asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Çilek

Yediveren Çilek

  • Çilek yüzeysel kök yapan otsu bir bitkidir.
  • Kökler iyi drene edillmiş (süzek) topraklarda  60-70 cm’ ye kadar iner.
  • Ağır topraklarda ise kökler yatay büyür.
  • Çilekte çiçekler salkım şeklindedir.
  • Yediveren çilek meyve aroması Türkiye de yetiştirilen çeşitler arasında en iyi olandır.
  • Balkonda, saksıda bahçenizde yetiştirebilirsiniz.
  • 1000 m2 ye 4000 ile 5000 adet çilek fidesi dikimi yapılır.

 

Yediveren Çilek Fidesi

Çilek Fidesi Çeşidinin Özellikleri

yediveren-çileği-vert

Yediveren özellikte bir çeşittir

Nakliyeye dayanıklı olup çabuk erimez, çabuk bozulmaz

Hastalıklara dayanıklılığı üst düzeydedir

Verimi yüksektir

Lezzet ve aroması yüksektir

Gönderilecek fidanlar resimdekiler gibidir.

Çilek

Çilek

1328431-vert

1.Giriş

2. Besin Değeri

2.1. Meyve içeriği ve sağlığa katkıları
2.2. Çileğin neden olabileceği zararlar
2.2.1. Alerji
2.2.2. Böbrek ve safra kesesi taşı
2.2.3. İlaç kalıntısı
2.2.4. Guatr

3. Üretim Ve Ticareti

3.1. Dünyada üretim durumu
3.2. Türkiye’de üretim durumu
3.3. Dünya ithalat ve ihracat değerleri
3.4. Türkiye’nin ihracat değerleri

4. Tarih Ve Kültürü

4.1 Dünya çilek yetiştiriciliği tarihinde
ilk dönemler
4.2. Dünya çilek yetiştiriciliği tarihinde
modern dönemler
4.3. Hıristiyanlık inancında çilek
4.4. Ülkemiz çilek yetiştiriciliği tarihinde
ilk dönemler
4.5. Ülkemizde modern çilek
yetiştiriciliği tarihi
4.6. Çileğin Kelime Anlamı
4.6.1. Yabancı dillerdeki anlamları
4.6.2. Türkçedeki anlamı

5. Yeryüzünde Dağılım Ve Türler

5.1. Dünya üzerinde çileğin yayılım alanları
5.2. Ülkemizde çileğin doğal yayılım alanları
5.3. Çilek Türleri

6. Islah Ve Genetik

6.1. Giriş
6.2. Fenotipik özellikler arası ilişkiler
6.3. Islah amaçları
6.4. Islah Teknikleri
6.5. Islah Sistemleri
6.5.1. Çeşit içi ve çeşitler arası ıslah
6.5.2. Türler arası melezleme
6.5.3. Poliploidy
6.5.4. Cinsler arası melezleme
6.6. Bazı Biyoteknolojik Gelişmeler

7. Morfolojik Özellikler

7.1. Kök sistemi
7.2. Gövde (ana taç, kök gövdesi)
7.3. Yapraklar
7.4. Kollar
7.5. Çiçek salkımı ve çiçekler
7.6. Meyve

8. Çeşitler

8.1 Ülkemizde önceki dönemlerde
yetiştirilen çeşitler
8.1.1. Osmanlı
8.1.2. Arnavutköy
8.1.3. Ereğli
8.1.4. Karşıyaka
8.1.5. Kestel
8.1.6. Mangro (Mangorya)
8.1.7. Karaçilek
8.1.8. Tüylü Çilek
8.2. Ülkemizde ıslah edilmiş çeşitler
8.3. Yabancı kaynaklı çeşitler
8.4. Meyve verme dönemlerine göre
çeşitlerin sınıflandırılması
8.4.1 Tek ürün veren çeşitler
(Haziran çeşitleri-kısa gün çeşitleri)
8.4.2. Yedi veren çeşitler
8.4.3. İki ürün veren (bifera) çeşitler
8.5. Renklerine göre çeşitler
8.6. Çeşit seçiminin önemi

9. Ekolojik İstekler

9.1. Sıcaklık
9.2. Gün uzunluğu
9.3. Donlar
9.4. Sisler
9.5. Dolular
9.6. Rüzgarlar
9.7. Yer ve yöney
9.8. Toprak istekleri

10. Fizyoloji Ve Çevre İlişkileri

10.1. Çiçek oluşumu
10.2. Meyve tutumu ve gelişimi
10.3. Kol (stolon) oluşumu
10.4. Gövde (kök gövdesi, ana taç)
gelişimi ve kardeşlenme
10.5. Yaprak gelişimi
10.6. Kök gelişimi
10.7. Dinlenme ( dormancy)
10.8. Soğuğa Dayanıklılık
10.9. Çilek bitkilerini kış soğuklarına
alıştırma

11. Fide Üretim Yöntemleri

11.1. Tohum ile fide üretimi
11.2. Kollar ile fide üretimi
11.3. Toprak altı gövdesini ayırarak
fide üretimi
11.4. Yaprak çelikleri ile fide üretimi
11.5. Doku kültürü ile çoğaltma

12. Meyve Üretim Yöntemleri

12.1. Toprak hazırlığı
12.2. Malçlama
12.2.1. Malç uygulamalarının faydaları
12.2.2. Kış malçlaması
12.3. Dikim sistemleri
12.4. Dikim zamanları
12.4.1 Yaz dikimi
12.4.2 Sonbahar-kış dikimi
12.4.3. İlkbahar dikimi
12.5. Yetiştiricilik sistemleri
12.5.1. Açık sistem
12.5.2. Kapalı (Korumalı, örtü altı) sistem
12.5.3. Topraksız yetiştiricilik sistemleri
12.5.3.1. Topraksız Kültürde Kullanılan
Besin Eriyikleri
12.5.3.2. Çilekte topraksız kültür
uygulamaları
12.5.3.2.1. Katı ortam (agregat) kültürü
12.5.3.2.2. Hava kültürü (aeroponic)
12.5.3.2.3. Su kültürü (hydrophonic)

13. Gübreleme Ve
Beslenme Sorunları

13.1 Giriş
13.2. Toprak analizi
13.3. Yaprak analizi
13.4. Çilek yetiştiriciliğinde gübrelemeye
genel bir bakış
13.5. Yaprak ve toprak analiz değerlerine
bağlı yorumlar ve bazı tavsiyeler
– Azot (N)
– Fosfor (P)
– Potasyum (K)
– Kalsiyum (Ca)
– Magnezyum (Mg)
– Mangan (Mn)
– Demir (Fe)
– Bakır (Cu)
– Bor (B)
– Çinko (Zn)
– Molibden (Mo)
– Kükürt
13.6. Beslenme sorunları
13.6.1. Azot
13.6.2. Fosfor
13.6.3. Potasyum
13.6.4. Kalsiyum
13.6.5. Magnezyum
13.6.6. Kükürt
13.6.7. Demir
13.6.8. Mangan
13.6.9. Bor
13.6.10. Molibden
13.6.11. Klor
13.6.12. Çinko
13.6.13. Bakır

14. Bazı Bakım Uygulamaları

14.1. Sulama
14.1.1. Sulama sistemi tercihi
14.1.2. Sulama miktarı ve düzeni
14.2. Soğuk bölgelerde çilek yetiştiriciliğinde
karşılaşılan sorunlar ve soğuk
zararına karşı alınabilecek önlemler
14.2.1. Soğuk bölgelerde oluşan
zararın doğrudan etkisi
14.2.2. Soğuk bölgelerde düşük sıcaklığın
bitki gelişimi ve fizyoloji üzerinden
dolaylı etkileri
14.2.3. Frigo (dondurulmuş) veya taze kol
fidesi kullanmanın getireceği zorluklar
14.2.4. Düşük sıcaklık zararından
korunma yöntemleri
14.3. Çilekleri dondan korumada yağmurlama
sulamanın uygulanması
14.3.1. Gelişim safhası
14.3.2. Çiçek sıcaklığı
14.3.3. Örtü kullanma
14.3.4. Suyu açma
14.3.5. Suyu kapatma
14.3.6. Susuz soğuktan korunmayı
sağlayan malzemeler
14.3.7. Yağmurlamada dikkat edilmesi
gereken bazı konular
14.4. Çileklerde hormonal uygulamalar
14. 5. Toprak fumigasyonu
14.5.1. Damla fumigasyon
14.5.1.1. Toprak hazırlığı
14.5.1.2. Su miktarı
14.5.1.3. Damla akış oranı ve boşluk
14.5.1.4. Sulama suyunda fumigant
miktarının belirlenmesi
14.5.1.5. Damla sulama için ihtiyaç olan
diğer önemli hesaplamalar
14.5.1.6. Damla fumigasyonda kullanılan
kimyasal malzemeler
14.5.1.7. Uygulama sonrası boruların
temizliği
14.5.1.8. Güvenlik
14.6. Solarizasyon
14.6.1. Toprak solarizasyonunun avantaj ve
dezavantajları
14.6.2. Uygulama
14.6.3. Uygulamada elde edilen başarılar
14.6.4. Diğer kontrol yöntemleri ile
solarizasyonun birleştirilerek
uygulanması

15. Hastalıklar Ve Mücadele Yöntemleri

15.1. Genel bilgiler
15.2. Bitkinin tamamını etkileyen hastalıklar
15.2.1. Virüs hastalıkları
15.2.2. Yaprak Varyasyonu (İlkbahar Sarılığı)
15.3. Kök hastalıkları
15.3.1. Kırmızı öz çürüklüğü
15.3.2. Verticillium solgunluğu
15.3.3. Siyah kök çürüklüğü
15.3.4. Nematod enfeksiyonu
15.3.4.1. Kök ur nematodu
15.3.4.2. Çayır (kök-yara) nematodu
15.3.4.3. İğne şekilli nematodlar
15.4. Yaprak, tomurcuk ve çiçek hastalıkları
15.4.1. Beyaz Leke
15.4.2. Çilek mildiyösü
15.4.3. Kırmızı leke
15.4.4. Külleme
15.4.5. Bakteriyel yanıklık
(üçgen biçimli yaprak lekesi)
15.4.6. Tomurcuk çürüklüğü
15.4.7. Colletotrichum taç hastalığı
(taç çürüklüğü antraknozu)
15.4.8. Sclerotium çürüklüğü
15.4.9. Nematod enfeksiyonları
15.4.9.1. İlkbahar bodurluğu
15.4.9.2. Yaz bodurluğu
15.4.9.3. Soğan ve gövde nematodu
15.5. Meyve hastalıkları
15.5.1. Meyve çürüklükleri
15.5.1.1. Gri Küf çürüklüğü
15.5.1.2. Esmer çürüklük
15.5.1.3. Sert çürüklük
15.5.1.4. Derimsi çürüklük
15.5.1.5. Siyah tohum
15.5.1.6. Gnomonia çürüklüğü
15.5.1.7. Antraknoz meyve çürüklüğü
15.5.1.8. Rizopus meyve çürüklüğü
15.5.2. Kahverenkli Çanak Yaprağı
(Calyx) Oluşumu

16. Zararlılar Ve Mücadele

16.1.Giriş
16.2. Bazı kültürel önlemler
16.3. Zararlılar
16.3.1. Yaprak ve saplarda zarara
yol açan böcekler
16.3.1.1. Afidler (yaprak ve kök afidleri)
16.3.1.2. Kırmızı örümcekler
16.3.1.3. Beyazsinekler 270
16.3.1.4. Çayır köpük böceği
16.3.1.5. Çilek kök kurdu
16.3.1.6. Siklamen akarı
16.3.1.7. Çilek yaprak bükeni
16.3.1.8. Yaprak piresi
16.3.1.9. Tuzla tırtılı
16.3.1.10. Bozkurtlar
16.3.1.11. Lahana mühendis tırtılı
16.3.1.12. Pamuk çizgili yaprak kurdu
16.3.2. Meyve ve çiçeklerde zarara
yol açan böcekler
16.3.2.1. Lekeli böcek
16.3.2.2. Çilek göz kurdu
16.3.2.3. Çilek emici böceği
16.3.2.4. Çiçek tripsi (buğday başak tripsi)
16.3.2.5. Sirke sineği (Meyve sineği)
16.3.2.6. Bahçe güvesi
16.3.2.7. Kulağakaçan
16.3.2.8. Mısır yeşil kurdu
16.3.2.9. Sülükler
16.3.3. Kök ve gövdede zarara
yol açan böcekler
16.3.3.1.Çilek kök biti
16.3.3.2. Çilek gövde delen böceği
16.3.3.3. Beyaz kurtlar
16.3.3.4. Bahçe kırkayağı
16.3.3.5. Çilek gövde delen böceği
16.3.3.6. Çilek gövde güvesi

17. Yabancı Ot Mücadelesi

17.1. Giriş
17.1.1. Dikim tahtaları üzerinde
yabancı ot kontrolü
17.1.2. Yürüme yollarında
(tahtalar arası boşluklarda)
yabancı ot kontrolü
17.2. Yabancı otların sınıflandırılması ve
biyolojileri
17.2.1.Tek yıllık yabancı otlar
17.2.1.1. Yazlık tek yıllık yabancı otlar
17.2.1.2. Kışlık tek yıllık yabancı otlar
17.2.2. İki yıllık yabancı otlar
17.2.3. Çok yıllık yabancı otlar
17.3. Arazi kontrolü ve mücadele
eşiğinin belirlenmesi
17.4. Mücadele yöntemleri
17.4.1. Yer seçimi
17.4.2.Ürün rotasyonu
17.4.3. Çeşit seçimi
17.4.4. Arazi işleme
17.4.5. Fumigasyon
17.4.6. Solarizasyon
17.4.7. Malç uygulamaları
17.4.8. El ile yolma
17.4.9. El ile çapalama
17.4.10. Biçme
17.4.11. Kimyasal mücadele
17.4.11.1. Çıkış öncesi herbisidler
17.4.11.2. Çıkış sonrası herbisidler
17.4.11.3. Herbisidlerin zararı
17.4.11.4. Herbisidlerin kullanımında
dikkat edilmesi gerekenler

18. Hasad, Depolama Ve İşleme

18.1. Meyve olgunluğu ve olgunluğu
etkileyen etmenler
18.2. Meyve hasadı ve hasatta dikkat
edilmesi gereken konular
18.3. Hasat sonu muhafaza ve depolama
18.3.1.Soğutma ve düşük sıcaklığın önemi
18.3.2. Depolama şartları
18.3.3. Modifiye atmosferli depolama
18.3.4. Hasat sonrası meyvelerde
oluşan hastalıklar
18.4. Meyveleri değerlendirme ve işleme

Satışlarımız Devam Ediyor

Satışlarımız Devam Ediyor

Sebze Fidesi,
Meyve Fidanı,
Gül Çeşitleri,
Çiçekler,
Süs Bitkileri,
Gübreler,
Zirai İlaçlar
Satışlarımız Devam Etmektedir.

fotoğraf(1)

fotoğraf

üzüm asması

2015-05-08 11.05.32

2015-05-08 11.05.40

Mavi Ladin

Mavi Ladin

Hanımeli

Hanımeli

fidan 001

linda

Çiçeklerimiz

Çiçeklerimiz

2

Retardo

Retardo

Meyve Fidanı

MEYVE FİDANI

Meyvecilik, tarımın uzun zaman alan bir dalıdır. Meyveciliğin temelini oluşturan fidan önemli bir yer tutar. Bu yüzden, iyi bir meyve yetiştiriciliği için iyi fidan gereklidir. İsmine doğru, virüsten ari, kaliteli fidanlarla tesis edilecek olan meyve bahçeleri karlı yetiştiricilik için ilk adımdır. Bunun için sertifikalı fidan üretimine öncelik vermek gerekmektedir. Sertifikalı fidan üretimi ile üretilen fidanların pazarlanmasında da birçok kolaylıklar bulunmaktadır. Ülkemizde her yıl 38 milyon civarında meyve fidanı üretilmektedir. Bu miktarın 5 milyon kadarı kamu kurum ve kuruluşları, kalan 33 milyon fidan ise özel kişi ve kuruluşlar tarafından üretilmektedir.

image053-150x150

Sertifikalı fidan kullanmanın önemi
Modern ve karlı bir meyveciliğin temeli fidancılıktır. Fidan seçiminden dikim tekniğine kadar gösterilecek titizlik karlı bir yetiştiricilik için şarttır. Yetiştirici bahçesinde kullanılacak fidanı, anacını ve kaleminin menşeini bilmesi, bu bahçeye uygulayacağı bakımla da yakından ilgilidir. Bu bakımdan sertifikalı fidan kullanımı büyük bir önem arz etmektedir.

image0111

Fidan seçiminde dikkat edilecek hususlar:
• Seçilecek fidanın sertifikalı olup olmadığına dikkat edilmeli, bu yüzden mutlaka üzerinde etiket olan fidanlar tercih edilmelidir.
• Kökleri açıkta kalmış, kazık kökleri yaralanmış, fidanlar alınmamalıdır.
• Saçak köklerin iyi gelişmiş olmasına dikkat edilmelidir.
• Gözleri uyanmaya başlamış, fidanlar alınmamalıdır.
• Aşırı ince ve aşırı kalın gövdeli fidanların toprakta tutumu güç olacağından, bu tür fidanlar tercih edilmemelidir.
• Fidan alınırken aşı yerine çok dikkat etmek gerekir. Mutlaka anaç ile kalemin kaynaşma yerini görmemiz ve aşılı olduğuna ikna olmamız gerekir.
• Alacağımız fidanın kökünde ur, gövdesinde kabuklu bit ve benzeri hastalık ve zararlılar olmamalıdır.
Bu bölümde meyve fidan yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan üretim teknikleri hakkında yeni tekniklerin de eklenmesiyle pratikte uygulanması önerilen bilgilere değinilecektir.

image027

FİDANLIK YERİNİN SEÇİMİ

Fidanlık, fidan talebinin yüksek olduğu, yani meyveciliğe uygun olan yerlerde kurulmalıdır.
Fidanlık yeri için rüzgarlardan korunmuş mevkii seçilmelidir.
Sulama suyu yeterli ve sulamaya uygun olmalıdır. Toprak hafif süzek ve fidan yetiştiriciliğine uygun yapıda olmalıdır. Fidan üretilecek arazi hafif meyilli ve drenajı uygun olmalıdır.
Taban suyu problemi olmamalıdır. İlkbahar geç ve sonbahar erken donları aşı ve sürgünleri etkileyecek şiddette olmamalıdır.
Fidan üretiminde kullanılacak her türlü materyal ve işgücü temini için ulaşım kolay olmalıdır.
Fidanlık toprağı her türlü hastalık ve zararlılar bakımından temiz olmalıdır. Bunun için üretim öncesi toprak hastalık ve zararlılar bakımından tahlil edilmelidir.
Fidanlık planlaması ve parselasyonu yapılmalıdır.

Aekerpare-300x215

Icon Icon Icon Icon Icon