarlanmasında da birçok kolaylıklar bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl 38 milyon civarında meyve fidanı üretilmektedir. Bu miktarın 5 milyon kadarı kamu kurum ve kuruluşları, kalan 33 milyon fidan ise özel kişi ve kuruluşlar tarafından üretilmektedir.

image053-150x150

Sertifikalı fidan kullanmanın önemi
Modern ve karlı bir meyveciliğin temeli fidancılıktır. Fidan seçiminden dikim tekniğine kadar gösterilecek titizlik karlı bir yetiştiricilik için şarttır. Yetiştirici bahçesinde kullanılacak fidanı, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi, bu bahçeye uygulayacağı bakımla da yakından ilgilidir. Bu bakımdan sertifikalı fidan kullanımı büyük bir önem arz etmektedir.

image0111

Fidan seçiminde dikkat edilecek hususlar:
• Seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmeli, bu yüzden mutlaka üzerinde etiket olan fidanlar tercih edilmelidir.
• Kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış, fidanlar alınmamalıdır.
• Saçak köklerin iyi gelişmiş olmasına dikkat edilmelidir.
• Gözleri uyanmaya başlamış, fidanlar alınmamalıdır.
• Aşırı ince ve aşırı kalın gövdeli fidanların toprakta tutumu güç olacağından, bu tür fidanlar tercih edilmemelidir.
• Fidan alınırken aşı yerine çok dikkat etmek gerekir. Mutlaka anaç ile kalemin kaynaşma yerini görmemiz ve aşılı olduğuna ikna olmamız gerekir.
• Alacağımız fidanın kökünde ur, gövdesinde kabuklu bit ve benzeri hastalık ve zararlılar olmamalıdır.
Bu bölümde meyve fidan yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan üretim teknikleri hakkında yeni tekniklerin de eklenmesiyle pratikte uygulanması önerilen bilgilere değinilecektir.

image027

FİDANLIK YERİNİN SEÇİMİ

Fidanlık, fidan talebinin yüksek olduğu, yani meyveciliğe uygun olan yerlerde kurulmalıdır.
Fidanlık yeri için rüzgarlardan korunmuş mevkii seçilmelidir.
Sulama suyu yeterli ve sulamaya uygun olmalıdır. Toprak hafif süzek ve fidan yetiştiriciliğine uygun yapıda olmalıdır. Fidan üretilecek arazi hafif meyilli ve drenajı uygun olmalıdır.
Taban suyu problemi olmamalıdır. İlkbahar geç ve sonbahar erken donları aşı ve sürgünleri etkileyecek şiddette olmamalıdır.
Fidan üretiminde kullanılacak her türlü materyal ve işgücü temini için ulaşım kolay olmalıdır.
Fidanlık toprağı her türlü hastalık ve zararlılar bakımından temiz olmalıdır. Bunun için üretim öncesi toprak hastalık ve zararlılar bakımından tahlil edilmelidir.
Fidanlık planlaması ve parselasyonu yapılmalıdır.

Aekerpare-300x215

Icon Icon Icon Icon Icon