asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Bitkisel Üretimde Zararlı Böcekler

Bitkisel Üretimde Zararlı Böcekler

Bitkisel Üretimde Zararlı Böcekler

bitkisel üretimde zararlı böcekler

A- ORTHOPTERA TAKIMI
(Çekirgeler, Danaburunlar.)
– Fam. Acrididae (Tarla Çekirgeleri)
– Fam. Tettigonidae (Yeşil Çekirgeler, Ot Çekirgeler)
– Fam. Gryllotalpidae (Danaburunlar)

B- THYSANOPTERA TAKIMI
(Kirpik Kanatlılar, Thripsler)
– Fam. Thripidae
– Fam. Phloethripidae

C- HEMİPTERA TAKIMI (Yarım Kanatlılar)
– Fam. Pehtatomidae
– Fam. Lygaeidae (Uzun Tahtakuruları)
– Fam. Miridae (Capsidae) (Bitki Tahtakuruları)
– Fam. Tingidae (Armut Kaplanları)

D- HOMOPTERA TAKIMI (Homojen Kanatlılar)
– Fam. Aphididae (Yaprak Bitleri, Püseronlar)
– Fam. Aleyrodidae (Beyaz Sinekler)
– Fam. Psyllidae (Sıçrayan Bitki Bitleri)
– Fam. Diaspididae (Kabuklu Bitler)
– Fam. Coccidae (Tosbağa Benzeri Koşniller)
– Fam. Pseudococcidae
(Unlu Bitler, Yalancı Koşniller)
– Fam. Margarodidae (İnci Benzeri Koşniller)
– Fam. Eriosomatidae (Pamuklu Bitler)
– Fam. Phylloxeridae (Fillokseralar)
– Fam. Cicadellidae (Jassidae)
– Fam. Cicadidae (Ağustos Böcekleri)

E- COLEOPTERA TAKIMI (Kınkanatlılar)
– Fam. Carabidae
– Fam. Elateridae (Tel Kurtları)
– Fam. Chrysomelidae (Yaprak Böcekleri)
– Fam. Curculionidae (Hortumlu Böcekler)
– Fam. Coccinellidae (Gelin Böcekleri)
– Fam. Dermestidae
– Fam. Anobiidae (Tosvuran Böcekler)
– Fam. Scarabeidae (Manaslar, Kadı Lokmaları)
– Fam. Scolytidae (Yazıcı Böcekler, Kabuk Böcekleri)
– Fam. Bruchidae (Baklagil Tohum Böcekleri)
– Fam. Cerambycidae (Teke Böcekleri)
– Fam. Buprestidae (Metalik Odun Kurtları)

F- LEPİDOPTERA TAKIMI
(Pul Kanatlılar) (Kelebekler)
– Fam. Noctuidae (Bozkurtlar)
– Fam. Olethreutidae (Meyve İç Kurtları)
– Fam. Hyponomeutidae (Ağ Kurtları)
– Fam. Pyralidae
– Fam. Gelechidae
– Fam. Tortricidae (Yaprak Bükenler)
– Fam. Aegeridae (Arı Benzeri Kelebekler)
– Fam. Pieridae (Lahana Kelebekleri)
– Fam. Gracilariidae (Yaprak Galeri Güveleri)
– Fam. Lyonetidae (Yaprak Galeri Güveleri)
– Fam. Geometridae (Mühendis Tırtılları)
– Fam. Lasiocampidae (Halka Kelebekleri)
– Fam. Lymantridae (Kır Tırtılları)
– Fam. Arctiidae (Çadır Tırtılları)
– Fam. Thaumatopoeidae (Kese Tırtılları)
– Fam. Coccidae (Ağaç Kurtları)
– Fam. Zygaenidae

G- DİPTERA TAKIMI (Sinekler)
– Fam. Agromyzidae (Yaprak Galeri Sinekleri)
– Fam. Cecidomyiidae (Ur Sinekleri)
– Fam. Trypetidae (Meyve Sinekleri)
– Fam. Anthomyiidae (Sebze Sinekleri) H- HYMENOPTERA TAKIMI (Arılar)
– Fam. Tenthredinidae (Testereli Arılar)
– Fam. Cephidae (Sap Arıları)
– Fam. Eurytomidae (Tohum Kalsitleri)
– Fam. Pamphilidae (Yaprak Arıları)

X. TARIMSAL YÖNDEN ÖNEMLİ OLAN
ACARİNA TAKIMININ TANIMI
– Fam. Tetranychidae (Kırmızı Örümcekler)
– Fam. Tenuipalpidae (Yassı Akarlar)
– Fam. Eriophydae (Akarlar ve Pas Böcüleri)
– Fam. Tarsonemidae
– Fam. Tyroglyphidae

II. BÖLÜM

I. TEMEL BİLGİLER
A- Böceklerde Ergin Ömrü
B- Böceklerde Gelişme Eşiği ve Termal Konstant
C- Ekonomik Eşik
D- Biyolojik Etmenlerin Önemi
E- Doz Kavramı
F- Kültürel Tedbirler
G- Sinonimler
II- ZARARLILARIN TANIMLARI
A- GENEL ZARARLILAR
1. ÇEKİRGELER
2. TEL KURTLARI
3. BOZKURTLAR VEYA TIRPAN KURTLARI
4. DANABURNU
B. TARLA KÜLTÜRLERİNDE POLİFAG ZARARLILAR
1. TOPRAK PİRELERİ
2. YAPRAK BİTLERİ (AFİTLER)
3. THRİPSLER
4. YAPRAK PİRELERİ/EMPOASCA
5. ÇİZGİLİ YAPRAK KURDU
6. PAMUK YAPRAK KURDU
7. YEŞİL KURT
8. KIRMIZI ÖRÜMCEKLER
9. PİS KOKULU YEŞİL BÖCEK
10. YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ
11. BEYAZ SİNEK
12. KAPSİDLER
C. TARLA KÜLTÜRÜNDE SPESİFİK (ÖZEL) ZARARLILAR

I. HUBUBAT ZARARLILARI
1. EKİN KAMBUR BÖCEĞİ (EKİN KURDU)
2. EKİN GÜVESİ
3. BUĞDAY HORTUMLU BÖCEĞİ
4. EKİN SAP ARILARI
5. EKİN BAMBUL BÖCEKLERİ
6. KIMIL
7. SÜNE
8. MISIR MAYMUNCUĞU
9. MISIR KOÇAN KURDU
10. MISIR KURDU

II. BAKLAGİL ZARARLILARI
1. HORTUMLU BÖCEKLER
2. MERCİMEK VE NOHUTTA YEŞİL KURT
3. NOHUT YAPRAK SİNEĞİ
4. FASULYE KAPSÜL KURDU
5. BAKLAGİL TOHUM BÖCEKLERİ
6. YONCA HORTUMLU BÖCEĞİ

III. YUMRULU BİTKİLER ZARARLILARI
1. PATATES BÖCEĞİ
2. PATATES GÜVESİ
3. SOĞAN SİNEĞİ
4. PANCAR SİNEĞİ
5. KALKAN BÖCEKLERİ
6. ŞALGAM YAPRAK ARISI
7. PANCAR HORTUMLU BÖCEĞİ

IV. MEYVESİ YENEN SEBZE ZARARLILARI
1. BİBER GAL SİNEĞİ
2. KAVUN KIZIL BÖCEĞİ
3. KARPUZ TELLİ BÖCEĞİ
4. KAVUN SİNEĞİ
5. KABAK SİNEĞİ
6. YEŞİL KURT
7. PAMUK YAPRAK KURDU
8. SARI ÇAY AKARI
9. ENGİNAR KURDU
10. YAPRAK GALERİ SİNEKLERİ
11. YAPRAK BİTLERİ
12. KIRMIZI ÖRÜMCEKLER

V. YAPRAĞI YENEN SEBZE ZARARLILARI
1. LAHANA BÖCEĞİ
2. LAHANA GÖBEK KURDU
3. LAHANA YAPRAK BİTİ
4. LAHANA YAPRAK GÜVESİ
5. LAHANA KELEBEĞİ
6. LAHANA SİNEĞİ

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 

Icon Icon Icon Icon Icon