Armaza S Gold Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

Armaza S Gold Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

aksel bahçe armaza gold

Özellikleri
ARMAZA S GOLD pamuk yetiştirme alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm. kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
ARMAZA S GOLD su ile karıştırılarak, pülverize edilir. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Bunu üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz ve suyun kalan kısmını koyunuz. Mütecanis bir karışım elde etmek için ilacın hazırlanma ve kullanma esnasında yeterli karıştırma sağlanmalı, ilaçlamada temiz su kullanılmalıdır.
Kullanma Şekli
İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için elzemdir. İlaç, tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültivatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonraki orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; ilacın yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda ARMAZA S GOLD kullanılması tavsiye edilmez! İlaçlama aletinin kalibrasyonu iyi yapılmalı, memelerin mütecanis çalışması temin edilmelidir?
Karışabilirlik Durumu
ARMAZA S GOLD sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

Bütün Sorularınızı WhatsApp Hattımızdan Ziraat Mühendislerimize Ücretsiz Mesaj Atarak veya Arayarak İletebilirsiniz .

 
Meyve Fidanı Ankara

Icon Icon Icon Icon Icon