asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Gübre Van

Sulama Ve Gübreleme

Sulama Ve Gübreleme

sulama ve gübreleme-vert

I. SULAMA VE GÜBRELEME

1. SULAMA

1.1. Bitki Su Tüketiminin Hesaplanması
1.2. Sulama Yöntemleri
1.2.1. Yüzey Sulama Yöntemleri
1.2.1.1. Adi Salma Sulama Yöntemi
1.2.1.2. Tava Sulama Yöntemi
1.2.1.3. Uzun Tava Sulama Yöntemi
1.2.1.4. Karık Sulama Yöntemi
1.2.2. Basınçlı Sulama Yöntemleri
1.2.2.1. Yağmurlama Sulama Yöntemi
1.2.2.1.1. Yağmurlama Sulama
Sisteminin Tipleri
1.2.2.1.2. Yağmurlama Sulama
Sisteminin Projelenmesi
1.2.2.2. Damla Sulama Yöntemi
1.2.2.3. Toprakaltı (Sızdırma)
Sulama Yöntemi

2. GÜBRELEME

2.1. Gübre Çeşitleri
2.1.1. Azotlu Gübreler
2.1.2. Fosforlu Gübreler
2.1.3. Potasyumlu Gübreler
2.1.4. Kompoze Gübreler
2.1.5. İz Element Gübreler
2.1.6. Elementler Arası
Geçimsizlik (Antagonizm)
2.1.7. Bitki Gıda (Gübre) İlişkileri
2.2. Gübreleme Yöntemleri ve
Uygulama Şekli
2.2.1. Kuru Gübreleme
2.2.2. Meyve Ağaçlarının
Gübrelenmesi
2.2.3. Sulu Gübreleme
2.2.4. Sulu Gübre Uygulaması
2.2.5. Sıvı Gübre ve İlaçlama
2.2.6. Sıvı Gübre ve Sulama
2.2.6.1. Sıvı Gübreleme ve
Yüzey Sulama Yöntemi
2.2.6.2. Sıvı Gübreleme ve
Yağmurlama Sulama
2.2.6.3. Sıvı Gübre ve Damla Sulama
2.3. Gübre Verme Zamanı
2.4. Verilecek Gübre
Miktarının Belirlenmesi
2.5. Bitki Analizleri
2.6. Toprak Analizleri
2.6.1. Toprak Örneklerinin Alınması
2.6.2. Toprak Örneği Bilgi Formu
2.7. Doğru Bir Gübre Nasıl Yapılmalıdır?

3. BİTKİLERİN SU VE GÜBRE İSTEKLERİ

3.1. TAHILLAR
3.1.1. Serin İklim Tahılları
3.1.1.1. Buğday
3.1.2. Sıcak İklim Tahılları
3.1.2.1. Mısır
3.1.2.2. Çeltik
3.1.2.3. Darı
3.1.2.4. Kuşyemi

3.2. ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
3.2.1. Lif-Kauçuk Bitkileri
3.2.2. Pamuk
3.2.3. Keten
3.2.4. Kenevir

3.3. YAĞ BİTKİLERİ
3.3.1. Ayçiçeği
3.3.2. Haşhaş
3.3.3. Susam
3.3.4. Yerfıstığı
3.3.5. Soya
3.3.6. Aspir
3.3.7. Kolza/Kanola
3.3.8. Hintyağı

3.4. TÜTÜN İLAÇ ve
BAHARAT BİTKİLERİ
3.4.1. Tütün
3.4.2. Anason
3.4.3. Şerbetçiotu

3.5. NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ
3.5.1. Patates
3.5.2. Tatlı Patates
3.5.3. Yerelması
3.5.4. Şeker Pancarı

3.6. BAKLAGİLLER
3.6.1. Mercimek
3.6.2. Nohut
3.6.3. Fasulye
3.6.4. Bakla
3.6.5. Bezelye
3.6.6. Börülce

3.7. YEM ve ÇAYIR MERA BİTKİLERİ
3.7.1. Baklagil Yem Bitkileri
3.7.1.1. Yonca
3.7.1.2. Adi Yonca
3.7.1.3. Taş Yoncası
3.7.1.4. Çayır Gülü
3.7.1.5. Aküçgül
3.7.1.6. Korunga
3.7.2. Buğday Yem Bitkileri
3.7.2.1. Ayrıklar
3.7.2.2. Çimler
3.7.3. Çayır Mera Bitkileri
3.8. BAHÇE BİTKİLERİ

3.9. MEYVELER
3.9.1. Elma
3.9.2. Erik
3.9.3. Şeftali
3.9.4. Bağlar
3.9.5. Kavak
3.9.6. Turunçgiller
3.9.7. Muz
3.9.8. Ceviz
3.9.8.1. Pikan Cevizi
3.9.9. Çay
3.9.10. Zeytin
3.9.11. Fındık
3.9.12. Kuşkonmaz
3.9.13. Nar
3.9.14. Gül
3.9.15. Antep Fıstığı
3.9.16. Kivi
3.9.17. İncir
3.9.18. Kiraz ve Vişne
3.9.19. Badem

3.10. SEBZELER
3.10.1. Meyveleri Yenen Sebzeler
3.10.1.1. Domates
3.10.1.2. Biber
3.10.1.3. Patlıcan
3.10.1.4. Hıyar
3.10.1.5. Kabak
3.10.1.6. Karpuz
3.10.1.7. Kavun
3.10.1.8. Çilek
3.10.2. Yaprak Sebzeler
3.10.2.1. Ispanak
3.10.2.2. Marul
3.10.3. Lahanagil Sebzeler
3.10.3.1. Lahana
3.10.3.2. Karnabahar
3.10.3.3. Enginar
3.10.4. Kök Sebze Bitkileri
3.10.4.1. Havuç
3.10.4.2. Turp
3.10.4.3. Kereviz
3.10.5. Soğanlı Bitkiler
3.10.5.1. Soğan
3.10.5.2. Pırasa

II. TOPRAK VE TOPRAKLA İLGİLİ SORUNLAR

– Toprağın Karnesi ve Notları
– Tarımdaki Önemi Yeterince
Anlaşılmamış Bir Konu Toprak pH’sı
– Tarımda Önemi Yeterince
Anlaşılmamış Olan Diğer Bir Konu:
– Elektriksel İletkenlik/EC/Tuzluluk
– Organik Gübreler, Topraktaki
Fonksiyonları ve Ülkemizdeki
Potansiyel Kaynakları
– Heba Edilen Değerli
Kompost Kaynakları: Hasat Artıkları
– Tarımsal Topraklara Sağlanabilecek
Gıda Kaynakları
– Topraklarımızda Hümik Maddelerin
Kullanım Gerçekleri ve
– Ham Humus Kaynaklarımız
– Bitkilerde Topraktan Kaynaklanan
Stres Faktörleri

III. TOPRAK-SU-GÜBRE-BİTKİ
İLİŞKİLERİ İLE İLGİLİ KONULAR

– Bitki Beslemede Gıdalar Arası
Denge Temini ve Önemi
– Bitki Beslemede Değişik Bir Kavram
– Kalsiyum İçerikli Gübreler
Hakkında Görüşler
– Ülkemiz Kültür Bitkilerinde Eksikliği
Yaygın Olan Bir Element: Çinko
– Taban Gübrelemesinin Band Şeklinde
Uygulanması Üzerine Düşünceler
– Bitkilerin Kimyasal Yapıları,
Bitki-Toprak İlişkileri ve Gıda
Noksanlıklarının Temel Nedenleri
– Türkiye’de Artan Gübre Tüketimine Karşın,
Artmayan Verim
– Gübrelemede Kombinasyon Gerçeği
– Azotlu Gübrelerin; Formlarını ve
Fonksiyonlarını Yeterince Biliyor muyuz?
– Bitkilerde Su Dengesi (Turgor) Arazları

IV. SULAMA TEKNİĞİ
İLE İLGİLİ KONULAR

– Damla Sulamanın Dünü ve Bugünü
– Modern Sulama Teknikleri ve Amaçları
– Fertigasyona Uygun Gübreler
– Toprak-Su ve Bitki-Gübre İlişkileri
– Fertigasyonun Temel Kuralları
– Modern Sulama Sistemlerinin
Fertigasyon Yönünden İdaresi
– Gübreli Sulama (= Fertigasyon)
Tekniği ile Bitki Yetiştirmede
– Kullanılacak Gübre Miktarını
Belirleme ve Tuzluluk Problemleri
– Gübreli Sulama (= Fertigasyon)
Yöntemi ile Yetiştirilen
– Bitkilerde Sulama Suyunda ve
Toprakta pH Problemleri ve Asit Kullanımı

Razoden

Razoden

-Mükemmel bir köklendiricidir.
-Bitkide Azot, Fosfor ve Potasyum ihtiyacına takviye etmek için ayrıca bitkinin iz element ihtiyacını gidermek için kullanılmaktadır.
-Organik madde ihtiyacını gidermek için kullanılmaktadır.
-İçeriği zenginleştirilmiştir.
-Bitkiyi köklenmeye teşvik ederek gövde kalınlığını arttırmada olumlu rol oynar.
-Bitkilerde yeşil aksamın gelişmesini hızlandırmada, erkencilik sağlamada sıcak soğuk gibi etkenlerin meydana getirdiği stresi azaltmada önemli görev yapar.
-Bitkilerde oluşan tepe kesme, yavru atma vb. gibi istenmeyen olayların giderilmesinde olumlu görev yapar.
-Bitki ömrünün uzamasında, meyve kalitesini arttırmada,verim artışında olumlu görev yapar.
-Yapraklarda uygulanabilir.
-Damla sulama sistemi ile kullanılabilir.
-Üretiminde şelat kullanılmaktadır.
-Kullanılan bitkide kısa sürede etki göstermeye başlar.

razoden

Kalifer

Kalifer

-Bitkilerde Demir noksanlığını gidermek için kullanır.
-Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.
-Damla sulama sisteminde kullanılabilir.
-Toprağa uygulanabilir.
-Kısa sürede sonuç sonuç verir.
-Yüksek PH ‘ lı topraklarda kullanılabilir.
-ince granül yapıdadır.
-Erimesi oldukça iyidir.
-Özel şelat maddeleriyle şelatlanmıştır.

kalifer

Betafer

Betafer

-Bitkilerdeki Demir noksanlığını gidermek için kullanılır.
-Birçok bitkide yüksek verim ve kalite için kullanılmaktadır.
-Yaprak uygulamalarında iyi sonuç verir.
-Toprağa uygulanabilir.
-Damla sulama sisteminde kullanılabilir.
-Granül yapıdadır.
-Erimesi oldukça iyidir.
-Üretiminde şelat kullanılmaktadır.

betafer