asma
elma
goji bery
erik
kiraz
seftali
domates

Monthly Archive Mayıs 2015

Saksı Çeşitleri

Saksı Çeşitleri

Saksı Çeşitleri Satışlarımız Başlamıştır.

Antik-Saksı2

Askılı-Makrame3

Dış-Mekan-Antik-Balkon-Saksı2

Gro-Well-Balkon-Set1

GRO-WELL-BALKON-SETİ-DEMİRİ1

Peysaj-Antik-Saksı1

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Armaza S Gold Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

Armaza S Gold Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

aksel bahçe armaza gold

Özellikleri
ARMAZA S GOLD pamuk yetiştirme alanlarında ekimden önce toprağa pülverize edilerek üst toprak tabakasına (5 cm. kadar derinliğe) karıştırılarak kullanılan, Topalak (Cyperus spp.) başta olmak üzere bilhassa tek yıllık dar yapraklı yabancı otları; bunun yanında bazı geniş yapraklı yabancı otları başarı ile kontrol eden topraktan etkili selektif bir yabancı ot ilacıdır. Yabancı otlar çimlenip toprak yüzeyine çıkarken sürgün uçları ile ilacı alırlar ve imha olurlar.
Uygulamaya Hazırlama Şekli
ARMAZA S GOLD su ile karıştırılarak, pülverize edilir. Aletin deposunu yarıya kadar su ile doldurunuz. Bunu üzerine gerekli miktar ilacı ilave ediniz ve suyun kalan kısmını koyunuz. Mütecanis bir karışım elde etmek için ilacın hazırlanma ve kullanma esnasında yeterli karıştırma sağlanmalı, ilaçlamada temiz su kullanılmalıdır.
Kullanma Şekli
İlacın toprağa iyi bir şekilde karıştırılması başarı için elzemdir. İlaç, tapanın önüne atılmamalı, diskaro ile toprağa karıştırılmalıdır. Kültivatör kullanılacak ise çaprazvari 2 defa çekilmesi önerilir. İlaçlamadan sonraki orta derecedeki bir yağış veya sulamanın; ilacın yabancı otların çoğunluğunun çimlendiği toprağın üst tabakasına nüfuz etmesine yardımcı olduğu bilinmelidir. Çok hafif topraklarda ARMAZA S GOLD kullanılması tavsiye edilmez! İlaçlama aletinin kalibrasyonu iyi yapılmalı, memelerin mütecanis çalışması temin edilmelidir?
Karışabilirlik Durumu
ARMAZA S GOLD sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılabilir.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ser Super Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

Ser Super Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

aksel bahçe ser super

İlacın Uygulamaya Hazırlama Şekli

Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile karıştırılır.İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve gerekli su miktarı ilave edilerek karıştırılır. İlaç yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızla gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde(Kanyaş için dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir.) otların üzerine püskürtmek sureti ile kullanılır.İlaçlamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır.
Yabancı otların gelişmemelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta yapılmamalıdır.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Glıntstar Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

Glıntstar Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

aksel bahçe glınt

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayın. Gübre insektisit ve tohumlardan ayrı bir yerde depolayın. Komşu kültür bitkilerine bulaşmamasına dikkat ediniz. Kullanılan alet edavatı diğer mücadele işlerinde kullanmadan önce %1 lik çamaşır suyu eriyiği ile temizleyin, meme ve süzgeçleri ayrı olarak yıkayın. Boş ambalajları herhangi başka bir gaye için kullanmayınız, su kaynaklarından uzak ve emin bir yere gömünüz veya usulüne uygun olarak imha ediniz

KULLANIMA HAZIRLANMASI

Karıştırıcısı çalışmakta olan su ile dolu ilaçlama tankına gerekli miktar GLINTSTAR ilave edilir. Aletin karıştırma düzeninin çalıştırılması ilacın homojen dağılımı ve uygulaması için gereklidir. Hazırlanan ilaç karışımı 24 saat içerisinde kullanılmalıdır. Tank karışımı yapmadan önce ön karışabilirlik testi yapılmalıdır.

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Knock Out Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

Knock Out Herbisit (Yabancı Ot İlacı )

aksel bahçe knock out

300 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında yada ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)

Tags, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Icon Icon Icon Icon Icon