Monthly Archive 31 Aralık 2021

YAPRAK GÜBRESİ ZONGULDAK

31 Aralık 2021 YAPRAK GÜBRESİ ZONGULDAK için yorumlar kapalı By Aksel Bahce

YAPRAK GÜBRESİ ZONGULDAK

L- CUPPER EVO ZONGULDAK

(Bakır Fosfit)

L-Cupper Evo, bitkinin normal gelişimi için bitkide enzim üretimini teşvik ederek fotosentezde büyük rol oynar.
L-Cupper Evo, bitkinin büyümesinde ve dış etmenlere karşı gelişiminde güçlü bir direnç sağlar. İçeriğinde bulunan
komleks bakır ve fosfitlerden dolayı hem dış etmenlere karşı bitkiyi savunmada hem de bitkiyi beslemede güçlü bir
etkiye sahiptir.
L-Cuper Evo, humik ve fulviklerle zenginleştirilmiş, içeriğindeki güçlü Bakır ve fosfor içeriğinden dolayı sağlıklı ve güçlü
bitki geliştirmede ve toprak kaynaklı bitkiyi olumsuz etkileyen dış etmenleri bertaraf etmede çok başarılı sonuçlar ortaya
koymuştur.

L-Cuper Evo sistemik bir üründür. Hem yapraktan hem
de kökten uygulama yapılabilir.
Ağaçlarda budama sonrasında normal bakırlı ürün olarak
uygulama yapılır.
Bitki bünyesinde alımı çok hızlıdır. Bitkiyi besler sağlık ve
direnç verir.
Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi artırır. Kök gelişimini teşvik
eder.
Diğer ürünler ile karışımında sıkıntı yoktur. Yağmurda
yıkanmaz.

Read More

YAPRAK GÜBRESİ YOZGAT

31 Aralık 2021 YAPRAK GÜBRESİ YOZGAT için yorumlar kapalı By Aksel Bahce

YAPRAK GÜBRESİ YOZGAT

L- CUPPER EVO YOZGAT

(Bakır Fosfit)

L-Cupper Evo, bitkinin normal gelişimi için bitkide enzim üretimini teşvik ederek fotosentezde büyük rol oynar.
L-Cupper Evo, bitkinin büyümesinde ve dış etmenlere karşı gelişiminde güçlü bir direnç sağlar. İçeriğinde bulunan
komleks bakır ve fosfitlerden dolayı hem dış etmenlere karşı bitkiyi savunmada hem de bitkiyi beslemede güçlü bir
etkiye sahiptir.
L-Cuper Evo, humik ve fulviklerle zenginleştirilmiş, içeriğindeki güçlü Bakır ve fosfor içeriğinden dolayı sağlıklı ve güçlü
bitki geliştirmede ve toprak kaynaklı bitkiyi olumsuz etkileyen dış etmenleri bertaraf etmede çok başarılı sonuçlar ortaya
koymuştur.

L-Cuper Evo sistemik bir üründür. Hem yapraktan hem
de kökten uygulama yapılabilir.
Ağaçlarda budama sonrasında normal bakırlı ürün olarak
uygulama yapılır.
Bitki bünyesinde alımı çok hızlıdır. Bitkiyi besler sağlık ve
direnç verir.
Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi artırır. Kök gelişimini teşvik
eder.
Diğer ürünler ile karışımında sıkıntı yoktur. Yağmurda
yıkanmaz.

Read More

YAPRAK GÜBRESİ YALOVA

31 Aralık 2021 YAPRAK GÜBRESİ YALOVA için yorumlar kapalı By Aksel Bahce

YAPRAK GÜBRESİ YALOVA

L- CUPPER EVO YALOVA

(Bakır Fosfit)

L-Cupper Evo, bitkinin normal gelişimi için bitkide enzim üretimini teşvik ederek fotosentezde büyük rol oynar.
L-Cupper Evo, bitkinin büyümesinde ve dış etmenlere karşı gelişiminde güçlü bir direnç sağlar. İçeriğinde bulunan
komleks bakır ve fosfitlerden dolayı hem dış etmenlere karşı bitkiyi savunmada hem de bitkiyi beslemede güçlü bir
etkiye sahiptir.
L-Cuper Evo, humik ve fulviklerle zenginleştirilmiş, içeriğindeki güçlü Bakır ve fosfor içeriğinden dolayı sağlıklı ve güçlü
bitki geliştirmede ve toprak kaynaklı bitkiyi olumsuz etkileyen dış etmenleri bertaraf etmede çok başarılı sonuçlar ortaya
koymuştur.

L-Cuper Evo sistemik bir üründür. Hem yapraktan hem
de kökten uygulama yapılabilir.
Ağaçlarda budama sonrasında normal bakırlı ürün olarak
uygulama yapılır.
Bitki bünyesinde alımı çok hızlıdır. Bitkiyi besler sağlık ve
direnç verir.
Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi artırır. Kök gelişimini teşvik
eder.
Diğer ürünler ile karışımında sıkıntı yoktur. Yağmurda
yıkanmaz.

Read More

YAPRAK GÜBRESİ VAN

31 Aralık 2021 YAPRAK GÜBRESİ VAN için yorumlar kapalı By Aksel Bahce

YAPRAK GÜBRESİ VAN

L- CUPPER EVO VAN

(Bakır Fosfit)

L-Cupper Evo, bitkinin normal gelişimi için bitkide enzim üretimini teşvik ederek fotosentezde büyük rol oynar.
L-Cupper Evo, bitkinin büyümesinde ve dış etmenlere karşı gelişiminde güçlü bir direnç sağlar. İçeriğinde bulunan
komleks bakır ve fosfitlerden dolayı hem dış etmenlere karşı bitkiyi savunmada hem de bitkiyi beslemede güçlü bir
etkiye sahiptir.
L-Cuper Evo, humik ve fulviklerle zenginleştirilmiş, içeriğindeki güçlü Bakır ve fosfor içeriğinden dolayı sağlıklı ve güçlü
bitki geliştirmede ve toprak kaynaklı bitkiyi olumsuz etkileyen dış etmenleri bertaraf etmede çok başarılı sonuçlar ortaya
koymuştur.

L-Cuper Evo sistemik bir üründür. Hem yapraktan hem
de kökten uygulama yapılabilir.
Ağaçlarda budama sonrasında normal bakırlı ürün olarak
uygulama yapılır.
Bitki bünyesinde alımı çok hızlıdır. Bitkiyi besler sağlık ve
direnç verir.
Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi artırır. Kök gelişimini teşvik
eder.
Diğer ürünler ile karışımında sıkıntı yoktur. Yağmurda
yıkanmaz.

Read More

YAPRAK GÜBRESİ UŞAK

31 Aralık 2021 YAPRAK GÜBRESİ UŞAK için yorumlar kapalı By Aksel Bahce

YAPRAK GÜBRESİ UŞAK

L- CUPPER EVO UŞAK

(Bakır Fosfit)

L-Cupper Evo, bitkinin normal gelişimi için bitkide enzim üretimini teşvik ederek fotosentezde büyük rol oynar.
L-Cupper Evo, bitkinin büyümesinde ve dış etmenlere karşı gelişiminde güçlü bir direnç sağlar. İçeriğinde bulunan
komleks bakır ve fosfitlerden dolayı hem dış etmenlere karşı bitkiyi savunmada hem de bitkiyi beslemede güçlü bir
etkiye sahiptir.
L-Cuper Evo, humik ve fulviklerle zenginleştirilmiş, içeriğindeki güçlü Bakır ve fosfor içeriğinden dolayı sağlıklı ve güçlü
bitki geliştirmede ve toprak kaynaklı bitkiyi olumsuz etkileyen dış etmenleri bertaraf etmede çok başarılı sonuçlar ortaya
koymuştur.

L-Cuper Evo sistemik bir üründür. Hem yapraktan hem
de kökten uygulama yapılabilir.
Ağaçlarda budama sonrasında normal bakırlı ürün olarak
uygulama yapılır.
Bitki bünyesinde alımı çok hızlıdır. Bitkiyi besler sağlık ve
direnç verir.
Çiçeklenmeyi ve döllenmeyi artırır. Kök gelişimini teşvik
eder.
Diğer ürünler ile karışımında sıkıntı yoktur. Yağmurda
yıkanmaz.

Read More

Icon Icon Icon Icon Icon